ALEM NAKIŞ NAKIŞ

ALEM NAKIŞ NAKIŞ

Allah atomdan kainata herşeyi nakış nakış dokuyor, dantel dantel işliyor, bir kitap gibi okuyor ve okutuyor.

Alem ilâhi bir mektup, okunmak için.

İlahi bir manzara, nazarlara sunmak için.

İlahi bir tecelli, mazhar ve müzhir olmak için.

İlahi bir sofra, istifade etmek için.

İlâhi bir köprü, bekaya geçmek için.

İlâhi bir fotoğraf, temaşa etmek için.

İlâhi bir resim, ressamı görmek için.

İlahi bir kelâm, dinlemek için.

İlâhi bir lafız, anlamak için.

İlâhi bir mana, anlamak ve anlamlandırmak için.

İlâhi bir defter, yazmak ,yazılmak, yazdırmak için.

İlâhi bir tarla, ekmek ve ekilmek için.

İlâhi bir ses, dinlemek ve dinlenmek için.

İlâhi bir nağme ve musiki, kulak vermek için.

İlâhi bir sınav, geçmek için.

İlâhi bir ırmak, akmak ve göçmek için.

İlâhi bir proje, olmak ve oluşmak için.

İlâhi bir fabrika, mahsul almak için.

İlâhi bir ağaç, meyve almak için.

İlâhi bir lâmba, aydınlanmak ve aydınlatmak için.

İlâhi bir han, gelip göçmek için.

İlâhi bir pazar, alış veriş yapmak için.

İlâhi bir mesaj, almak ve anlamak için.

İlahi bir köprü, bekâya namzet olup, süreklilik kazanmak için.

Maddi alemi şekillendiren, manevi alemdir.

Manevi alemi besleyen ise, maddi alemdir.

Manevi alemin mahsulatı, maddi alemin mezruatındandır.

-İnsanla diğer canlılar arasında kabiliyet,  kapasite, duygu, his, iletişim, ifade, anlama, anlatma, kavrama, kapsamlılık, güncelleşme yani android sistemi gibi sonsuza dek güncellenme özelliği var.

Efendimizin son sözü; La ilahe illallah, Refik-i A’la’ya, ulvî ve yüksek Refik’e, beni Refik-i A’la’ya ulaştır.”, maa’r-refîkil-a’lâ” dedi.

En yüce dosta.. sonsuza dek, O’nunla beraber.

Allahın insana koyduğu tek bir şey bile sonsuza kadar idare etmede ve sürdürmede yeterli olabiliyor.

İştah duygusu gibi.

Bir de bunun gibi birkaç duygunun daha konulması ve açılması halinde değil kainat hatta kainatlar bile insana dar ve az gelir.

-Kayyum isminin kainatta insana verilmesi herşeyin insanla kaim olmasından.

Kayyum zati sıfat.

-Allah yer ve göğün, hayvanların, insanların konuşmalarını ezeli kelamıyla dillendiriyor.

O varlıklar geçici, kendisi ise ezeli olup, ezeli ilmiyle seslendirmiş oluyor.

İnsanı kendisine dost seçen Allahı, insanda ebedi beraberliğin sırrıyla dost seçmiştir.

Ebede uzanıp giden bir dostluk.

Ebedi dostluk…

MEHMET ÖZÇELİK

19-05-2018

 

https://www.facebook.com/yasamvesanat/photos/a.276003019103533.59492.229449740425528/809449512425545/?type=3

Loading

No ResponsesMayıs 19th, 2018