EZANIN KERAMETİ

EZANIN KERAMETİ

Adanalı bayan bir doktor.Okumuş ve sonunda doktor olmuştu.Denildiği gibi bazen aşk ferman dinlemiyordu.Çünki fermanda bir Müslüman erkek gayrı Müslim bir bayanla evlenebileceği halde,bir müsliman bayan gayrı Müslim bir erkekle evlenememektedir.Sebeb olarak doğacak olan çocuğun hukuken babaya tabi olmasıdır.

Yunan asıllı bir iletişim mezunu vatandaşla evlenmeye karar verir ve evlenirler.Anlaşmaları sonucu Adanaya gelmeye karar verir ve orada yerleşirler.Mutlu bir aile hayatı sürmektedirler.

Yunan asıllı hristiyan inancında olan bu kişi bir sabah vakti erkenden duyduğu yanık ezan ile uyanır ve yatakta oturarak ezanı sonuna kadar dinlemeye başlar.Ezanı dan fazlasıyla etkilenmiştir.Özellikle sabah ezanı..

Bu ezanında etkisiyle olsa gerekki çok geçmeden bir rüya görür.Sakallı,nur simalı bir ihtiyar kendisine-namaz kıl-der.

Gece sabah namazı vaktine yakın bir saatte gördüğü bu rüyanın etkisiyle kalkar,sabah ezanında hanımına suyu getirttirip abdest alarak namaz kılmaya başlar.

Artık hayatında kendisi için ayrı bir sayfa açılmıştır.Sabah ilk iş olarak müftülüğe gidip kelime-i şehadet getirerek Müslüman olur.

Kâinatta hiçbir şey yokluğa gitmemektedir.

Tıpkı 1969-da aya ilk ayak basan Amstrong-da ayda hiç işitmediği bir ses duymuş ve ne olduğunu çıkaramamıştır.

Yıllar sonra bir gün Mısırda gezerken bir ses duyar ve hayrette kalır.Etrafındakilere bunun ne olduğunu sorduğunda cevaben onlar;Bunun Müslümanları namaza çağırmak için okunan ezan olduğunu söylemeleri üzerine,bu sesi yıllar öncesinde kendisinin ayda duyduğunu ancak ne olduğunu anlıyamadığını söyliyerek ezanla hidayete gelir…

Namaz kılmayanların bile özellikle sabah ezanını dinlemek üzere kalkıp yatakta oturarak dinlemesi,o ezanın huzurunu iç dünyasında duyması ve bulması ezanın kerametindendir…

Mehmet ÖZÇELİK

16-03-2004

Loading

No ResponsesOcak 2nd, 2015