TARİHİ SORULAR

Cumhuriyetin kurulmasında ingilizlere verilen taviz ve sözler var mıdır

Cumhuriyetin kuruluş sürecinde İngilizlere verilen taviz ve sözler konusunda kesin bir kanıt bulunmamakla birlikte bazı iddialar ve görüşler bulunmaktadır. Ancak bu iddiaların gerçekliği kesin olarak kanıtlanmamıştır. Bazı tarihçiler ve araştırmacılar, İngilizlerin Türkiye’de daha etkin bir rol oynamaları için bazı anlaşmaların yapılmış olabileceğini öne sürmüşlerdir. Bunlar arasında şunlar sayılabilir:

 • Mondros Ateşkes Antlaşması‘nın imzalanması sırasında İngilizler tarafından Türk topraklarına asker çıkarma hakkının verilmesi,
 • İtilaf Devletleri‘nin Ankara Hükümeti’ni tanımaması durumunda İngilizlerin Türkiye’nin güneyinde bir mandaterlik kurma teklifi,
 • İngilizlerin Türk Boğazları üzerindeki kontrolü artırmak için bazı sözler vermiş olabilecekleri iddiaları yer almaktadır.

Ancak bu iddialar, tarihçiler arasında da tartışmalıdır ve somut kanıtlarla desteklenmemektedir. Cumhuriyetin kuruluşu sürecinde Türkiye, İngiltere ile de ilişkilerini sürdürmüştür. Ancak Türkiye, ulusal egemenliğini korumayı ve bağımsız bir dış politika izlemeyi amaçlamıştır.

 

***********  

Atatürkün gizli bir İngiliz valisi olduğu iddiası doğrumudur

Atatürk’ün gizli bir İngiliz valisi olduğu iddiası kesin olarak doğrulanmamıştır. İddia hakkında bazı kaynaklar ve görüşler bulunmaktadır, ancak bunlar kesin bir kanıt içermemektedir. İddianın doğruluğu hakkında şu bilgiler bulunmaktadır:

 • İddia, İngiliz gazeteci Ward Price tarafından ortaya atılmıştır. Price, Atatürk’ün 1. Dünya Savaşı sırasında İngiliz istihbarat merkezine dönüşen Pera Palas‘ta İngiliz valisi olmak için müracaat ettiğini iddia etmiştir.
 • Ancak bu iddia, tarihçiler arasında tartışmalıdır ve somut kanıtlarla desteklenmemektedir.
 • Atatürk’ün İngiliz valisi olmak istediğine dair tek bir kaynak bulunmaktadır ve bu kaynak 1957 yılında piyasaya çıkmıştır.
 • Atatürk’ün sağlığıyla ilgili İngiliz belgeleri bulunmaktadır, ancak bu belgelerde Atatürk’ün İngiliz valisi olduğuna dair herhangi bir bilgi yer almamaktadır.
 • İddia, Atatürk ve Cumhuriyet düşmanları tarafından yayılmış olabilir ve bu nedenle doğruluğu kesin olarak kanıtlanamamış olabilir.

Sonuç olarak, Atatürk’ün gizli bir İngiliz valisi olduğu iddiası kesin olarak doğrulanmamıştır ve bu iddia hakkında kesin bir kanıt bulunmamaktadır.

 

************ 

Lozanda gizli anlaşmanın esası nedir

Lozan Antlaşması, Türkiye Cumhuriyeti ve İtilaf Devletleri arasında imzalanan bir antlaşmadır. Antlaşma, I. Dünya Savaşı sonrasında Osmanlı İmparatorluğu‘nun yıkılmasının ardından Türk Kurtuluş Savaşı‘nı kazanan Türkiye Cumhuriyeti‘nin sınırlarını belirleyen ve uluslararası tanınırlığını sağlayan bir antlaşmadır. Lozan Antlaşması’nın gizli maddeleri olarak bilinen bazı hususlar da vardır. Ancak, Lozan Antlaşması’nın tam metni açık olarak yayınlanmıştır ve antlaşmanın gizli maddelerinden bazıları zaman içinde ortaya çıkmıştır.

