TESLİMİYET

TESLİMİYET

Hz. İbrahim peygamberin teslimiyeti nasıl bir teslimiyetti?


Hz. İbrahim’in teslimiyeti, Allah’a tam bir güven ve itaatle karakterize edilen bir teslimiyetti. O, tüm kalbiyle Allah’a iman etmiş ve emirlerine yönelik tam bir itaat göstermiştir. Hz. İbrahim’in teslimiyeti, Rabbine olan sevgi ve bağlılıkla birlikte, herhangi bir tereddüt veya direnç göstermeden Allah’ın buyruklarını yerine getirmesini ifade eder. Hz. İbrahim, Allah’ın emriyle ailesini terk etmek, putlara tapmaktan vazgeçmek veya kendisini sınaması gibi zorlu deneyimleri korkusuzca kabul ettiği için örnek bir teslimiyet sergilemiştir. Bu nedenle Hz. İbrahim, “Hanif” olarak anılan tevhid inancının örnek bir temsilcisi olarak kabul edilir.

&&&&&&&

Hz. İbrahim peygamberin oğlu İsmail’i kurban etmedeki ciddiyet ve kararlılığı nasıl bir teslimiyetti?

Hz. İbrahim’in oğlu İsmail’i kurban etme konusundaki ciddiyet ve kararlılığı, Allah’a olan teslimiyetinin en büyük örneklerinden biridir. Hz. İbrahim, Allah’ın buyruğuyla İsmail’i kurban etmek için gönderildiğinde tereddüt etmeden harekete geçti ve oğluyla birlikte Mekke’ye gitti. Burada şeytanın vesveselerine karşı koyarak, Allah’ın rızasını gözeterek oğlunu kurban etmeye hazırlandı.

Bu olay, Hz. İbrahim’in Allah’a olan güveni ve bağlılığının derinliğini ve ona olan teslimiyetinin ne kadar sağlam olduğunu gösterir. Hz. İbrahim, sevgili oğlunu Allah’a adama noktasında hiçbir direnç göstermedi. Bu durum, kutsal ve zorlu bir sınavdı ve İbrahim, Allah’ın emrine itaatle ve teslimiyetle karşılık vererek mükemmel bir örnek teşkil etti.

Ancak İbrahim’in bu teslimiyeti, Allah tarafından sevildiği ve onun sadakatine olan inancının sınavının başarıyla sonuçlandığı için, Allah tarafından bir koçla kurban etmesi şeklinde bir rahmetle sonuçlandı. Bu olay Hz. İbrahim’in teslimiyetinin zirvesi ve onun Allah’a olan bağlılığına dair büyük bir örnektir.

&&&&&&

Hz. İsmail’in kurban olmak üzere babası Hz. İbrahim peygambere kendini teslim etmesi nasıl bir teslimiyetti?

Hz. İsmail’in kurban olmak üzere babası Hz. İbrahim’e teslim olması, büyük bir itaat ve teslimiyetin örneğidir. Hz. İbrahim, Allah’ın emrine itaat etmek için oğlu Hz. İsmail’i Allah’a kurban etmekle görevlendirildiğinde, Hz. İsmail de babasına tam bir teslimiyetle yaklaştı. Bu, hem Hz. İbrahim’in Allah’a olan güvenini ve imanını göstermesi, hem de Hz. İsmail’in babasının emrine itaat etmesi anlamına gelir. İkisi de Allah’ın buyruğunu yerine getirmekte tereddüt etmediler ve böylece bu olay büyük bir sınav ve imtihan haline dönüştü. Hz. İsmail’in gösterdiği itaat ve teslimiyet, Allah’a olan inancının ve sadakatinin bir ifadesi olarak görülür. Bu olayın başarılı bir şekilde sonuçlanmasının ardından, Hz. İbrahim ve Hz. İsmail’e Allah tarafından büyük bir ikramda bulunulmuş ve kurban yerine koymak üzere Hz. İsmail’in yerine bir koç gönderilmiştir. Bu olay, Müslümanlar tarafından her yıl Kurban Bayramı’nda anılır ve kurban kesimiyle birlikte Hz. İbrahim ve Hz. İsmail’in bu büyük teslimiyeti hatırlanır.

&&&&*&

Hz. Hacer’in kocası Hz. İbrahim’in oğlu İsmail’le kendisini çöle bırakmasına itiraz etmeyip teslim olması, nasıl bir teslimiyetin örneğidir?

Hz. İbrahim’in oğlu İsmail’i çöle bırakarak teslim olması, tam bir dua ve teslimiyet örneğidir. Hz. İbrahim’in Allah’a olan inancı ve iradesi bu olayda test edilmiş ve oğlunu Allah’a kurban etmeye hazır olduğunu göstermiştir. İsmail de babasının bu emrine itaat etmekte hiç tereddüt etmemiş ve Allah’ın iradesine teslim olmuştur. Bu olayda, İbrahim ve İsmail’in her şeyi Allah’a bırakmaları, tam bir teslimiyet ve sorgusuz sualsiz itaat göstermeleri anlamına gelir. Bu olay, İbrahim ve İsmail’in imanlarının gücünü ve Allah’a olan bağlılıklarını gösterir.

