GÖZ YAŞI ÇARESİZLİĞE ÇAREDİR

GÖZ YAŞI ÇARESİZLİĞE ÇAREDİR

Her ne kadar ağlamak kalbi dağlamak olsa da,gerçekte kalbe ve içe dalmaktır.Kendini bilmek,kendine gelmektir.İlahi dergaha bir tazarru ve niyazda bulunmaktır.Tıpkı ağlamasıyla büyük bir güce sahib olan çocuğun anne ve babasını,çok büyükleri etrafında koşturup döndürmesi,yardımına koşturması gibi…

Kul da acz ve fakrıyla ağlayarak dergahı ilahiyeye hacatını arzetmesiyle tüm sebebleri arkasın atahşide vesiledir.

Damlalardan deryalar oluşur.Büyük bir enerjik güce sahibdir.Allah’a yönelip ağlayan,göz yaşları akıtan bir göz,bir kalb de çok barajları çalıştırır,enerji üretir.

Cehennem ateşini söndürecek tek yol göz yaşıdır.

Biriken umumi göz yaşları zulüm ateşini söndürür,gidişi aksine döndürür.

Ağlayabilmek bir seviye,ağlayamamak bir seviyesizliktir.

Bu göz yaşları bazen gözden bazen kalbden bazen de vicdan gibi duygulardan damlar.

Deva için ya gelin ağlaşalım ya da uğraşalım.

Ağlamak erkeğe yakışmaz denir.Ağlamak kadına atfedilir.Oysa bu ağlama ne için ve kimin için ağlanıldığına göre değişir.

Acziyette büyük bir kuvvet,kudrette büyük bir acziyet olup ters orantılıdır.

Allah’a karşı gösterilecek acziyette de dağları yerinden oynatacak,yıldızları gölgede bırakacak büyük bir güç vardır.

İslam aleminin dştüğü zillet;uğraşmayı ve ağlaşmayı bilmemesindendir.Akıllar dumur uğramış,kalpler katılaşmış.

Bir çok evliya bulunduğu makama gözyaşlarının kendilerini yükseltmesiyle yükselmişlerdir.

Gözyaşıyla yumuşayan kalb,çok katı ve sönmemiş kalbleri de kendisiyle beraber yumuşatır.

Gözyaşı değeri ifade eder,değerlidir.Basit şeyler için akıtılan bu değerler,o nisbette değerini kaybeder.

Gözyaşlarıyla huzur bulunur.Tıpkı göğün ağlaması demek olan yağmur,çok kurak,çorak toprakları,tohum ve çekirdekleri güldürür,gülleri açtırır.

Gözyaşı da bir rahmet gibi çok baharlardan haber verir.

Bulutlanıp su ve yağmur ile ağlamayan gök ve bulutlar kasavet verir.

Alemimiz de ve çok İslam aleminde bulut çok,yağmuru indirecek durum olmadığından her tarafı kasavet ve karanlık kaplamış.Genelde yağmurdan sonra gülen gözüyle güneş açar.İslam aleminin bugün o güneşi doğduracak hale büyük bir ihtiyacı vardır.

Peygamberimiz duaları esnasında şöyle duada bulunurlardı:”Ya Rab!fayda vermeyen ilim,doymak bilmeyen nefis,azabtan korkmayan kalb ve yaşarmayan gözden sana sığınırım.”

Cenâb-ı hak Hz.İsa’ya olan vahyinde.”Ey İsa,bana kalbinden huşu,bedeninden huzu’,gözlerinden göz yaşı hediye et ki,ben de mukabilinde seni yakınlığıma nail edeyim.”(Edeb-üd Din)

Gözyaşı rahmeti celbe vesiledir..o da en kısa ve keskin yoldan…

Gözyaşı ırmak olsun aksın,çok bahçelerin çiçeklerini açtırsın,ve etrafa kokusunu ve feyzini saçsın…

Gözyaşı temizleyicidir.Halimize ve geçmişimize ağlamak onlardaki kiri gidermek,geleceğe gülerek gitmektir.

Gözyaşı keffaretüz zünub ve cehennemden azaddır.

Hz.Adem zellesi sebebiyle cennetten çıkarılmış ve yıllarca Havva ile ayrı kalarak günahlarına ağlamıştı.Temizlenip aklanmaya ve kavuşmaya sebeb oldu.

Göz penceresinden alemi seyreden ruh,gözün yaşıyla da aleminin rengini değiştirmektedir.

Gözün yaşı özün yaşıdır.Özden gelip öze dönmek içindir.

