İNGİLTERE VE FRANSA ZULMÜ

İngiltere’nin Hint soy kırımı nasıl gerçekleşti?

Hint Soykırımı, 1947 yılında Hindistan’ın İngiliz sömürgesi olarak bağımsızlığını kazanması ve Hindistan’ın Hindistan ve Pakistan olarak ikiye bölünmesi sonucunda gerçekleşmiştir. Soykırım, özellikle Hindistan’da yaşayan Müslümanların Hindistan-Hindu nüfusundan ayrılmasını ve Pakistan’a göç etmesini içermiştir.

1947 yılında İngiltere, Hindistan’a bağımsızlık vermek üzere bölgenin bölünmesine karar vermiştir. Bu bölünme sonucunda Hindistan ve Pakistan adında iki ayrı ülke oluşturulmuş ve Hindular çoğunluğun yaşadığı Hindistan, Müslümanların yaşadığı Pakistan’dan ayrılmıştır.

Ancak, bu bölünme olayı büyük bir kaosa ve şiddete yol açmıştır. Özellikle Hindistan’ın batısında ve doğusunda Müslümanlar ile Hindular arasında çatışmalar yaşanmış ve birçok saldırı gerçekleşmiştir. Her iki taraf da birbirlerine saldırmış, cinayetler işlemiş ve çeşitli cinsel saldırılar gerçekleştirmiştir.

Bu şiddet olayları sonucunda yüz binlerce insan öldü ve milyonlarca insan yerlerinden oldu. Ayrıca, cinsel şiddet ve tecavüz de yaygın bir şekilde gerçekleşti. Din veya etnik kökenleri nedeniyle hedef alınan insanlar, evlerini terk etmek zorunda kaldılar ve komşuları tarafından saldırıya uğradılar.

Hint Soykırımı, tarih boyunca gerçekleşmiş en büyük insanlık trajedilerinden biridir. Bu olaylar hem Hindistan hem de Pakistan için derin yaralar açmıştır ve hala bu olayların etkileri hissedilmektedir. Her iki ülkede de toplumlar arasında yaşanan güvensizlik ve düşmanlık, bu olayların kalıcı etkilerindendir.

#####₺

İngiltere Hindistan’da ne gibi bir soykırım yaptı?

İngiltere’nin Hindistan’da gerçekleştirdiği en büyük travma, 1943 Bengal Kıtlığı’dır. Bu olay sırasında yaklaşık 3 milyon insan hayatını kaybetmiş olabilir. Ayrıca, İngiliz kolonial yönetimi döneminde Hindistan’da birçok haksız uygulama, kaynak sömürüsü ve insan hakları ihlalleri yaşandı. Ancak, “soykırım” terimi konusunda bazı tarihçiler ve uzmanlar arasında farklı görüşler bulunmaktadır.

#####₺

İngiltere’nin Hindistan’da yaptığı zulüm ve soykırımın boyutları nelerdir

İngiltere’nin Hindistan’daki zulüm ve soykırımı, 18. ve 19. yüzyıllarda gerçekleşti ve Hint alt kıtasının farklı bölgelerinde çeşitli boyutlarda etkileri oldu. Bu dönemde vergi politikaları, tarım sistemleri, ticaret uygulamaları ve yönetim biçimleri gibi faktörler altında Hindistan’daki yerel halklar üzerinde olumsuz etkiler yarattı. Ancak “soykırım” terimi bu konu için genellikle kullanılmaz çünkü soykırım daha spesifik bir şekilde belirli bir etnik, dini veya ulusal grubun tümünün yok edilmesi amacını taşır.

İngiltere’nin Hindistan’da yaptığı eylemler arasında aşırı vergilendirme, kaynakların sömürülmesi, tarım ve endüstriyel ürünlerin ithalat ve ihracatını kontrol etme gibi uygulamalar yer almaktadır. Bu süreçler, yerel ekonomiyi olumsuz etkileyerek yerel halkın yaşam koşullarını kötüleştirdi. Ayrıca, 1943 Bengal Kıtlığı gibi olaylar da İngiliz yönetiminin yanlış politikalarının sonucu olarak yüz binlerce insanın ölümüne neden oldu.

Ancak, bu dönemdeki olayların değerlendirilmesi karmaşıktır ve tüm etkileri net bir şekilde sayısal olarak ifade etmek zordur. Konu hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz, tarih kitapları ve akademik çalışmaların yanı sıra Hindistan’ın bağımsızlık hareketi ve Britanya İmparatorluğu’nun tarihi konularını inceleyebilirsiniz.

*************** 

 

Batı ezildiği zulmünün altından kalkmak için timsah gözyaşları döküp, günah çıkartıyor.

 

FRANSA: 22’inci Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac: “Biz dört buçuk asır boyunca Afrika’nın kanını akıttık. Sonra hammaddelerini gasp ettik, yağmaladık. Din adına kültürlerini yıktık. Bugün tabii bu nev’i şeyleri daha usturuplu, daha şık yapmak gerekiyor. Şimdi burs vererek en önemli beyinlerini aşırıyoruz. Sonra ‘Afrika elit çıkaramıyor’ diyoruz, onun pahasına zenginleştikten sonra ona ders veriyoruz.” (2001)

“CÜZDANIMIZDAKİ PARA SÖMÜRÜDEN GELİYOR!”

FRANSA: 22. Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac: “Bir şey unutuluyor. Fransızların cüzdanındaki para sadece buradan değil belki, ama büyük bölümü yüzyıllardır Afrika’nın sömürülmesinden geliyor. Cömertlikten söz etmiyorum, bir parça sağduyu, adalet… Onlardan alınanın geri verilmesi için… Bu, yakın gelecekte karşılaşılabilecek çok kötü siyasi sonuçlar ve sarsıntılardan kaçınmak için o kadar gerekli ki!” (2007)

FRANSA: 25. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, “Sömürgecilik Fransa Cumhuriyeti’nin büyük ve ciddi bir hatasıydı. Sömürgecilik barbarlıktı ve bununla yüzleşilmeli; ayrıca bütün kurbanlarından özür dilenmeliydi.” dedi. (2017)

https://www.haber7.com/dunya/haber/3347156-somurgelerinden-kovulan-bati-gunah-cikariyor-katliam-darbe-isgal-soykirim-itirafi

 

Loading

No ResponsesAğustos 29th, 2023