HALKLARIN SİCİLİ

HALKLARIN SİCİLİ –Sesli Dinle

*Bir nesli nasıl mahvettiler.

Osman Yüksel Serdengeçti-nin bir dönem mahvedilen nesilleri ele almaktadır.

Her halde bu asrın en önemli özelliği,mahvedilen nesillerdir.

Bu milletten koparılan nesiller,parça parça yok edilmektedirler.

Her halde böyle bir eser her yarım asırda bir yazılabilir.

***************

Türkiye-nin maddi-manevi gelişiminin önündeki en büyük engel kemalizimdir.

Bütün su-i istimaller bu adla yapılmaktadır.

-Hac arkadaşların oluşturulduğu bir toplantıda manevi hava oluşturulmuş iken,birden bire laf Atatürke geldi veya getirildi.

Yeni gelen eczacı olduğunu söyleyen bir kişi hiçbir münasebeti yok iken,münasebetsizce;

-Atatürkü herkes sever zevzekliğinden sonra,yanındakinden başlayarak,teker teker herkese;sen seviyormusun,deyip,-seviyorum –cevabını alıyordu.

Sıra bana geldiğinde;-Sevmiyorum-dedim.

Birden daha hiç bir söylemiş iken kendisi;

-Haklısın,bazı yanlışları olmuştur,bazılarına bende katılmıyorum,diyerek sebebinin az bir kısmını kendisi sıraladı.

-Bu toplumun tüm değerleri silinerek yerine Atatürk oturtturuldu.

Aslında atatürke sahip çıkılmasının en büyük sebebi ise,dine olan muhalefetten kaynaklanmaktadır.

Zira 1970-lerde solcular da atatürkü sevmez,ona muhalif idiler.

Onu kullanmak,onun sırtından nemalanmak amacıyla Atatürk sevicileri olarak,yapma bir sevgi içerisine girdiler.

Sağ bir kısım kesim resmiyet içerisinde bunu yapmaya kalkışsa da pek beceremedi.

İyi ki de beceremediler.

İşin yoksa bir de onunla uğraş…

-Tarihte hiçbir kimse,hiçbir despot hatta firavun ve nemrud bile öldükten sonra kanunla korunmadı.

5816 sayılı atatürkü koruma kanunu binlerce insanı mağdur etti.

*********************  

Maalesef seslice hırsız var diyenler,hırsız çıktı.

Tıpkı dayak atanın,dayak yediğini söyleyip bağırmasıyla,suçunu gizlemeye çalışması gibi..

-1997 yılında yüz kadar sınıf öğretmeninin Din dersi öğretmeni olması amacıyla Denizli-de kurs veriyorduk.

Samimilik ve muhabbet oluşturmak amacıyla cemaatları da ziyaret ediyorduk.

Gülenin yurduna da gittik.

Gider gitmez bizi bir salona aldılar ve orada yarım saat atatürkün videosunu,yirmi dakikada da Bediüzzamanın videosunu gösterdiler.

İlk midemin bulandığı an,sinsice hareketin göstergesiydi.

Birbiriyle bağdaşmayan bu iki zatı bize göstermeleriyle nifak ve riya örneğini göstermiş oldular.

Oysa biz oraya video seyretmeye değil,kısa bir süre sohbet etmeye gitmiştik.

Video seyretmeyi gerektirecek bir durumda yoktu.

Hem baştan savma ve hem de samimiyetsizlik işiydi.

-Bu gün Paralelin içinde kimler yok ki..

Bu insanların kendilerini sorgulamaları gerektir.

Atatürk,Bediüzzaman,Masonluk,Laiklik,Irkçılık,Tesettür konularında zihinlerinin netleşmesi gerekir.

*******************  

*Osmanlıda 22 millet bulunmaktaydı.

Hepsi kendisini rahat bir şekilde ifade ediyor,inancının gereğini yapıyorlardı.

Bu gün ise ayı ve domuzların çimenler üzerindeki boğuşmaları aynen suriyede ve islam ülkelerinde cereyan etmektedir.

*Türkiye ise hem içten ve hem de dıştan kuşatılmaya çalışılmaktadır.

Derin devlet ve Ergenekon.

Bu gün burada biraz rahat edemeyen Ergenekon,Türkiyeyi dışardan kuşatmak için,bu sefer aynı bizdeki oyunları Kıbrısta oynuyor.

Türkiye-deki Ergenekon artık kıbrısta.

İçten sonuç alamayan ortaklar,Türkiye-yi etraftan, çevreden çerçeve içerisine almaya çalışmaktadırlar.

Amaç baş ağrıtmak..yavaşlatmak..sonunda duraklatmak…

*****************  

*İngiltere politikası gereği olarak islam toplumundaki ırk,mezheb,din,şive,tarih gibi ayrılıkları tesbit eder ve o toplumu karıştırır.

-Nizamul Mülk-Ömer Hayyam-Hasan Sabbah üçlüsü bulundukları noktalara gelmeden önce de arkadaştılar.

Hasan Sabbah Nizamul Mülkün valilik teklifini küçük görerek reddetmişti.

Ancak Hasan Sabbah bir çok Selçuklu sultanı ve yöneticisine saldırdı ve de öldürdü.

Fedaileri bunun için yetiştirmişti.

-Caferi-İsmaili-Batini-İbahiyye.şiiliğin bir çok kollarından birinin diğer adları.

İngiltere Haşhaşilerle yani İsmaililerle ittifak kurdu ve onları destekledi.

O dönemde haçlı ittifakıyla Selçuklu yıkıldı.

Haşhaşi-Hurufi-Safevi bu destek ile de yayılmaya başladı.

Hasan Sabbah eşkıyaları etrafına topladı.

Farklılıklardan fark elde etmeye çalıştı.

Bu günkü pkk gibi.

Hasan Sabbah inancı gereği iki oğlunu öldürdü.Bu bağlılarında,ona bağlılığı daha da arttırdı.Alamut kalesi Moğol olan Cengiz tarafından ortadan kaldırıldı.

-Haşhaşilerin islamla ilgisi yoktur.

Onlar gayrı Müslimleri değil,Müslümanları öldürmüşlerdir.

Dün İrandan çıkan Hasan Sabbahın o uygulamaları gibi bu günde İran gayrı Müslimlerle değil,Müslüman devletlerle savaşını sürdürmektedir.

Dünün Haşhaşisine hamilik yapan Hasan Sabbah gibi,bu günde İran Haşhaşi olan Pkk-ya destek olmaktadır.

-O günün Hristiyan tetikçileri olan Kudüs mabedini koruyan mabed koruyucuları veya Tapınak Şövalyeleriyle ortak hareket etmişlerdir.

Tapınak şövalyelerinden de masonlar çıkmıştır.

Tapınak şövalyeleri su-i kasdlar düzenlediler.Bunu da Haşhaşilerden öğrendiler.

Haşhaşiler onlara etki etmiştir.Birbirlerinin paralelleridirler.

MEHMET ÖZÇELİK

12-11-2015

Loading

No ResponsesKasım 12th, 2015