Arapça Nur ve nar kelimelerinin farkları nelerdir?

Arapça Nur ve nar kelimelerinin farkları nelerdir?


Arapça “Nur” ve “Nar” kelimeleri, yazılışları ve telaffuzları bakımından çok benzer olmalarına rağmen, anlamları bakımından tamamen farklıdır.

**Nur:**

* **Anlamı:** Işık, aydınlık, parlaklık, ışıltı.
* **Kullanım Alanları:**
* Allah’ın isimlerinden biri olarak kullanılır.
* İman, hidayet ve bilgi gibi soyut kavramları betimlemek için kullanılır.
* Güneş, ay ve yıldız gibi ışık kaynakları için kullanılır.
* Bir insanın yüzünün güzelliği ve aydınlığı için kullanılır.
* **Örnek Cümleler:**
* “Allah nurdur, göklerin ve yerin nurudur.” (Nur Suresi, 35)
* “İlim nurdur, cehalet karanlıktır.”
* “Onun yüzü nur gibi parlıyordu.”

**Nar:**

* **Anlamı:** Ateş, alev, cehennem.
* **Kullanım Alanları:**
* Cehennem azabını ve yakıcı sıcağı betimlemek için kullanılır.
* Dünyevi zevklerin ve günahların geçiciliğini ve tehlikesini anlatmak için kullanılır.
* Öfke ve kızgınlık gibi duyguları betimlemek için kullanılır.
* **Örnek Cümleler:**
* “Günahkarlar cehennem ateşinde yanacaklardır.”
* “Dünya zevkleri geçicidir, ahireti unutmamak gerekir.”
* “Gözleri öfkeden ateş saçıyordu.”

**Farklılıklar:**

* **Anlam:** Nur ışık ve aydınlığı, nar ise ateş ve karanlığı temsil eder.
* **Kullanım Alanları:** Nur genellikle olumlu ve yüce kavramlar için kullanılırken, nar genellikle olumsuz ve tehlikeli kavramlar için kullanılır.
* **Harf:** Nur kelimesinde “vav” harfi varken, nar kelimesinde “elif” harfi vardır.

**Özetle:**

* Nur ve nar kelimeleri yazılış ve telaffuz bakımından benzer olsalar da, anlamları bakımından tamamen farklıdır.
* Nur ışık ve aydınlığı, nar ise ateş ve karanlığı temsil eder.
* Kullanım alanları ve anlamları arasındaki farkı göz önünde bulundurarak kelimeleri doğru şekilde kullanmak önemlidir.

 

*******************    

 

 

Risale-i Nur’da Nar ile Nur hakkında.


## Risale-i Nur’da Nar ve Nur

Risale-i Nur’da “nar” ve “nur” kelimeleri çokça kullanılır ve her ikisinin de farklı anlamları ve sembolik anlamları vardır.

**Nur: **

* **Aydınlık, ışık:** Nur, karanlığı aydınlatan ve yol gösteren ışık anlamına gelir. Risale-i Nur’da ilim, iman, hidayet ve Allah’ın isimlerinin tecellileri gibi manevi kavramları temsil eder.
* **Varlık, hakikat: ** Nur, varlığın ve hakikatin kaynağı olarak da kullanılır. Allah’ın varlığını ve birliğini gösteren delilleri ve Kur’an’ın ayetlerini temsil eder.
* **Hayır, güzellik: ** Nur, hayrı, güzelliği ve iyiliği de temsil eder. Allah’ın güzel isimlerini ve sıfatlarını, iman ve ibadetin güzelliklerini ifade eder.

**Nar: **

* **Ateş: ** Nar, yakıcı ve yıkıcı olan ateşi temsil eder. Risale-i Nur’da günah, cehennem ve şeytani vesveseler gibi olumsuz kavramları temsil eder.
* **Fitne, fesat: ** Nar, fitne, fesat ve kargaşa anlamına da gelir. Dünyadaki geçici zevkleri ve ahiretteki azabı temsil eder.

**Nar ve Nur Arasındaki Fark: **

Nur ve nar, zıt anlamlı kelimeler olarak kullanılır. Nur aydınlığı ve hidayeti temsil ederken, nar karanlığı ve sapkınlığı temsil eder. Nur, varlığın ve hakikatin kaynağı iken, nar yokluğun ve batılın sembolüdür.

**Risale-i Nur’da Nar ve Nur Örnekleri: **

* “Şu sahrâda bir nar görünür. Ben derim nurdur; nar olsa da eski nardan kalma zayıf, yukarı tabakasıdır. Geliniz, etrafına halka tutup temâşâ edelim.” (Sözler, 14. Söz)
* “Nûr-u Kur’an’ın envâr-ı imaniyesi, kalbimi ve ruhumu ve aklımı öyle bir tarzda aydınlatıyor ki, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا âyetinin sırrıyla, bütün kâinatı ve mevcudatı bir kelime-i tevhidin cilvesi ve tecellisi telâkki ediyorum.” (Mektubat, 23. Mektup)
* “Hem, Cehennem’in azab-ı maneviyesi ve nar-ı uhrevîsi, o derece dehşetli ve elemlidir ki, hadsiz derecede şiddetli ve uzun olsa, yine de nihayetsiz bir rahmetin tecellîsi ve bir nevi lütf-u İlâhî telâkki edilebilir.” (Lem’alar, 21. Lem’a)

**Sonuç: **

Risale-i Nur’da nar ve nur kelimeleri, zıt anlamlı kelimeler olarak kullanılır ve farklı kavramları temsil eder. Nur, aydınlık, hidayet, varlık ve hakikat gibi olumlu kavramları temsil ederken, nar, ateş, fitne, fesat ve karanlık gibi olumsuz kavramları temsil eder.

**Not: ** Bu sadece kısa bir özettir. Risale-i Nur’da nar ve nur hakkında daha detaylı bilgi için Risale-i Nur’un ilgili bölümlerine bakabilirsiniz.

Loading

No ResponsesŞubat 26th, 2024