CEHENNEM KÜTÜKLERİ

CEHENNEM KÜTÜKLERİ 

“Onlara baktığında, dış görünüşleri itibariyle, seni hayran bırakırlar. Konuştuklarında, sözlerine itibar edersin. Aslında, elbise giydirilmiş kütükler gibidirler. Her koşuşturmayı kendi aleyhlerine sanırlar. Onlar, düşmandırlar, onlara karşı dikkatli ol. Allah, onların canlarını alsın! Nasıl da döndürülüyorlar!”[1]

 “Huşubun Müsennedeh” “Sıra sıra dizilmiş kütükler.”
Münafık ve kâfirlerden sıra sıra dizilmiş cehennem kütükleri.
Ölen her bir terörist cehenneme hatab yani Ebu Cehil misal odun olmaya layık ve ehildir.
Yetmiş yıldır yuvarlanıp cehennemin dibine düşen meşhur münafık gibi.

 “Bazı hakikatler var ki, temsil ile fehme takrib edilir. Nasıl ki bir vakit huzur-u Nebevîde derince bir gürültü işitildi. Ferman etti ki: “Şu gürültü, yetmiş senedir yuvarlanıp, şimdi Cehennem’in dibine düşmüş bir taşın gürültüsüdür.” Bir saat sonra cevap geldi ki: “Yetmiş yaşına giren meşhur münâfık ölüp, Cehenneme gitti.” Zât-ı Ahmediye Aleyhissalâtü Vesselâmın beliğ bir temsil ile beyan ettiği hâdisenin te’vilini gösterdi.”[2]

“Bir vakit huzur-u Nebevîde derin bir ses işitildi. Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ferman etti ki: “Bu gürültü, yetmiş senedir yuvarlanıp ta ancak bu dakika cehennemin dibine düşen bir taşın gürültüsüdür.” İşte bu Hadîsi işiten, hakikata vâsıl olmıyan inkâra sapar. Halbuki,Cehenn yirmi dakika o Hadîsten sonra kat’iyyen sabittir ki: Biri geldi, Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’a dedi ki: “Meşhur münafık, yirmi dakika evvel öldü.” Yetmiş yaşına giren o münafık cehennemin bir taşı olarak bütün müddet-i ömrü tedennîde esfel-i sâfilîne küfre sükuttan ibaret olduğunu gayet belîğane bir surette Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm beyan etmiştir. Cenâb-ı Hak, o vefat dakikasında o sesi işittirip ona alâmet etmiştir.”[3]
– Türkiye’nin önünde iki büyük engel vardır; biri münafık bir yapı, diğeri ise, münafık bir zihniyet.
Bulunduğu zaman ve yere göre şekil alan, düşüncesi değişen bir zihniyet.
Bukalemun gibi.

Pirincin içerisindeki beyaz taş misal.

Yerin altındaki yüzlerce fare deliği ve kaçılacak tünel.

 -Vücut ve Vücut direnci zayıfladıkça, virüsler güçlenir ve etkisi artar.Vücutta sürekli virüsler bulunmaktadır.  Hastalıklar vücudun zayıflamasıyla ortaya çıkar.Nitekim tabiplerin ifadesiyle, her insanın günde iki yüz kere kanser olma ihtimali vardır. Ancak vücut askerleri kendisini müdafaa ederek korumakta ve korunmaktadır.Türkiye şimdiye kadar hep zayıf bırakıldı, zayıf yönetici ve idareciler tarafından.Pkk gibi şer odaklarının üreyip türemesi, Türkiye’nin zayıflığı ve özellikle iç ve dıştan müdahale ile güçsüz bırakılmasıdır.

Mukavemet maddi ve manevi güç iledir.

MEHMET ÖZÇELİK

11-11-2022

[1] Münafikun.4.

[2] Mektubat, 86, Ondokuzuncu Mektub/Mu’cizat-ı Ahmediyye/Dördüncü Nükteli İşaret.

[3] Sözler, 317, Yirmidördüncü Söz/Üçüncü Dal/Yedinci Asıl.

Loading

No ResponsesKasım 11th, 2022