Selanikten Türkiye’ye yahudi göçü nasıl gerçekleşti?

Selanikten Türkiye’ye yahudi göçü nasıl gerçekleşti?


Selanik’ten Türkiye’ye Yahudi göçü, 20. yüzyılın başlarından itibaren gerçekleşmiştir.

Yahudiler, Selanik’te uzun bir tarih boyunca önemli bir azınlık oluşturmaktaydı. 15. yüzyıldan itibaren Osmanlı İmparatorluğu topraklarında yaşayan Yahudiler, Selanik’te güçlü bir toplum oluşturmuşlardı. Ancak 1912-1913 Balkan Savaşları sonucunda Selanik, Yunanistan’a dahil edildi ve bölgedeki dengeler değişti.

Yunanistan’ın Selanik’i ele geçirmesinden sonra, Yahudilere yönelik ayrımcı politikalar ve baskıcı önlemler başlatıldı. Yahudilerin vatandaşlık hakları kısıtlanarak aşamalı olarak zorla Yunanlaştırılmaları hedefleniyordu. Bu durum, Yahudi nüfusunun Türkiye’ye göç etmeye yönelik bir tercih yapmasına yol açtı.

Göç hareketi, özellikle 1920’ler ve 1930’larda yoğunlaştı. Türkiye, o dönemde Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılmasının ardından yeni bir cumhuriyet olarak kurulmuştu ve dışarıdan gelen göçmenlere açık bir politika benimsemişti.

Türkiye, Selanik’teki Yahudi nüfusunun göç etmesine yardımcı oldu. Hükümet, göçmenlere yerleşmek ve çalışmak için destek sağladı. Yahudiler, Selanik limanından İstanbul’a, ardından da diğer Türk şehirlerine yerleştirildi. Türkiye, bu göç dalgasına yanıt olarak, Yahudi nüfusunu özümseyen ve kabul eden bir ülke olarak tanındı.

Bu Yahudi göçü, Türkiye’deki Yahudi cemaatinin büyümesine ve çeşitliliğin artmasına neden oldu. Türkiye, Selanik’in Yahudi tarihini bugün de hatırlamakta ve bu tarihi mirası korumaya çalışmaktadır.

Bak. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02Mcwopwxxei38dqcDFq1BwY7D59VCQKMHvQwmAcJ1UjfzhC7r16SsvmGs3horBvw2l&id=100011047594375&mibextid=Nif5oz

######

Yahudiler selanikten Türkiye’ye neden ve ne kadar göç oldu. Nereye göç edip, kendilerine nerelerde yer verildi?

Yahudiler, 1492’de İspanya’dan sürüldükten sonra birçok farklı ülkeye göç ettiler. Birçoğu Osmanlı İmparatorluğu’nu tercih etti ve özellikle Selanik (Thessaloniki) şehrine yerleşti. Selanik, Osmanlı İmparatorluğu’ndaki en büyük Yahudi nüfusuna sahip şehirlerden biriydi.

Ancak, 19. yüzyılın ortalarında Yahudilere karşı artan baskılar ve ayrımcılık nedeniyle birçok Yahudi Osmanlı İmparatorluğu’ndan göç etmeye başladı. Özellikle 20. yüzyılın başlarında, birçok Yahudi Türkiye’ye göç etti. Büyük göç dalgaları, 1912-1922 yılları arasında Balkan savaşları ve Türk Kurtuluş Savaşı sırasında gerçekleşti.

Yahudi göçmenler genellikle büyük şehirlere, özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara gibi merkezlere yerleşti. İstanbul, Türkiye Yahudi nüfusunun çoğunluğunu barındırıyordu. Göç eden Yahudilere genellikle şehirde gerçekleşen ekonomik ve ticari faaliyetlere katılmak, yeni bir hayat kurmak için yer verildi.

Türkiye, Yahudilere karşı hoşgörüsü ve din özgürlüğü politikasıyla bilinen bir ülke oldu. Türk hükümeti, Yahudilere özgürce ibadet etme ve kültürel faaliyetlerde bulunma imkânı sağladı. Yahudi topluluğu, ticaret, sanayi, sağlık hizmetleri, finans gibi çeşitli sektörlere katkıda bulundu ve Türk ekonomisine önemli ölçüde katkıda bulunmaya devam etmektedir.

@@@@@@@@

Atatürk’ün Selanik’ten göç etmesi nasıl gelişti ve gerçekleşti?

