DİN PARALELLERİ DEVREDE

DİN PARALELLERİ DEVREDE

Din paralelcileri de devrede.

Paralel devletin açtığı paralel devlette deşifre olunca, paralel risale-i nur heveslileri ve de Gülenin halefi de devrede…

Hem yeni halefi gündeme getirecekler ve hem de belki de onlar için en önemlisi de başta Nur cemaatı ve diğer cemaatlara bu bahane ile vurmaya çalışacaklardır.

Gülen gibi bunların da mahcubiyetleri ortaya çıkıncaya kadar bu puslu havada zehirli tohumlar ekilecektir.Mesela;

-Ahmet Tekin 28 Eylül 2016 tarihli Gündem Ötesi konuşmasında tamamen mesnedsiz, tutarsız ve kibir eseri olarak Bediüzzaman-ın Hz. İsanın inmesi ile ilgili olarak, Hristiyanlığın hakim olacağını söylediği, yalanını dile getirdi.

Oysa tam tersine Bediüzzaman, Hz.isanın gelmesiyle Hristiyanlığın İslamiyete dahil olacağını ifade etmiştir.

“Nasraniyet ya intıfâ veya ıstıfâ edip İslâmiyete karşı terk-i silâh edecektir. Nasraniyet birkaç defa yırtıldı, Protestanlığa geldi. Protestanlık da yırtıldı, tevhide yaklaştı. Tekrar yırtılmaya hazırlanıyor. Ya intıfâ bulup sönecek veya hakikî Nasraniyetin esasını câmi olan hakaik-i İslâmiyeyi karşısında görecek, teslim olacaktır. İşte bu sırr-ı azîme Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm işaret etmiştir ki, “Hazret-i İsâ nâzil olup gelecek, ümmetimden olacak, şeriatımla amel edecektir.”[1]

-Fitneyi sevenler devrede. İhtilafları kaşıyanlar piyasada…

Israrla Fetö-yü Nur cemaatıyla beraber göstermeye çalışanlar var.

Seviyesizliğini seviyelilere saldırararak seviye kazanmaya çalışanlar ortalıkta dolanmakta ve dolaşmaktadır.

Gülen kendisi de bir çok defa ifade edip dini bir cemaat olmadığını, nur cemaatlarıyla bir bağlantısının olmadığını söylediği gibi, nur cemaatı da bunlarla arasına en az tabirle bir mesafe koyduğu halde ısrarla aynı kareye konulmaya çalışılmaktadır.

Risale-i Nurları sadeleştirme adıyla tahrife başlayan bu yapı, bu hatası sonucu sürçmüş, tenkid edilip bir çok makalelerle aleyhe yazılar yazılmasıyla deşifre olması sağlanmıştır.

Kirli yapı kiriyle beraber ortaya çıkarken, kirini temiz olan cemaatlara da sıçrattı, bulaştırdı veya birilerinin istediği şekilde yaptı ve yaptırıldı.

Şu anda –inşaallah- pek maya tutmayacak olsa da –mayanın bozuk olmasından dolayı- rehavete kapılmaması gerekerekten, yeni fetö-cülere hazır olunmalıdır.

Yeni fetöcüler devreye konulmuştur. Tıpkı Pkk-nın lideri Öcalanın verilmesiyle Gülen-in alınması gibi…

Şimdi kim alınacaktır???

*1946-dan beri Abd içimizde. Ona verilen insiyatif, onun hareket alanını genişletmiş ve darbelerde o andan itibaren başlamıştır.

Abd ve İngiliz ortaklığıyla…

Biz Pkk ve Deaş-le değil aslında Abd ve İngiliz başta olmak üzere, batı ve Hristiyan dünyasıyla savaşmaktayız.

-Paralel yapı dini bir yapı da değildir.

İslam İşbirliği Teşkilatı FETÖ’yü terör örgütü ilan etti.[2]

-Bu yapı aynı zamanda gizli bir siyasi yapıdır.

Türkiye-nin bir asırlık ayak bağını ve kelepçesini, islam dünyasına da uygulamaktır.

Fetö-nün ifşa olması demek aslında Chp zihniyetinin islam ülkelerine yayılmasının ve o zihniyetin de çökmesi demektir.

-Ne edelim.. Ne diyelim.. Dua edip Âmin diyelim…

Vakti şerifler hayrola, Hayırlar feth ola. Şerler def ola. Gönüller şâd ola. Kalplerimiz mesrûr, sırlarımız mestûr, zahirimiz mâmûr, bâtınımız pür nûr ola. Cenâb-ı Hakk dert verip derman aratmaya, hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva, gönüllerimize imân, kalplerimizi musaffa eyleye. Zümre-i salihinden ve gürûh-ı naci’den eyleyip, dualarımızı dergâh-ı izzetinde kabul ve makbul eyleye, nefesimiz Hakk, nutkumuz can bula. Günlerimiz ve Cuma’mız Mübarek Ola…

MEHMET ÖZÇELİK

22-10-2016

[1] Mektubat.Hakikat Çekirdekleri.

http://www.tesbitler.com/2015/01/02/hz-isanin-nuzulu/

http://www.tesbitler.com/2015/01/02/hz-isa-ve-isevilik/

http://m.sorularlarisale.com/index.php?oku=21712

https://sorularlaislamiyet.com/hz-isa-kiyamet-kopmadan-once-tekrar-yeryuzune-inecek-mi

[2] http://www.haber7.com/guncel/haber/2177970-fetoyu-teror-orgutu-ilan-ettiler

 

Loading

No ResponsesEkim 24th, 2016