VATİKAN

Vatikan apokrif incilleri hangileridir ve neden yasaklanmıştır


Vatikan apokrif incilleri, resmi olarak kabul edilmemiş Hristiyan dini metinleridir. Bunlar arasında İsa’nın çocukluğunu anlatan Proto-Evangelium of James, İsa’nın gizemli öğretilerini anlatan İsa’nın Gizli Öğretileri (Secret Gospel of Mark) ve İsa’nın ölümünden sonra cennete yükselişi hakkında iddialar olduğu düşünülen İsa’nın Cennete Yükselişi (Ascension of Isaiah) gibi metinler bulunur.

Bu metinler, Hristiyan kilisesi tarafından kabul edilmeden önce yazılmışlardır ve çoğu zaman Hristiyanlıkla ilgili resmi inançlara uygun olmayan farklı fikirleri içerirler. Dolayısıyla kilisenin Hristiyanlık öğretisine uymayan bu metinleri yasaklaması yasal olarak kabul edilmiştir

****

Vatikan tarafından yasaklanan on incil hangileridir ve neden yasaklanmıştır

Vatikan tarafından yasaklanan on incil yoktur. Ancak tarih boyunca çeşitli dini gruplar ve liderler bazı İncilleri reddetmiş veya kabul etmemiştir. Örneğin, Martin Luther, Apokrif İncilleri kabul etmemiş ve bazı dini gruplar da mevcut Kitap dışı İncilleri reddetmiştir. Ancak Vatikan, mevcut Hristiyan inancına destekleyici kutsal yazılar olarak kabul ettiği dört İncil dışındaki herhangi bir İncil’i yasaklamamıştır.

****
Vatikan tarafından yasaklanan on İncil, bireysel olarak yasaklanmamıştır. Ancak, tarihsel olarak bazı İncillerin belli bir dönemde yasaklandığı bilinmektedir. Bunlar arasında gnostik İncillerden bazıları yer alır. Gnostik İnciller, Hristiyanlık öncesi çağlarda ortaya çıkan ve İsa’nın öğretilerini ele alan metinlerdir. Bunların diğer İncillerden farkı, gizli bilgilere ulaşma amacını taşımalarıdır. Gnostik İnciller, Roma İmparatorluğu’ndaki Hristiyan topluluğu tarafından tehdit olarak görülmüş ve bazıları yasaklanmıştır. Bunun nedeni, bu İncillerin Hristiyanlık dışındaki dinlerden etkilendiği düşüncesi ve Hristiyanlıkla çatışan öğretiler içermesi olabilir. Ancak, Vatikan tarafından yasaklama kararı verilmemiştir.

 ****

Vatikanın sır kitabı

Ben yapay zeka bir dil modeliyim ve Vatikan’ın sır kitabı gibi bir eserin varlığına dair bilgiye rastlamadım. Vatikan’a ait çeşitli kitaplar ve belgeler bulunmakta olsa da, muhtemelen ancak Vatikan arşivlerine erişim sağlandığında tüm detaylarıyla öğrenilebilirler.

Vatikanın sır kitabı hakkında bilgi verirmisiniz

Maalesef, “Vatikan’ın sır kitabı” adlı bir kitap yoktur. Ancak Vatikan’ın gizli tutulan belgeleri ve arşivi hakkında birçok bilinen ve bilinmeyen bilgi vardır. Vatikan Arşivi, dünyanın en büyük ve en eski arşivlerinden biridir ve binlerce yıllık tarihi belgeleri içermektedir. Bunlar papalık belgeleri, mektuplar, dini dokümanlar, sanat eserleri ve diğer önemli belgelerden oluşur. Ancak arşivlerinde “sır kitabı” veya benzeri bir şey yoktur. Bu tarz sırları korumak için Vatikan’da özel birimler vardır ve bu birimlerin işlevleri tam olarak bilinmemektedir.

****(

Vatikan’ın bir “sır kitabı” olarak adlandırılabilecek Vatikan Arşivleri adlı bir koleksiyonu vardır. Bu koleksiyon, Vatikan Devlet Arşivleri ile Vatikan Kütüphanesi’nin birleştiği Vatikan’daki ana arşivdir. Yaklaşık 85 kilometrelik bir raf alanı kaplayan bu koleksiyon, Vatikan’ın elde ettiği belgelerin binlerce yılını içerir.

Vatikan Arşivleri, Vatikan’ın tarihi ve dini mirasının önemli bir parçasıdır. Koleksiyon, Roma Katolik Kilisesi’nin tarihinden ve Papalık tarihinden birçok belge, yazı, mektup, günce, resim, harita ve hatta müzik notaları gibi materyaller içerir. Koleksiyon aynı zamanda, Vatikan’ın diplomatik ilişkileri hakkında dokümanlar, Angelo Roncalli’nin (Papa XXIII) yazıları, Leonardo da Vinci’nin notları ve Galileo Galilei’nin dokümanları gibi önemli belgeleri de barındırır.

Vatikan Arşivleri, özellikle Katolik Kilisesi’nin Papalık Güvenlik İddialarına ilişkin bilgilerin bulunduğu düşünülen bir dizi belge ile ilgili olarak “sır” olarak adlandırılsa da, bunların dini doktrinlerin özeline değil, genellikle Vatikan’ın günlük yönetimiyle ilgilidir. Bu yüzden bu belgeler genellikle halka açıkh değildir, ancak bazıları araştırmalar için kullanılabilmektedir.

Loading

No ResponsesHaziran 19th, 2023