Türkiye’de gizli Ermeniler

Türkiye’de gizli Ermeniler kimlerdir


Gizli Ermeniler, genellikle Ermeni kimliğini Türk toplumundan gizleyen, tam ya da kısmi etnik Ermeni kökenli insanları tanımlamak için kullanılan bir terimdir. 1 Çoğunlukla Ermeni Kırımı sırasında “fiziksel yok oluş tehdidi altında” İslamlaşan (Türkleşen veya Kürtleşen) Osmanlı Ermenilerinin torunlarıdır. 2 Türkiye’de yaklaşık bir asırdır gerçek kimliklerini gizleyen insanların büyük çoğunluğu doğu illerinde olmak üzere, İslam dininin Sünnilik ve Alevilik gibi çeşitli mezheplerini benimseyerek Türk ya da Kürt kimliği altında yaşamaktadır. 34

Gizli Ermenilerin sayısı kesin olarak bilinmemektedir, ancak bazı tahminlere göre 100 bin ile 2 milyon arasında değişmektedir. 5 Bazı gizli Ermeniler, son yıllarda orijinal adlarını ve dinlerini kullanmaya başlamıştır. 6 Bazıları ise Ermenilik bilincini korumakta veya yeniden kazanmaya çalışmaktadır. 7

Gizli Ermeniler, Türkiye’nin tarihi ve kültürel zenginliğinin bir parçasıdır.

₺₺₺₺₺₺

https://tesbitler.com/index.php?s=ermeni

+++++++++++

Fatih Altaylı, Van’ın Yukarı Bakraçlı köyünde bulunan ve “Yedi Kilise” olarak anılan bir Ermeni kilisesinin sahibidir. Bu kilise, 1915 sonrası el konan Ermeni mallarından biridir ve Hüsamettin Altaylı adlı kişiye tapu olarak geçmiştir. Hüsamettin Altaylı, Fatih Altaylı’nın dedesidir. Fatih Altaylı, bu kiliseyi miras aldığını ve istenirse satabileceğini söylemiştir. Bu durum, Türkiyeli bir grup Ermeni tarafından tepkiyle karşılanmıştır.

@@@@##Yedi Kilise, Ermenice Varakavank olarak da bilinen bir Ermeni manastırıdır. Bu manastır, Van’ın Yukarı Bakraçlı köyünde yer almaktadır. 1 Manastırın tarihi 8. yüzyıla kadar uzanmaktadır. 2 Manastır, yedi ayrı kilise ve yapıdan oluşmaktadır. Bunlardan en eskisi St. Sophia (Azize Sofya) kilisesidir. 3Manastır, 1915 Ermeni Kırımı’nda büyük hasar görmüştür ve birçok Ermeni öldürülmüş veya sürgün edilmiştir. 4 Manastırın bir kısmı 1960 yılında valilik tarafından yıkılmıştır. 5 Manastır, bugün harabe halindedir ve koruma altına alınmamıştır.

 

Loading

No ResponsesAğustos 30th, 2023