Lozan Antlaşması’nın gizli maddeleri arasında en önemlileri şunlardır:

 • Türkiye, bazı azınlık haklarına saygı gösterecektir. Bu haklar, İstanbulGökçeadaBozcaada ve Trakya‘da yaşayan Türk vatandaşı olmayan azınlıklar için geçerlidir.
 • Türkiye, Boğazlar‘da askeri yasak bölge oluşturacaktır. Bu bölgede yalnızca Türk askeri gemileri bulunacaktır.
 • Türkiye, İngiltereFransaİtalya ve Yunanistan arasında yapılan gizli bir anlaşma uyarınca, Batı Trakya‘nın bazı bölümlerini Yunanistan’a verecektir.
 • Türkiye, Musul‘un İngiliz mandası altında kalacağını kabul edecektir. Ancak bu, Türkiye’nin Musul üzerindeki iddialarından feragat ettiği anlamına gelmez.

Lozan Antlaşması’nın gizli maddeleri, Türkiye’de bazı tartışmalara neden olmuştur. Ancak, Lozan Antlaşması’nın imzalanması ile Türkiye’nin uluslararası alanda tanınması ve sınırlarının belirlenmesi, Türk Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında önemli bir dönüm noktası olmuştur.

 

************  

Lozanda ne gibi sözler verilmiştir

Lozan Antlaşması, Türkiye Cumhuriyeti ve İtilaf Devletleri arasında imzalanan bir antlaşmadır. Bu antlaşma, Türkiye Cumhuriyeti’nin sınırlarının belirlenmesi, uluslararası tanınırlığının sağlanması ve bağımsızlığının pekiştirilmesi için imzalanmıştır. Lozan Antlaşması’nda Türkiye’nin verdiği bazı sözler şunlardır:

 • Azınlıkların hakları: Lozan Antlaşması’nda, İstanbulGökçeadaBozcaada ve Trakya‘da yaşayan azınlıkların haklarına saygı gösterileceği belirtilmiştir. Türkiye, bu azınlıkların kültürel, dini ve eğitim haklarını korumayı kabul etmiştir.
 • Boğazlar: Lozan Antlaşması’nda, Türk Boğazları‘nın uluslararası bir suyolu olarak açık kalacağı ve savaş zamanında bile yalnızca Türk askeri gemilerinin geçişine izin verileceği belirtilmiştir.
 • Sınır değişiklikleri: Lozan Antlaşması kapsamında, Türkiye’nin sınırları belirlenmiştir. Türkiye, Yunanistan‘a bazı topraklar vermiştir. Ayrıca, Türkiye’nin Irak ve Suriye sınırları da belirlenmiştir.
 • Ekonomi: Lozan Antlaşması’nda, Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığına saygı gösterileceği belirtilmiştir. Ayrıca, Türkiye, İtilaf Devletleri’nin savaş tazminatı taleplerini de reddetmiştir.
 • Kapitülasyonlar: Lozan Antlaşması’yla birlikte, Türkiye’deki yabancı hakimiyeti sona ermiştir. Bu nedenle, Türkiye’nin üzerindeki kapitülasyonlar da kaldırılmıştır.

Lozan Antlaşması, Türkiye Cumhuriyeti‘nin bağımsızlığını kazanmasında ve uluslararası alanda tanınmasında önemli bir etkiye sahiptir. Antlaşma, Türkiye’nin ulusal egemenliğini pekiştirmiş ve ülkenin modernleşmesine olanak sağlamıştır.

 

*********** 

Dr. Riza Nur lozan hakkında neler söylemektedir

Dr. Rıza Nur, Türk siyasetçi ve yazardır. Lozan Konferansı’na Türk heyetinde yer alan önemli isimlerden biridir. Dr. Rıza Nur, Lozan Konferansı hakkında çeşitli yazılar ve anılar yayınlamıştır.

Dr. Rıza Nur, Lozan Konferansı’nın Türk heyetinin çalışmalarına ve müzakerelerine dair ayrıntılı bilgiler sunmuştur. Anılarında, Türk heyetinin nasıl mücadele ettiğini, stratejilerini ve diplomatik yeteneklerini anlatmaktadır.