&&&&

Hz. Hacer’in çölde sabrı ve teslimiyeti nasıl bir teslimiyetti?

Hz. Hacer, İbrahim peygamberin eşi Sarah’ın hizmetçisiydi. Ona verilen görevlerde oldukça sabırlı ve fedakâr bir şekilde hareket etmiştir. Hz. Sarah’ın emirlerine itaat etmek için çöldeki zorluklara katlanmış ve teslimiyetle hareket etmiştir.

İbrahim Peygamber’in Sarah’a çocuk verememesi üzerine, Sarah, Hz. Hacer’i İbrahim’e eş olarak vermişti. Bu durum birçok zorlukla beraber gelmiştir. Çölde, yalnız ve bilmediği bir yerde yaşamaya başlamışlardır. İbrahim Peygamber ise Allah’ın bir emri olduğundan doğacak çocuğa İsmail adını vermiştir. Bu durum Hz. Hacer için önemli bir fedakârlık anlamına gelmiştir çünkü o aslında Sarah’ın hizmetçisiyken, İbrahim ile evlenmek zorunda kalmıştır.

Hz. Hacer, İbrahim Peygamberin emrine itaat etmek ve Allah’ın ona verdiği görevi yerine getirmek için sabretmiştir. Çölde yaşamak, su kaynağı bulamamak gibi zorluklara katlanmış olmasına rağmen, Allah’a olan teslimiyetini hiç kaybetmemiştir. Bu süreçte Hz. Hacer’in sabrı ve teslimiyeti, onun peygamberlik değil sadece insanlık görevlerini yerine getirme noktasında gösterdiği özveriyi ifade etmektedir.

Hz. Hacer’in çölde sabrı ve teslimiyeti, günümüzde de Müslümanlar tarafından örnek alınan bir davranış biçimidir. İbadetlerin yanı sıra, zorluklar karşısında sabretmek ve Allah’ın emirlerine itaat etmek gibi değerlere sahip olmak, Hz. Hacer’in gösterdiği örneklikten ilham alınabilir.

&&&&&&&

Allah’a teslimiyetin simgesi olan şahsiyetler kimlerdir?

İslam inancına göre, Allah’a tam anlamıyla teslimiyetin simgesi olan kişilere “mümin” veya “salih” denir. Bu kişiler, içten bir şekilde Allaha inanır, ona ibadet eder ve emirlerine uyarlar. Onlar ahlaki değerlere ve erdemlere önem verir, cömertlik, sabır, merhamet, adalet gibi niteliklere sahiptirler. Allah’a karşı tam bir teslimiyet ve bağlılık duyan bu kişilere örnek olarak peygamberler, sahabe ve evliyalar gösterilebilir.

&&&&&&

Peygamberlerin ayrı ayrı sahip oldukları öne çıkan ve Kuran’da anlatılan vasıfları nelerdir?

Peygamberlerin ayrı ayrı sahip oldukları öne çıkan ve Kuran’da anlatılan vasıflar şunlardır:

Sıddık (Doğru Sözlü): Peygamberler, Allah’ın verdikleri mesajları tam ve eksiksiz bir şekilde insanlara iletmektedirler. Onlar doğru sözlüdürler ve insanlara Allah’ın istediklerini hatasız bir şekilde aktarır.

Amin (Emanet Sahibi): Peygamberler güvenilir, doğru ve dürüst kişilerdir. Allah’ın kendilerine verdiği vahyi eksiksiz ve değiştirmeden insanlara iletirler. Onlara emanet edilen vahiyleri korur ve güvenli bir şekilde iletmekle görevlidirler.

Tebliğci: Peygamberler, Allah’ın mesajını insanlara aktarırken objektif bir şekilde hareket ederler. Kendi hedeflerini veya çıkarlarını gözetmezler. Onlar sadece Allah’ın emrini ve mesajını iletmekle görevlidirler.

Örnek Kişilik: Peygamberler, insanlara Allah’ın emirlerini uygulamada örnek kişiliklerdir. Onlar Allah’ın istediklerini hayatlarında uygular ve insanlara da aynısını yapmalarını öğretirler.

İlham Sahibi: Peygamberler, Allah’ın kendilerine verdiği vahiylerle ilham alırlar ve Allah’ın istediklerini doğru bir şekilde ifade ederler.

Şefkatli ve Merhametli: Peygamberler insanlara karşı şefkatli, merhametli ve hatta sabırlı olmalıdır. Onlar kendi egolarını ve öfke duygularını kontrol eder ve insanlara sevgi ve hoşgörüyle yaklaşırlar.

Mucizeler Gösterme Yeteneği: Peygamberler, Allah’ın gücünü ve varlığını göstermek için mucizeler yapabilirler. Bu mucizeler, doğaüstü güçlere sahip olduklarını ve Allah’ın kendileriyle olduğunu kanıtlar.

İyi Liderlik: Peygamberler toplumda liderlik yeteneklerine sahip kişilerdir. Onlar insanları Allah’a yönlendirir, doğru yolu gösterir ve toplumu düzene sokabilmek için yönlendirirler.

Bu vasıflar, peygamberlerin ayrı ayrı sahip oldukları ve Kuran’da vurgulanan önemli vasıflardır.

&&&&&&

Loading

No ResponsesTemmuz 2nd, 2023