IRKÇILIKLA MÜCADELEDE

IRKÇILIKLA MÜCADELEDE

 

Nelson Mandela’nın mücadelesi.


## Nelson Mandela’nın Mücadelesi

Nelson Mandela, 20. yüzyılın en önemli insan hakları simgelerinden biridir. Güney Afrika’da ırkçı apartheid rejimine karşı verdiği uzun ve zorlu mücadeleyle tanınır.

**Mücadelenin Başlangıcı: **

Mandela, 1918 yılında Güney Afrika’da doğdu. Gençliğinde ırk ayrımcılığına maruz kaldı ve bu durum onu adaletsizliklere karşı savaşmaya itti. 1942 yılında Afrika Ulusal Kongresi’ne (ANC) katıldı ve apartheid rejimine karşı barışçıl protestolar düzenledi.

**Hapis Yılları: **

1961’de Mandela, ANC’nin silahlı kanadının lideri oldu. 1962’de tutuklandı ve hükûmeti devirmeye teşebbüs etmek ve sabotaj gibi suçlamalarla ömür boyu hapse mahkum edildi. 27 yılını Robben Adası ve Pollsmoor Hapishaneleri’nde geçirdi.

**Uluslararası Destek ve Özgürlük: **

Mandela hapisteyken, apartheid rejimine karşı uluslararası bir kampanya düzenlendi. 1990 yılında, 27 yıl sonra serbest bırakıldı.

**Özgürlük Sonrası: **

Mandela, özgürlüğünden sonra ANC’nin lideri oldu ve 1994 yılında Güney Afrika’nın ilk siyah devlet başkanı seçildi. Görev süresi boyunca apartheid rejiminin mirasını ortadan kaldırmaya, ırkçılığı engellemeye, fakirlik ve eşitsizlikle mücadele etmeye odaklandı.

**Mandela’nın Mirası: **

Mandela, barış ve uzlaşmanın simgesi olarak kabul edilir. Irkçılık ve ayrımcılığa karşı mücadeleye ilham kaynağı olmuştur. 2013 yılında 95 yaşında vefat etmiştir.

**Mücadelenin Önemi: **

Mandela’nın mücadelesi sadece Güney Afrika için değil, tüm dünya için önemlidir. Irkçılık ve ayrımcılığa karşı verilen mücadelenin sembolüdür. Bize barışçıl yollarla değişimin mümkün olduğunu göstermiştir.

**@@@@@@@

Afrika’daki imam Harun mücadelesi.

## Afrika’daki İmam Harun

**Abdullah Harun**, Güney Afrika’da ırkçı apartheid rejimine karşı mücadele eden önemli bir din adamı, gazeteci ve aktivistti. 1924 yılında Cape Town’da doğdu.

**Mücadelesi: **

Harun, 1955 yılında Cape Town’daki El-Camia camisine imam olarak atandı. Kısa sürede siyasi meseleleri de ele alan hutbeleriyle ün kazandı. Özellikle ırkçılığın İslami açıdan yasak olduğunu vurguladı ve apartheid rejimine karşı sesini yükseltti.

**Gazetecilik ve Aktivizm: **

Harun, sadece imam olarak değil, aynı zamanda gazeteci ve aktivist olarak da mücadelesini sürdürdü. Güney Afrika’daki ırk ayrımcılığını ve zulmü belgeleyen yazılar yazdı. “Muslim News” gazetesinde editörlük yaptı ve “Voice of Islam” adlı bir dergiyi kurdu.

**Gözaltına Alınması ve Ölümü: **

Harun, 1969 yılında apartheid rejimi tarafından gözaltına alındı. Caledon Meydanı Karakolu’nda 123 gün hücrede tutuldu ve işkence gördü. 27 Eylül 1969’da hayatını kaybetti.

**Mirası: **

Harun, ırkçılık karşıtı mücadelenin önemli bir sembolü haline geldi. Ölümü, apartheid rejiminin zulmünü ve adaletsizliğini tüm dünyaya gösterdi. Onun mücadelesi, Güney Afrika’daki ırkçılığın sona ermesine katkıda bulundu.

**@@@@@@@@@#

Çiçek hastalıklı battaniyeler.

Çiçek hastalığı battaniyeleri, çiçek hastalığı virüsüyle kasıtlı olarak enfekte edilmiş battaniyelerdi. 18. yüzyılda Avrupa sömürgecileri tarafından Kızılderili halklarını yok etmek için biyolojik silah olarak kullanıldılar.

Battaniyeler genellikle hastalıklı hastanelerden veya askeri karakollardan alınırdı ve daha sonra Kızılderili kabilelerine hediye edilir veya ticaret yapılırdı. Virüse maruz kalan insanlar genellikle birkaç hafta içinde ölen korkunç bir hastalığa yakalanırdı.

Çiçek hastalıklı battaniyelerin kullanımı, Kızılderili nüfusunda yıkıcı bir etkiye sahipti. Bazı tahminlere göre, Kuzey Amerika’daki Kızılderili nüfusunun %90’ı çiçek hastalığından öldü.

Çiçek hastalıklı battaniyelerin kullanımı bir savaş suçu olarak kabul edilir ve eylemlerinden sorumlu olanlar asla adalete teslim edilmedi.

Çiçek hastalıklı battaniyelerin kullanımıyla ilgili en ünlü örneklerden biri, 1763’te Pontiac Ayaklanması sırasında gerçekleşti. İngiliz komutanı Sir Jeffrey Amherst, Fort Pitt’teki Kızılderili kabilelerine çiçek hastalığıyla bulaşmış battaniyeler göndermeyi emretti. Battaniyeler kabul edildi ve virüs hızla kabileler arasında yayıldı. Sonuç olarak, ayaklanmaya katılan tahmini Kızılderililerin yarısı öldü.

Çiçek hastalıklı battaniyelerin kullanımı, Kızılderili halklarına karşı işlenen birçok vahşetten sadece biridir. Bu olaylar, Avrupa sömürgeciliğinin karanlık mirasının bir hatırlatıcısıdır.

Loading

No ResponsesMart 20th, 2024