Bitkiler,hayvanlar,insanlar göğün ağlamasına hasret ve intizar etmektedirler ta ki gülmek için…Aksi ise ölmek demektir.Yeryüzü onunla hayat bulacak,hayat olacak…

Onun gibi de;göz yaşı hayattır,hayata bakış,hayata geçiştir.

Ağlamak,dertleri içden dışa atmaktır.Bir devadır.Depresyonu azaltır.Ağlıyamamak ağlanacak bir hal,diğer bir ifadeyle halsizliktir.

Hanım babasının vefatında ağlıyamamış,bunun üzerine aklını kaybedecek hale gelip,sakinleştiriciler ile bir derece kendine gelebilmişdi.Hatta bunun sıkıntısı uzun müddet devam etmişti.Kardeşi ise ağlamakla rahatlamışdı.İçteki birikimi birisi dışarı atarken,diğeri içerisinde birikerek sıkışan bomba etkisi gibi patlak vermişti.

Gözyaşı bir serumdur.

Gözyaşı rahatlamaktır.

Gözyaşı acıyı dökmek,atmak,gidermektir.

Gözyaşı vücudun deşarzıdır.

Göz yaşsız göz ve kişi kurak bir tarla gibidir.

Gözün aydınlığıdır göz yaşı

Hüznün sonu,sevincin başlangıcıdır göz yaşı.

Neşenin ve gülmenin başlangıcıdır,habercisidir.

Gözü besler,vücuttan zararlı maddeleri dışarı atar.

Bedene sıhhattir.

İlahi rahmet kapısını çalmaktır.

Acziyetin kudrete ilticasıdır.

Rahatlatır,dinlendirir,temizler.

Göz yaşı rahmet ve merhamete,sevgi ve acımaya sebebtir.

Hadiste:”Allahım!Yaşları ile kalbe şifa veren sel gibi akıcı iki göz ver bana.”

Hz.Âişe ise:”Alahım,bana cehennemi söndürecek kadar gözyaşı ver…”

Bütün çabalar göz yaşlarını dindirmek içindir.Zulümler ise sindirmek içindir.Gözyaşlarını bitirmek içindir.

Allah gözyaşı ile yoğrulan bir mümine cehennemi haram kılmıştır.

İslamın doğuşunda gözyaşı vardır.Hicrette gözyaşı vardır.Kur’an-ın inişi gözyaşlarını dindirmek vesilesiyledir.Diri diri gömülen kızların ağlamalarıdır ki;”O diri diri gömülenler hangi günahlarından dolayı gömüldükleri sorulacak…”âyeti gibi âyetlerin inmesine sebeb teşkil etmiştir.

-İbni Abbas (ra)dan:( Allah rasulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

“İki göze asla cehennem ateşi dokunmaz;Biri Allah korkusundan ağlayan göz,diğeri Allah yolunda nöbet tutan göz.”[1]

“Ağlayın su yükselsin

Belki kurtulur gemi

Anne seccaden gelsin

Bize dua et e mi?”(N.F.Kısakürek)

Yunus peygamberin göz yaşları ağır basmış,deryayı aşmış,balık Yunus,Yunus da yüzmeye başlamıştı.Tıpkı Yunusun balığın içinde yüzdüğü gibi…

Âyetlerde:”Artık kazandıkları günahın cezası olarak az gülsünler çok ağlasınlar”[2]

-“Yatsı vaktinde ağlayarak babalarına geldiler.”[3]

-“Ve ağlayarak yüzleri üstü secdeye kapanırlar. Hem de bu Kur’ân’ı işitmek onların Allah’a teslimiyetlerini daha da artırır.”[4]

-“İşte bunlar, Allah’ın kendilerine nimetler verdiği peygamberlerden Adem, soyundan, Nuh ile birlikte taşıdıklarımızdan İbrahim ile İsmail’in soyundan hidayete erdirdiğimiz ve seçtiğimiz kimselerdendirler. Kendilerine Rahmanın ayetleri okunduğu zaman, ağlayarak secdeye kapanırlardı.”[5]

-“Sonuçta ne gök ağladı üzerlerine, ne yer; nede kendilerine bir mühlet verildi.”[6]

-“Doğrusu güldüren, ağlatan O’dur.”[7]

-“Gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz?”[8]

06-11-2003

Mehmet ÖZÇELİK

[1] Rüdani.C.3/191.Cem’ul Fevaid-6092.

[2] Tevbe.82.

[3] Yusuf.16.

[4] İsra.109.

[5] Meryem.58.

[6] Duhan.29.

[7] Necm.43.

[8] Nemc.60.

Loading

No ResponsesOcak 2nd, 2015