DERİN MİT

DERİN MİT
Başbakan Erdoğan,Mit başkanı Hakan Fidan’ın üzerine gidilince,Mit’i sirkelemeliydi. Tâ ki çürük meyveler arasından dökülsün.
Fevri harekette bulundu.
Askeriyede yapmış olduğu temizliği,Mit-de de yapmalıydı.
1960-dan beri olan darbelerde,Hizbullahın ve Pkk-nın kurulmasında Mit-in ne kadar engelleyici rol oynadığı tartışılır,üzerinden şaibeleri atamaz.
O noktada Sicili ve dosyası kabarıktır.
Acaba değil engellenmemesinde,yoksa kurulmasında aktif bir rol mü oynadı?
Derin devletin derininde,Mit yok değil…
Acaba başbakan gizli istihbarat birimi olan Mit-de,gizli bir temizlik mi yapıyor?
*Mit-e sormak lazım;Kimleri fişlediniz,kimleri takip ettiniz,kimlerin emri altında çalıştınız?
Mit yeniden yapılanmaya gitmelidir.
Ecevit bile Mit-i feshetmeye teşebbüs etmiş,başaramamıştır.
Acaba neden feshetme ihtiyacı duymuştur.
İlk defa dile getirdiği kontr-gerilla ile bir bağlantısı mı vardı?
*Ergenekon on yıllık bir yapılanma değildir.
Geçmişten bu yana uzantısı olan gizli ve derin bir örgütün uzantısıdır.
Mit ergenekonun neresindedir?
*Öcalanın eşi Kesire-nin bir mit mensubunun kızı olması,ikinci eşinin bir albayın kızı olup,askerlerle irtibat halinde olması,Mitte önemli dış bağlantıları olan Kozinoğlu-nun yakalanıp hapse konulduktan sonra,mahkemeye çıkamadan meçhul bir şekilde ölmesi tesadüfi değildir.
Mitin irdelenmesi halinde,dosyasının kabarık olduğu görülecektir.Mit-e bir operasyon şarttır.İster sesli,ister sessiz…
Türkiye-de onlarca faili meçhul,on binlerce öldürülmüş kayıp insanlar,jiteme bağlı on bin silahlı deli saçması gibi kullanılan piyonlar var.
Peki mit bunların neresinde ve mit nerede?
Acaba bunlardan haberdar mı?
Haber vereyim dedim…
MEHMET ÖZÇELİK
29-12-2012

Loading

No ResponsesOcak 2nd, 2015