İYİ Kİ ALLAH VAR

İYİ Kİ ALLAH VAR
Elif- Lam.Elif-i gitmiş, Lam-ı kalmış. Elif-siz Lam ölüdür. Var değil yoktur, Evet değil hayırdır. Hayırsız hayırdır. Müsbet değil menfidir.
O’nsuz her şey ölüdür, yoktur, yokta ve yokluktadır.
-“Evet, nasıl ki mânâ-yı sarihi Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’a der: “Eğer ehl-i dalâlet arka verip senin şeriat ve sünnetinden i’raz edip Kur’ân’ı dinlemeseler, merak etme. Ve de ki: Cenâb-ı Hak bana kâfidir. O’na tevekkül ediyorum. Sizin yerlerinize, ittibâ edecekleri yetiştirir. Taht-ı saltanatı herşeyi muhittir; ne âsiler hududundan kaçabilirler ve ne de istimdat edenler medetsiz kalırlar.”
Öyle de, mânâ-yı işarîsiyle der ki: “Ey insan ve ey insanın reisi ve mürşidi! Eğer bütün mevcudat seni bırakıp fenâ yolunda ademe giderse, eğer zîhayatlar senden mufarakat edip ölüm yolunda koşarsa, eğer insanlar seni terk edip mezaristana girerse, eğer ehl-i gaflet ve dalâlet seni dinlemeyip zulümata düşerse, merak etme. De ki: Cenâb-ı Hak bana kâfidir. Madem O var, herşey var. Ve o halde, o gidenler ademe gitmediler. O’nun başka memleketine gidiyorlar. Ve onların bedeline o Arş-ı Azîm Sahibi, nihayetsiz cünud ve askerinden, başkalarını gönderir. Ve mezaristana girenler mahvolmadılar; başka âleme gidiyorlar. Onların bedeline başka vazifedarları gönderir. Ve dalâlete düşenlere bedel, tarîk-i hakkı takip edecek mûtî kullarını gönderebilir. Madem öyledir; O herşeye bedeldir, bütün eşya birtek teveccühüne bedel olamaz” der.”
-Allah-ın değer vermediği, cehenneme atıp yaktığına neden değer verelim ki?
Zira her şey O’nunla değerlidir ve O’nunla değer bulur.
-Yüz sene önce bir proje ile başa geçirilen firavun ve firavuncuklar halklar tarafından devre dışı bırakılınca, onları getirenler bu sefer o halkı yok etmeye çalışmaktadırlar.
O’nu bulamayanlar, O’nun yerine başka ilahlar edindiler.
Bir- i bulamayanlar, binleri ilah edindiler.
O’nu bulanlar, binlerin kölesi olmaktan kurtuldular.
Kul olmayanlar, köle oldular.
Kul olmayanlar, kül oldular.
Kul zirvede ve a’lada, kül ve köle olanlar edna ve esfeldeler.
-Kâinatta zıtlar, zıtlarının vücuduna çalışıyor. Adem vücudu netice veriyor, şerler hayrı inşa ediyor..
-Eşya zıddıyla bilinir. Eşyanın varlığını bildiren ve vücuda çıkaran , zıddının tedahülüyledir.
Oysa O’nu bulanlar, O’nun zıddı olmadığından zıddıyla da meşgul olma mecburiyetinde olmadılar.
*Allahın kullarıyla konuşmasından ibaret olan Kur’an-ı Kerim tek olmasına rağmen müsbet veya menfi görüşlerin ortaya çıkmasındaki iki sebeb şudur;
Biri Hikmet, Diğeri ise İllettir.
*Babam ölümüne yakın rahatsız olduğunda iki kardeşim Yasin okumaya başladılar.
Yarısını okumuşlardı ki; Babam oradan seslenmeye başladı.
Yav yeter yav. Beni ne kadar yıkadılar.
Ne var baba dediğimizde doğrularak cevaben;
Yav bunlar beni ne kadar yıkadılar, yeter yav.
-Gerek bir kişinin başında Yasin okuduğumuzda, gerekse de Babamın vefatının gündüzünün bir gün önceki gecesinde benzerini ben de yaşadım.
Allahın zatı gibi sıfat ve kelamları da hayy ve diridirler.
*Bir insanın kendisini kurtarmak üzere uzanan ipi kesmemelidir. Madem o kişi o iple bağlanmış, ayakta durmuş, avamdandır, onunla tatmin oluyorsa, o ipi koparmamalı, kesmemeli, düşmesine sebeb olmamalıdır.
O ip zayıf bir ipde olsa, madem o kişi o iple ayakta duruyor, istinadgâhı yıkılmamalı, yoksa o kişi yıkılmış olur.
Herkes aynı derecede olamaz, Aynı kemâl manasında değildir.
-İslam ilahi bir iptir.
İnsanları yokluktan ve faniden alıp, ebede, manaya, varlığa ve O’na ulaştırır.
*Ateizm ilk olarak romadaki hristiyanlar için kullanılmış. Yani o kadar onlarca dini bırakıp da, başka bir dine inanmalarından dolayı bu ifade kullanılmıştır.
Bir-i bulamayanlar, birle bağlantılı her şeyi de ya inkâr ediyorlar veya onlardan ilahlar ediniyorlar..
*Öleceğiz; müjdeler olsun, müjdeler olsun
Ölümü de öldüren Rabbe secdeler olsun. Necip Fazıl Kısakürek
MEHMET ÖZÇELİK/ 18-10-2016

Loading

No ResponsesEkim 21st, 2016