SIRADAKİ KİM?

SIRADAKİ KİM?

Evet, Sıradaki kim?

Sadece pkk mı?

Dini çıkış mutlaka olur. Zira İngiltere boş durmaz.

Mustafa İslamoğlu mu?

Abdulaziz Bayındır mı?

Fasık-ı Mütecahir olan Harun Yahya mı?

Alparslan Kuytul mu?

Veya i’rabdan mahalli olmasa da; Sosyalist ve eskimiş cumhurbaşkanı Necdet Sezer-in tereddütsüz hemen onayladığı eski Diyanet İşleri Başkanı Ali BARDAKOĞLU gibi birini çıkarıp BEDİÜZZAMANA dil uzatmasını sağlayarak, (Haddini ve  BEDİÜZZAMANI bilmeden…) toplumsal değerleri yıpratacak birileri bulunabilir.

Hayret ki nasıl hayret! İnsan ilhamla vahiy farkını bilmez mi?

Vahiy kesilse de ilham kapısının her an hatta hayvanlar için dahi açık olduğunu bilmez mi?

Gülen BEDİÜZZAMANA dokundu, Tahrife yöneldi, belasını buldu.

Daha önce BARDAKOĞLU-nun gereksiz çıkışlarından dolayı dikkat çekmiştim.[1]

Bu zamanda en büyük hizmet hayırları çekmek değil, şerleri defetmektir.

Şerler ve şer üretenler o kadar çok ki….

Yoksa bunların bir kaçı mı?

Yoksa sessizce sırada bekleyen mi var?

Şu anda pek öyle etrafındakileri kandırmak ve saldırmak için binler ve yüz binleri toplayacak kapasitede bir din alimi yok!!!

Dışarıdan mı idhal edilecek?

Yoksa aleviler mi tehditle saldırıya hazırlanacak?

Yoksa ve yoksa su-i kastlarla bir sağdan bir soldan vurarak insanları birbirlerine mi kırdıracaklar.

İşid –in içeriye girmesi mi sağlanacak?

Suriye kampları bombalanarak, isyanları mı sağlanacak?

İçerideki hainlerle dışarıdaki işgalciler beraber mi davranacak?

Siber saldırılarda mı bulunulacak?

Hangi namerd saldırılarda bulunulacak?

Namussuzdan namuslu bir saldırı beklenmez ki!!!

Hüsnü zan, adem-i itimad.

Yani iyi zanda bulunulsa da, ihtiyatlı, tedbirli olup, tam bir güvende bulunulmamalı..

Kirlilerimiz belli de, kirlenmeyen kim var ki, onu öne sürecek olsunlar?

Siz ne dersiniz?

Yoksa hiç birinden bir şey çıkmaz mı diyorsunuz?

Ancak insan nisyanla malul olduğundan, bir müddet sonra da olsa bu alan yine boş bırakılmayacak, iran ağırlıklı düşünce ön plana çıkarılarak, kesinlikle boş bırakılmayacaktır.

Özellikle ilk gündeme getirilip inancı sarsmaya çalışılacak uygulama, Kur’an-ı Kerim üzerinde şüphe ve inkârlar oluşturmaktır.

-Hiç şüphesizdir ki, islamın yandan, çevresinden başlayan saldırılarının neticedeki varacağı yer, Kur’an hakkında şüphe uyandırmak, sonuçta da inkârına gitmektir.

Bunun organizatörü ise, iran kaynaklı, batı desteklidir.

Proje ise İngiltere projesidir, yüz seneliğine…

-Lozan cumhuriyetin kuruluşundan bir yıl sonra İngiltere tarafından onaylandı.

Sebeb olarak; bizde inkilabların uygulanıp uygulanmadığını kontrol ediyorlardı.

İslam dünyasının nefretini kazanmak için İngilizler lozanda hilafeti bize kaldırdılar ve yeni Türkiye-nin kurulması müsaadesini yapılacak olan inkılaplara bağladılar.

En az elli veya yüz yıllık senaryo aranıyor.

-Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes
Ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es…

Mehmed’im, sevinin, başlar yüksekte!
Ölsek de sevinin, eve dönsek de!
Sanma bu tekerlek kalır tümsekte!
Yarın, elbet bizim, elbet bizimdir!
Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir!

MEHMET ÖZÇELİK

9-8-2016

[1] http://www.tesbitler.com/2015/01/02/hz-isanin-nuzulu/

http://www.tesbitler.com/2015/01/03/suleyman-atesin-tutarsizliklari/

http://www.tesbitler.com/2015/01/02/sekteye-ugratilan-ilahi-saha/

Loading

No ResponsesAğustos 10th, 2016