Dr. Rıza Nur, Türk heyetinin, Lozan Konferansı’nda Türkiye’nin bağımsızlık, toprak bütünlüğü, azınlıkların hakları ve diğer önemli konulardaki çıkarlarını savunduğunu vurgulamaktadır. Türk heyetinin kararlılıkla müzakereleri yürüttüğünü, Türk milletinin haklarını korumak için elinden geleni yaptığını belirtmektedir.

Ayrıca Dr. Rıza Nur, Lozan Antlaşması’nın Türkiye açısından önemini ve kazanımlarını vurgulamaktadır. Lozan Antlaşması, Türkiye’nin uluslararası alanda tanındığı, toprak bütünlüğünün ve bağımsızlığının güvence altına alındığı bir anlaşmadır. Dr. Rıza Nur, Türk heyetinin mücadelesi sonucunda elde edilen bu kazanımları önemli bir başarı olarak değerlendirmektedir.

Ancak, belirtmek gerekir ki Dr. Rıza Nur’un anıları, bireysel bir bakış açısını yansıtmaktadır ve diğer tarihçi ve uzmanların görüşleriyle desteklenmelidir. Lozan Konferansı ve Türk heyetinin çalışmalarıyla ilgili daha geniş bir perspektif elde etmek için farklı kaynaklara ve tarihçilere başvurmak önemlidir.

 

*********** 

Lozan zafer mi hezimet mi

Lozan Antlaşması, Türkiye Cumhuriyeti ve İtilaf Devletleri arasında imzalanan bir antlaşmadır. Bu antlaşmanın Türkiye Cumhuriyeti açısından bir zafer olduğu düşünülmektedir. Bunun nedeni, antlaşma sayesinde Türkiye‘nin bağımsızlığı ve egemenliği pekiştirilmiştir. Ayrıca, Türkiye‘nin sınırları belirlenmiş, uluslararası alanda tanınmış ve ekonomik bağımsızlığına saygı gösterilmiştir. Lozan Antlaşması’nın imzalanmasıyla birlikte, Türkiye Cumhuriyeti‘nin ulusal egemenliği ve modernleşme süreci hız kazanmıştır. Bu nedenle, Lozan Antlaşması’nın Türkiye Cumhuriyeti açısından bir zafer olduğu düşünülmektedir. Ancak bazı kesimler, antlaşmanın Türkiye açısından bir hezimet olduğunu düşünmektedir. Bu görüş, antlaşmanın bazı maddelerinin Türkiye lehine olmadığı ve sınırların belirlenmesi sırasında Türkiye‘nin bazı topraklarını kaybettiği yönündedir. Ancak genel olarak, Lozan Antlaşması Türkiye Cumhuriyeti için bir zafer olarak kabul edilmektedir.

********

Bulgaristana kağıt fiyatına satılan arşivlerin seyri nasıl gerçekleşmiştir

1931 yılında Osmanlı İmparatorluğu‘na ait Hazine-i Evrak‘ın bir bölümü, Bulgaristan‘a hurda kağıt niyetine satılmıştır. Arşiv belgelerinin satışı işlemi şu şekilde gerçekleşmiştir:

 • 1931 yılında, finansla ilgili olan çoğunluğu Osmanlı dönemine ait arşiv malzemesinin önemli bir kısmı, Bulgaristan’daki bir şirkete hurda kağıt olarak satılmıştır.
 • Şirket, kamyon ve arabalarla Osmanlı Arşiv Dairesi‘ne gelmiş, kağıt balyalarını doldurmuş ve Bulgaristan’a göndermiştir.
 • Eski Osmanlı Arşivi Daire Başkanı İsmet Demir, arşiv malzemesinin bir kısmının okkası 3 kuruşa Bulgaristan’a satıldığını belirtmiştir.
 • Yedikıta dergisi, Bulgaristan’a hurda kâğıt fiyatına satılan Osmanlı Arşivleri’nin kurtarılması hikayesini yayınlamıştır.
 • Arşivler, tarihi önemlerinin farkında olmayan birkaç kişinin çabalarıyla kurtarılmıştır.
 • Arşiv belgelerinin tonajı arama sonuçlarımda belirtilmemiştir.

 

Loading

No ResponsesHaziran 20th, 2023