KURTLAR SOFRASI

KURTLAR SOFRASI

İslâmiyetten nasibini almayan insaniyet,neticede kurtlaşır. Kendi varlığının devamını,başkasının yokluğunda aramaya başlar. Yırtıcı ve öldürücü bir hal alır.

Bugün insanlığın hayatına baktığımızda,toplum hayatının her kesiminde ve her kısmında bu gibi durumlar görülecektir.

Evvela;her bir kişi ferdi hayatta kendisiyle bir çatışma içerisine girecektir. Ruh veya nefsin üstünlüğüyle son bulacak. Son bulmadığı takdirde stres,bunalım gibi durumlar baş gösterecek veya biri diğerini sonlandıracaktır. Çünki artık o kişi iki mengene arasında kalmış,sıkıştırılmakta,boğulma ve bocalama içerisine itilmektedir.

Ruhun üstünlüğüyle sonuçlansa;sonuç alınmış,hedefe varılmış,imtihanı da başarıyla bitirmiş olacaktır.

Nefsin galebesiyle sonuçlanacak olursa;asıl düşüş,tükeniş ve bitiş o andan itibaren başlamış olacaktır. Start onaylanmış demektir.

Buda ulvi ve yüce olan ruhun,süfli ve aşağı olan nefse mağlubiyeti demektir. Bu durum insaniyetten çıkmayı netice verecek,hayvaniyete ilk adım atılmış olacaktır.

İkinci olarak;aile hayatı,sevgi,hürmet,yardımlaşma yerine;heveslerin ve rahatlıkların meydanı haline dönüşecektir.

Üçüncü olarak;Toplum hayatı;güçlünün zayıfı ezdiği,kurtların sofrası haline gelecektir. Yani kurtların öne çıktığı,zorbaların,uyanıkların kopardığını koparabildiği bir alan olacaktır.

Üstte kalanların hora teptiği,altta kalanların canının çıktığı bir topluluk oluşturulmasına zemin hazırlanacaktır.

Aldatmacayla işler görülecektir.

Emniyet devre dışı kalacaktır.

Esnaf hayatını sürdürdüğü bu hayatı ile,zahirde hayatta kalmış görünse de,hayatını sona erdirmiş,bununla da kalmayıp,esnaflığını da bitirmiş olacaktır.

Her bir esnaf bir kurt,onların hayatı kurtların hayatı,sofraları ise;kurtların sofrası olacaktır.

Dördüncü olarak;eğitim camiası eğiten değil,üğütülen bir kurum olacaktır.

eğitimde Allah rızası,sonsuz ahiret hayatı düşüncesinin yerini,dünyevi düşünceler dolduracaktır.

Kuru kuruya cılkı çıkmış bir insancıl-lık nereye kadar tatmin edici olacaktır?

Kısa bir hayata sonsuz emeller,gaye ve hedefler verilemez,yerine geçirilemez. Böyle olunca da kısır,noksan ve gösterişe dayalı uygulamalar yer alacaktır.

İslâmiyet ebedi ve sonsuz mahsulleri verirken,İslamiyetsiz her bir düşünce mevcudu da tüketecektir.

Her şeyde anarşiyi kaldırması gereken eğitim;fikirde,yaşayışta anarşiyi üreten bir hale dönüşecektir ki,İslâmiyet bu konularda menfiliklere karşı bir teminat ve bir sigortadır.

Beşinci olarak;Siyaset idare mekanizmasından ziyade,yalan politikası üzerine oturacak. yalan politikalarla insanları idare etmeye yönlenilecektir.

Bütün uygulamalar,İslâmiyet rayına oturtulduğunda her şey rayında giderken,o raydan bir anlık kopuş,hayattan kopuşa götürecek,kurtların sofrasına varacaktır.

7-5-1997

MEHMET ÖZÇELİK

Loading

No ResponsesOcak 1st, 2015