EVREN

Evren kaç yaşında ve evren olmadan önce ne vardi


Evrenin yaşının tam olarak ne kadar olduğunu bilmiyoruz. En yaygın kabul gören teori, Büyük Patlama olarak adlandırılan olayın 13,8 milyar yıl önce gerçekleştiğidir. Ancak bu sadece bir tahmindir ve gelecekte yapılan çalışmalar ve gözlemlerle değişebilir.

Evren olmadan önce ne olduğuna dair farklı teoriler vardır ve henüz bir kesinlik yoktur. Bazı teoriler şöyle:

1. Döngüselli Evren (Cyclic Universe) teorisi: Bu teoriye göre evren sonsuz döngüler halinde genişleyip daralıp yeniden başlardı. Yani evrenin yok olması söz konusu değil, sadece şekil ve boyut değiştirir.

2. Hiçbir Şey Yaşanmadı (Nothing Happened) teorisi: Evrenin olmadan önce hiçbir şey yoktu ve var olan tek şey bir anda ortaya çıktı.

3. Evrenin Varoluşu Sorusu Anlamsızdır (The Question of the Universe’s Existence is Meaningless) teorisi: Bu teoriye göre, evrenin var olup olmadığı sorusu bir anlam ifade etmez. Çünkü zaman ve mekan, evrenin ortaya çıkmasından önce var olan şeyler değildir.

Bu teorilerin hiçbirisi henüz kanıtlanmamıştır ve evrenin oluşumunu tam olarak açıklamamaktadır. Çalışmalarımız ve gözlemlerimiz devam ediyor ve belki gelecekte evrenin doğuşuna yönelik daha kesin bilgilere ulaşabiliriz.

******
Evrenin aslı madde midir, madde ise madde ezeli midir

Evrenin çok büyük bir kısmı maddeden oluşur. Madde, evrenin temel yapı taşıdır ve atomlar, moleküller gibi yapıları içerir. Ancak evrende maddenin yanı sıra enerji de bulunur. Enerji, farklı formlarda var olabilir (elektriksel, manyetik, ışık, hareket vb.) ve maddenin belirli bir biçimde düzenlenmesiyle ortaya çıkabilir.

Maddenin ezeli olup olmadığı ise hala tam olarak bilinememektedir. Bazı teoriler, maddenin hiçbir zaman yok olmadığını, sadece farklı formlar alarak evrenin varoluşu sürecinde değiştiğini ileri sürmektedir. Ancak konu hala araştırılmakta olan bir konudur ve kesin bir cevabı yoktur.

*******

Ezel ve ebedi kavramlarının izahını yaparmısın

Ezel, zamansız, başı ve sonu olmayan varlıkların niteliğini ifade eden bir kavramdır. Bu varlıklar, yani Allah gibi, başlangıcı ve sonu olmayan varlıkların ezelî olması, var olduğundan bile önce var olması anlamına gelir.

Ebedi ise, zamanın sonsuzluğunu ifade eden bir kavramdır. Bu kavram da yine Allah gibi, varlığı hiçbir zaman sona ermeyen, sonsuz olan varlıkların niteliğini ifade etmek için kullanılır.

Özetle ezel ve ebedi kavramları, zamanın ötesinde olan varlıkların niteliklerini ifade etmek için kullanılan kavramlardır.

*******
Zaman nedir

Zaman, geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek arasındaki devinimdir. Ölçülebilir bir kavramdır ve saniye, dakika, saat, gün, ay ve yıl gibi birimler kullanılarak ifade edilir. Zaman, evrenin doğası ve insan faaliyetleri için çok önemlidir. Zaman, yaşamın bir parçasıdır ve düzenli bir şekilde hareket eder.

******
Zamanın bir hakikati varmidir

Aslında zamanın bir hakikati yoktur, çünkü zaman bir kavramdır ve tamamen insanların hayal gücüne dayalıdır. Zamanın geçip gitmesi, kaybolup gitmesi ve geriye dönememesi de tamamen insanın algısına bağlıdır. Dolayısıyla, zamanın içinde bulunduğumuz dünya ve evren üzerindeki etkileri ve değişimleri ile ilgili bazı doğrular vardır, ancak zamanın kendisi hakikat kavramıyla aynı seviyede değildir.

 

https://tesbitler.com/2017/02/08/bir-zamanlar-zaman-yoktu/

 

https://tesbitler.com/2020/03/12/zamanda-yolculuk/

 

https://tesbitler.com/2019/05/15/zaman-seridine-takilanlar/

 

https://tesbitler.com/2015/01/03/zaman-makinasi/

 

Loading

No ResponsesHaziran 19th, 2023