RUH YAPISI- RUHUN YAPİSİ RUHLARIN MÜCADELESİ

RUH YAPISI- RUHUN YAPİSİ

RUHLARIN MÜCADELESİ

Bastırılmış ruhlar, gelişmeye kapalı ruhlardır.Gelişmemiş ruhlar, yükselişe kapalı, yüksekliği ve yükselmeyi kabullenemeyen, taşıyamayan ruhlardır.Köleyi Efendi’nin konumuna oturtursanız, o onun altında ezilir, taşıyamaz.Ehliyetsiz olan kişiye de verilen makamlar da böyledir.Adaletin değil, zulmün kapısını açar.Nadirde olsa köle ruhluların içinden keşfedilip de ortaya çıkarılmasıyla çok harikalıklar ortaya çıkar.İnsanın dünyaya gönderilmesindeki amaçta, işte ruhun bu gelişiminin ve yükselişinin önünü açmaktır.Mesela eğitimde kabiliyeti olmayan bir öğrenci torpille fen lisesine kaydedildiğinde, o çocuk bunun altında ezilecek, bir an evvel kaçmaya çalışacaktır.Çünkü yükü kendi istiab alanının üzerindedir.Dünyada zorba kişiler hep bu aşağı ruhlardan çıkmıştır.Bir vesile ile geldiği ve getirildiği yüksek makamla, kendi aşağı ve aşağılık ruhu önce kendi içinde bir çatışmaya girmiş, daha sonra da, bir yandan kendini isbat etmek, diğer yandan da cehaletini örtmek için böyle bir zulme ve zorbalığa tevessül etmiştir.Aslında dünya aşağı ve yüce ruhların mücadele ve de ayrılma ve ayrıştırılma yeridir.Hayatta olan her şey ruhun gerçek yapısını ortaya çıkarmaktadır.Aşağı ruhların yaratılış ve varlığına müsaade edilmesinin en büyük hikmeti, ulvi ruhları beslemek ve ortaya çıkarmaktır.Ruhlar, kendisi de ruh olan ve ruh taşıyan Cebrail’in ruhundan üflediği ve desteklediği ilahi ruhla nisbetini ve münasebetini sağlamaktır.İlahi ruhla hayat bulan ruhlar ile, o ruhtan nasibi olmayan ve beslenmeyenlerin arenası ve cevelan yeridir dünya.Cennet ise ruhların ve ruhluların mekanı olurken, cehennemde ruhsuzların çöplüğüdür

***************

“Âlem-i insaniyette ise meratib-i terakkiyat ve tedenniyat nihayetsizdir. Nemrutlardan, firavunlardan tut tâ sıddıkîn-i evliya ve enbiyaya kadar gayet uzun bir mesafe-i terakki var.”

İnsanın önünde sınır yoktur. İnsan yükselebilir yüksele bildiği kadar ve yine alçalabilir alçalabildiği kadar.

Yükselmesinin son noktası olmadığı gibi, alçalmasının da son noktası yoktur. Onun için Cennet aynı zamanda Tek yönlü Kemal’e doğru, mükemmele doğru yükselme yeridir. Cehennemde düşüş olarak Tek yönlü alçalma yeridir.

bir kişi aynı şekilde Cehennemde de alçalabilir alçalabildiği kadar, düşebilir düşebildiği kadar. Yani ona verilecek ceza hafifletilmeden devam eder.

Firavun şu anda kabir azabını çektiğini Kur’an bize haber verirken, kabirden sonra ahirette cezası tahakkuk ettikten sonra cehennemde de -Eşeddül Azad- diyerek daha şiddetli bir azab ile azabı arttırılır.

İnsan Böylece bu dünyadaki almış olduğu konum ile bağlantılı olarak ebedi ahiret hayatında da terakkisi veya tedennisi buradaki durum üzerine devam eder. Çünkü bunun nihayeti yoktur.

Zira insan ebeden namzettir.

Yükselişi de düşüşü de Sonsuzluğa göre ayarlanmış olmaktadır.

Evet insan ebede gidecektir. Çünkü insan ebede namzet bir varlıktır.

MEHMET ÖZÇELİK

30-08-2023

Loading

No ResponsesAğustos 30th, 2023