Kuran-ı kerime göre insanın yaratılışı.

Kuran-ı kerime göre insanın yaratılışı.


Kur’an-ı Kerim’e göre insanın yaratılışı, İslam inancına göre Allah’ın yaratma kudretiyle gerçekleşmiştir. Kuran, insanın yaratılışını ve yaratılış amacını çeşitli ayetlerde anlatmaktadır. Önemli bazı ayetler şunlardır:

İnsanın Yaratılışı:
“Andolsun, Biz insanı en güzel bir biçimde yarattık.” (Tin Suresi, 4)
Bu ayette, insanın en güzel ve mükemmel bir biçimde yaratıldığı ifade edilmektedir. İnsanın yaratılışı, Allah’ın sanatının bir yansıması olarak kabul edilir.

Yaratılışın İşareti Olarak İnsanın Oluşu:
“Anda, göğü de, O’nun kudretiyle bina edip yükseltti. Ve (Allah), ona düzen ve mizan (ölçü) koydu.” (Rahman Suresi, 7-8)
Bu ayette insanın yaratılışı, evrendeki düzen ve ölçüyle birlikte ele alınır. İnsanın yaratılışı, evrende düzenli ve mükemmel bir planın ürünü olarak vurgulanır.

İnsanın Yaratılış Amacı:
“Nihayet Rabb’in meleklere şöyle dedi: ‘Ben çamurdan bir insan yaratacağım.’ ‘Onu düzeltip de içine ruhumdan üflediğim zaman hemen ona secdeye kapanın.'” (Sad Suresi, 71-72)
Bu ayette insanın yaratılış amacı, Allah’ın emrine itaat etmek ve O’na ibadet etmektir. İnsanın fıtratı gereği Allah’a yönelmesi ve O’na ibadet etmesi beklenir.

Kur’an-ı Kerim’de insanın yaratılışı, yukarıda örneklerini verdiğimiz gibi farklı ayetlerde farklı yönleriyle ele alınır. İslam’a göre insan, Allah tarafından yaratılmış en değerli varlıktır ve bu yaratılışın amacı, Allah’a kulluk etmek ve O’na itaat etmektir.

Loading

No ResponsesTemmuz 30th, 2023