HEDEFTEKİ TÜRKİYE

HEDEFTEKİ TÜRKİYE

Türkiye hedefteki ülke.

Suriye-Irak-İran ise etrafı boşaltılan, hedefe giden yoldaki barikatlar.

Türkiye’de oynanan oyunda hiç göz ardı edilmemesi gereken ve heybede bulunan düşünce; Türkiye’yi Suriye’ye çevirmek.

Suriye-Irak-İran-Mısır-Yemene yapılanların daha dehşetli bir surette Türkiye’ye bunu yaptırmak hedefte olan.

Yıllardır bunun alt yapısı oluşturuluyor.

Darbelerle, seçimlerle, münafikane yapı ve uygulamalarla bunu yapamayanlar, her türlü farklı oyunları deneyeceklerdir.

Bunun başında da; istediklerini getirememenin acziyeti ve başarısızlığını, mevcudu götürmekle deneyeceklerdir.

Nitekim birçok defa da bunu denediler.

Durmayacaklar, durulmayacaklar.

Bunu ancak bu milletin basiret, şuur ve inancı bastıracaktır.

***********  

Yüz elli yıldır Türkiye’de hep azınlıklıkların hakimiyeti üzerine oynanıyor.
Çoğunluklar azınlıklara kurban ediliyor.
Çoğunluklardan çok, azınlıkların hakları gözetiliyor.
Bu başta siyasette olduğu gibi, diğer bir çok alanlarda, vaat ve yatırımlarda görülmektedir.
Bu da çatışma alanlarını tetikliyor.
Her önüne gelen, biz asiliz, bu vatanın asılları biziz, benim ile çobanın oyu nasıl bir olur!
Siyasi menfaat uğruna Lgbt, PKK gibi şer odaklarına gösterilen müsamaha, çoğunluğun isteklerini, değerlerini görmede kör ediyor, görmüyor.
Hapishaneleri dahi boşaltma vaadinde bulunabiliyor.
Suriye’de öyle olmuştu.
Yüzde sekizlik Nusayri Esat ailesi, yüzde doksan iki Sünni topluluğu imha edip, sürmüştü.
İmha ve sürmeye de 12 yıldır devam ediyor.
Siyaset ve menfaat bunun en büyük kılıfı ve uygulama alanı.
Nusayriler kollarıyla birlikte batini bir Şia, Rafizi-Alevi görüşünü yansıtsa da, diğer yandan inanç yönüyle Hristiyanlık ve Yahudiliği de temsil etmektedir.
Bu düşünce sadece Bop yani Büyük Ortadoğu Projesi çerçevesinde  orta doğuya değil, Sünni düşünceyi temsil eden İslam Ülkelerine karşı cephe olarak oluşturulmaktadır.

1970’ lerde Kahraman Maraş, Çorum gibi seçilen hassas yerlerde uygulamaya konan bu ayrımcılık, ortadan kalkmış değil.

Aynı silah hem Sünniye verilmiş ve kullanılmış ve hem de Aleviye…

Bu durum daha kapsamlı olarak sürdürülmektedir.

Bir Cemel ve Sıffin dehşetli vakasını uygulama hesapları yapılmaktadır.

***********  

Neden Hakan Fidan?

Türkiye’deki darbelerin beyni Mit olmuştur.[1]

Yani haberdar olmaması mümkün değildir

2016 15 Temmuz’un akamete uğraması da MİT’in başarısıdır.

İşte tüm hıncın ve kindarlığın sebebi budur.

Darbelerin önünün kapatılmasıdır.

2007 yılında başlayıp, 7 Şubat 2012 Mit Müsteşarını derdest etmeye başlayan ilk hücum Mit başkanına olmuştur.

Ahmet Davutoğlu’nun 15 Temmuz’dan önce ilk yaptığı Mit başkanı Hakan Fidan’a Milletvekili olma teklifidir.

Bunun altında çok kirli oyunların ve fısıldamaların olduğu tarihin sayfalarında ortaya çıkacaktır.

İsrail’in isteği yerine getirilmeye ve tekrar içe kapatılma yolu MİT’in susturulmasından geçer.

Kimin istemediğine bir bakın, sebebini çok rahat anlarsınız.

İmam-ı Şafii’ye sormuşlar;
“Fitne zamanında Hakkı tutanları nasıl anlarız?”
İmam Şafii demiş ki;
“Düşmanın oklarını takip ediniz, o sizi Hak ehline götürür.”

Yüz yıllık zihniyetin yaptıkları, yapacaklarının belgesi ve delilidir.[2]

Bitmeyen münafık yapı her ne kadar yüzünü gösterse, bilinse de varlığını sürdürmektedir.

Nifak ve münafıklık asrı olan bu asır; çok olan Müslümanları işte bu nifak perdesi altında mağlup etmektedir.[3]

Rasûlullah Efendimiz şöyle buyurdular: “Yabancı kavimlerin, yiyicilerin birbirlerini sofralarına dâvet ettiği gibi birbirlerini sizin üzerinize çullanmaya çağıracakları zaman yakındır.” Orada bulunanlardan biri: “O gün sayıca azlığımızdan dolayı mı bu durum başımıza gelecek?” diye sordu. Allah Rasûlü, “Hayır, bilakis o gün siz çok olacaksınız. Lakin sizler bir selin getirip yığdığı çer-çöpler gibi hiçbir ağırlığı olmayan kimseler durumunda olacaksınız. Allah, düşmanlarınızın kalbinden size karşı korku duygusunu çıkaracak ve sizin kalplerinize “zaaf”ı atacak!” buyurdular. “O zaaf nedir” diye soruldu. Resulullah: “Dünya sevgisi ve ölümden hoşlanmama duygusudur!” buyurdular. [4]

Resulullah (SAV) şöyle buyurdu: “İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki, bütün endişe ve gayretleri karınları (mide ve şehvetleri) için olacaktır. Şerefleri malları ile ölçülecektir. Kıbleleri (şehvetle yöneldikleri) fasık kadınlar olacaktır. Dinleri de dirhem ve dinarları olacaktır. İşte onlar mahlukatın en şerlileridir. Onların Allah katında hiçbir nasibleri yoktur.”

MEHMET ÖZÇELİK

1-2-2023

 

 

 

[1] https://tesbitler.com/2015/01/02/derin-mit/

https://tesbitler.com/2015/01/02/derin-devlet-mit/

https://tesbitler.com/2015/01/02/mit-ner-e-de-ydi/

https://tesbitler.com/2015/01/02/mitde-temizlik/

https://tesbitler.com/2016/08/16/mit-teki-bit-yenigi/

[2] https://tesbitler.com/index.php?s=chp

[3] https://tesbitler.com/2022/11/11/cehennem-kutukleri/

https://tesbitler.com/2020/03/04/asir-nifak-asri/

https://tesbitler.com/2016/08/19/nifak-ve-fitne/

https://www.youtube.com/watch?v=jKowqT8mnYY

https://www.youtube.com/watch?v=TOjnr9rVXjA

https://www.youtube.com/watch?v=-383OuDgH88

https://www.youtube.com/watch?v=0R3BCzegCX4

https://www.youtube.com/watch?v=_nmW0wb8-fU

[4] (bk. Ebu Davud, Melahim, 5) Vehn kelimesi;gevşek olmak, zayıf, güçsüz olmak, gevşeklik göstermektir.

Loading

No ResponsesŞubat 1st, 2023