KURANIN KURANLA TEFSİRİ

Kuranın kuranla tefsirine örnekleri maddeler halinde siralarmisiniz


 1. Kuran ayetlerinde bazen bir konu birden fazla ayetle ele alınır ve bu ayetler birbirleriyle ilişkili olabilir. Bu durumda, kuranla tefsir yapılırken bu ayetler bir arada ele alınarak anlamı daha iyi anlaşılır.

  2. Bazı kuran ayetleri, geçmişteki olayların ne olduğuna veya nasıl olduğuna dair kısa ipuçları verir. Bu durumda, kuranla tefsir yapılarak ayetin ne anlama geldiği daha iyi anlaşılabilir.

  3. Kuran ayetleri, bazen bir kelime veya ifadeyi kullanarak anlatılan şeyin tam bir tanımını yapmaz. Bu durumda, kuranla tefsir yaparak o kelime veya ifadenin doğru anlamı belirlenir ve mevcut olan diğer bilgilerle birleştirilerek anlam daha net hale getirilir.

  4. Bazı ayetler, özellikle hadislerle benzerliği dolayısıyla, kuranla tefsir yapılması gerekebilir. Kuran ayetleri doğrudan Allah tarafından gönderilirken, hadislerin kaynağı ise peygamberdir ve dolayısıyla onların anlamı da ayrı bir tartışma konusudur.

  5. Kuran ayetleri, sadece bir konuya değil aynı zamanda birden fazla konuya da işaret edebilir. Bu durumda, kuranla tefsir yapılırken birden fazla konu ele alınarak anlam daha iyi anlaşılır.

  ******

  Kuranı bütün yönleriyle bir bütün olarak nasıl değerlendirmeliyiz

  Kuran’ı bütün yönleriyle bir bütün olarak değerlendirmek için şu yöntemler uygulanabilir:

  1. Tüm ayetleri ele alın: Kuran’ı bütüncül bir yaklaşımla değerlendirmek için tüm ayetlerin okunması gerekir. Bu, her bir ayetin yalnızca kendisi için değil, aynı zamanda başka ayetlerle de ilişkili olduğu ve bir bütünün parçası olduğu anlaşılabildiği için önemlidir.

  2. Kontekstin anlaşılması: Kuran ayetleri, belirli bir tarihsel, sosyal ve kültürel bağlamda yazılmıştır. Ayetlerin anlamını anlamak için böyle bir bağlamın anlaşılması önemlidir. Buna ek olarak, ayetlerin Musa, İsa, Muhammed ve diğer peygamberler hakkında bilgi verdiği ve doğruladığı unutulmamalıdır.

  3. Tarihsel ve siyasi gerçeklerin göz önünde bulundurulması: Kuran, bir dizi tarihsel ve siyasi gerçekliğe atıfta bulunur. Örneğin, İslam’ın ilk dönemindeki toplumsal sorunlar, savaşlar, siyasi mücadeleler gibi konulara değinir. Bu gerçeklerin anlaşılması, ayetlerin anlamını anlamak için önemlidir.

  4. İçeriğin bütünlüğü: Kuran, birbirinden farklı konuları ele alan ayetler içerir. Ancak bu konuların hepsi, bir bütünlük içinde anlaşılması gereken İslam’ın ana prensipleri ve ilkeleriyle bağlantılıdır. Bu nedenle, Kuran’ı bütün yönleriyle değerlendirirken, her bir ayetin bütünlük içinde nasıl bir anlam taşıdığına dikkat edilmelidir.

  5. Kapsamlı bir yorumlama: Kuran, çeşitli yönlerden yorumlanabilir ve farklı okuyucular için farklı anlamlar taşıyabilir. Bu nedenle, Kuran’ı bütün yönleriyle değerlendirmek için kapsamlı bir yorumlama yapmak önemlidir. Bu, diğer Kuran alimleriyle olan tartışmalara açık olmak için açık bir zihniyet gerektirir.

Loading

No ResponsesHaziran 19th, 2023