Mustafa Kemal Atatürk’ün Selanik’ten göç etmesi, Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki siyasi, coğrafi ve sosyal olaylardan etkilenen bir süreç sonucunda gerçekleşti.

Atatürk, 1881 yılında Selanik’te doğdu. Selanik, o dönemde Osmanlı İmparatorluğu’na bağlı olan bir şehirdi. Atatürk’ün ailesi, burada orta düzey bir yaşam sürdürüyordu. Ancak 20. yüzyılın başında Osmanlı İmparatorluğu’nda siyasi ve toplumsal değişimler yaşanmaya başladı.

1908 yılında II. Meşrutiyet’in ilanıyla birlikte Osmanlı İmparatorluğu’nda demokratikleşme süreci başladı. Padişahın yetkileri sınırlanırken parlamento ve siyasi partiler kuruldu. Bu dönemde Selanik, Osmanlı İmparatorluğu’ndaki reform hareketlerinin merkezi haline geldi. Atatürk de bu dönemde İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne katılarak siyasi faaliyetlere başladı.

Ancak I. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla Osmanlı İmparatorluğu, Almanya ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile ittifak yaparak savaşa girdi. Bu dönemde Atatürk, Osmanlı ordusunda görev aldı ve çeşitli cephelerde savaştı.

Savaşın sonunda Osmanlı İmparatorluğu’nun mağlup olmasıyla birlikte bölgeye çeşitli antlaşmalar imzalandı. Bu antlaşmalar sonucunda Osmanlı İmparatorluğu’nun toprakları paylaşılmaya başlandı. Selanik, Yunanistan’a verilen bölgeler arasındaydı.

Atatürk, bu süreçte Türkiye’de milli bir mücadele başlatmak ve bağımsız bir Türkiye kurmak amacıyla Anadolu’ya geçti. 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak Kurtuluş Savaşı’nın temellerini attı. Bu süreçte Atatürk’ün Selanik’teki ailesi de burada yaşamaya devam etti.

Kurtuluş Savaşı’nın başarılı bir şekilde tamamlanmasının ardından, 1922 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla birlikte Atatürk, yeni kurulan devletin başına geçti. Selanik ise artık Yunanistan’a ait bir şehir haline gelmişti.

Atatürk’ün Selanik’ten göç etmesi, siyasi, toplumsal ve coğrafi olayların etkisiyle gerçekleşmiş olup, Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesini sürdürmesi ve yeni bir devlet kurmasıyla sonuçlanmıştır.

#######

İttihat ve Terakki cemiyetinde bulunan masonlar Osmanlı Devleti’ni yıkma konusunda ne gibi faaliyetlerde bulundular?

İttihat ve Terakki Cemiyeti, Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde güç kazanan bir siyasi hareketti. Bu hareket içerisindeki bazı üyeler, masonlukla ilişkiliydiler ve bazı masonik örgütlerle de bağlantıları bulunuyordu. Ancak, tüm İttihat ve Terakki üyeleri masonlukla ilişkili değildi ve masonluk, cemiyetin resmi politikalarından biri değildi.

Masonlar, Osmanlı Devleti’nin yıkılmasına yönelik faaliyetlerde bulunduklarına dair bazı iddialar vardır. Bu iddialar arasında şunlar bulunmaktadır:

İmparatorluk içerisindeki bazı masonlar, İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne katılım sağlamış ve cemiyetin politikalarında etkili olmuş olabilirler.

Osmanlı İmparatorluğu’ndaki bazı masonlar, imparatorluğun kalkınmasını ve modernleşmesini savunurken, diğer bazı masonlar ise imparatorluk yönetimine karşı, özellikle de mevcut siyasi liderlere karşı muhalefet etmek için çabalıyor olabilirler.

İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin bazı üyeleri, masonluğun gizli yapısı ve etkili ağlarından faydalanarak, imparatorluğu yöneten yöneticilere karşı komplolar kurmuş olabilirler.

Masonluğun Osmanlı Devleti’nin yıkılmasında tek etken olduğunu söylemek zor. Osmanlı Devleti’nin çöküşünde etkili olan birçok faktör bulunmaktadır, bunlar arasında başarısız dış politikalar, iç isyanlar, ekonomik sorunlar ve emperyal güçlerin etkisi sayılabilir.

@@@@@#@

Loading

No ResponsesAğustos 30th, 2023