İTTİHAD-I İSLÂM

İTTİHAD-I İSLÂM -Sesli Dinle-

Gerek memleketimizde ve gerekse de İslâm dünyasındaki korkunç vahşet ve dehşetin,entrikaların sürmesiyle Müslümanlar,Mehdiyyetin üçüncü devresini yaşamaktadır.

Bunun başlangıcındayız.

Ortası mı?

İttihad-ı İslamdır.

Birinci devre iman devresidir.

İkinci devre hayat devresidir.

Şu an ki devre ise,üçüncü devredir.

Önce islam dünyası,akabinde insanlık dünyası..

Sonra mı?

Allah daha iyi bilir…

Bir süre sürecek olan haşmet devresi…

Sonrası ise;Kader….

Son raund..son perde ve…

Perdenin kapanma devresidir.

*” İbnü’l Kayyım hayır cephesinde mehdi misal insanlar çok olacağı gibi şer skalasında da birçok deccal bulunacağına parmak basar. Bunlar kimi zaman deccaller olarak kimi zaman da cebbarlar olarak nitelendirilmekte, anılmaktadır. Zorba yönleri itibarıyla onlara cebbar veya cebbarlar denildiği gibi sahte misyonları veya kendilerine kurtarıcılık misyonu yüklemeleri nedeniyle de deccal veya deccaller denmiştir. İbnü’l Kayyım çok sayıda deccal numunesinin yanında içlerinde büyük bir deccal olacağını öngörmektedir. Buna mukabil hayır cephesinde de birçok mehdi misal kişinin ve yöneticinin yanında Mehdi-i Ekber olacağını da ifade etmektedir. Deccal sıfatlı birçok yönetici olacağı gibi aynı zamanda mehdi sıfatlı birçok yönetici de olacaktır.  Ama bunların içinde tek biri mutlak anlamda Mehdi’yi temsil edecektir. Bu itibarla sıfatı çok ama Mehdi tektir. İşte kimileri buna Büyük Mehdi de demektedir .[1]

-Buradaki hakikat kadar önemli olan Hindistanlı Abdulvahid adındaki bir hadis aliminin sempozyumda yaptığı konuşmasında bir hadiste mealen şöyle buyurulur;Her yüz sene de bir bir müceddid gelir ancak ahir zamanda gelecek olan zat ise iki asra hitab edecektir.

*İttihad-ı islamın bir an evvel tahakkuk etmesi gerekirken,oluşumunu geciktiren dahili ve de harici bazı maniler bulunmaktadır.

Önümüzdeki bu ayak bağlarından kurtulmamız gerekmektedir…

*Bediüzzamanın tesbitiyle,Türkiye-de gizli dinsiz komitenin en son koruması hukuk ve hukukçular olacaktır.

Türkiye-de dinsiz komitenin yıkımı,hukuk içindeki yapılanmanın yıkılmasıyla olacaktır.

“Telekulak skandalı”nda 100 hakime inceleme”[2]

*Abdulhamid gitsin de ne olursa olsun deyip,Abdulhamidi götürenler;Karlofça anlaşmasıyla başlayan süre olan 200 yılda 11 milyon kaybetmişken,Abdulhamid devrildikten sonra 12 milyon km yer ve vatan toprağı kaybettik.

Bu gün ise Erdoğan gitsin de kim gelirse gelsin çıkışıyla da,doğunun bizden koparılması amaçlanmaktadır.

-“Filozof Rıza Tevfik, gurbette Sultan II. Abdülhamid’in ruhundan özür dilerken,”31 Mart’ı biz tezgâhladık” itirafında bulunmuştu.

… 1949’da Haydarpaşa Numune Hastanesi’nde hasta yatmakta olan Rıza Tevfik, mahkeme kararıyla kendisini sorguya çekmek üzere gelen Avukat Abdurrahman Şeref Laç’a bu şiir hakkında şunları söylemiştir (bu sırada yanlarında bir hakim bulunmaktadır):

“Ben bu şiiri Türk milletine hakaret kasdıyle değil, tamamiyle aksi olarak, Türk milletini ölüme götüren bir zümreyi teşhir ve Abdülhamid Han’a edilen iftiraları tesbit gayesiyle yazdım.

31 Mart Vak’asını tertiplediği isnadı altında tahtından alaşağı edilen büyük Hükümdar, bu isnadla, sadece iftiraların değil, tertiplerin de en hainine hedef tutulmuştur. 31 Mart’ı tertipleyen İttihadçılar ve bu işe memur edilenler arasında bizzat ben de varım! 31 Mart’ı kışkırtma ve körükleme işini Selim Sırrı Tarcan ile Rıza Tevfik idare etti. Hasta yatağımdan söylediğim bu sözlere tarih kulağını kabartsın!”[3]

Dilerim 17-25 Aralık-ı yapanlarda aynı itirafta bulunurlar.

Nitekim o itiraflarda gelmekte ve deşifre olmaktadır.

İhlasla hareket etmeyenler, iflas tüccar rolünü oynamaktadırlar.

*Kendimizi ve de islâm dünyasını koruyup sahip çıkmanın yolu,ittihad-ı islamla mümkündür.

-Büyü bozuldu..Sihir kalktı..

Bu millete içten yapılan büyü,dıştan yapılan sihir çözüldü ve bozuldu.

Şimdi ise atağa geçme vakti ve de iç ve dıştaki düşmanı açık seçik görme vaktidir.

Bir asırdır maneviyatımızı bitirenler, iki bin yılı itibarıyla maddemizi de bitirdiler.

*Rejim direniyor.

*Türkiye-ye Allah yardım ediyor.

İnsanların rolü cüz-i ve iyi niyetten ibaret.

Külli netice Allahındır.

*Abdulhamidi cami çıkışında birkaç dakikalık şeyhulislamla konuşmasının onu kurtarması gibi,Tayyib Erdoğan-ın da ameliyata bir saatlik gecikmeyle,söz verdiği bir garibanı ziyaret etmesinin gecikmesiyle,Türkiye-nin kaderini değiştirecek gelişmeler yaşandı.

Mit başkanı tutuklanacak,devlete el konulacaktı.

Allah zulme müsaade etmez ve etmedi de.

Zira Küfür devam eder ancak zulüm devam etmez.

İttihad-ı İslâm kapımızdadır.

Kolay gele..Hayrola…

MEHMET ÖZÇELİK

07-11-2015

 

[1] El Hanabile ve’l İhtilafu Mea’l Selefiyye el Muasıra, Mustafa Hamad ve Alyan Hanbeli, Daru’n Nur, s: 451. http://www.habervaktim.com/yazar/72559/mehdi-neden-gelmeli.html

[2] http://www.haber7.com/guncel/haber/1641326-telekulak-skandalinda-100-hakime-inceleme.

[3] Hilmi Yücebaş,Filozof Rıza Tevfik: Hayatı, Hâtıraları, Şiirleri,İst. 1978, s. 347.

Loading

No ResponsesKasım 9th, 2015