İMDAT ÇAĞRISI

İMDAT ÇAĞRISI

Diğer ifadeyle:”Ruhumuzu kurtarın!” SOS’un türkçesi…

Bu feryad;ruhu çalınanların feryadı. Bu çığlık,ahiretlerine ipotek konulanların bir çığlığıdır.

‘Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu’ ile görevli bakan İmran Aykut’un deyimiyle;’Hukuki değil’,hukuki olmayan bir kurum olan SOS’daki çocukların,müslüman bir memleket olan Türkiye’deki hukuk dışı hristiyan faaliyetlerinin diğer bir adıdır.

STV’nin –İstanbul Bolluca ve İzmir Barbaros-da ki SOS kurumlarında yetiştirmek üzere seçilip alınan o çocukları görüp,,dinleyince içim yandı. Vicdanım sızladı,sızlardı ve hala da sızlamaktadır. Kendimi tutamadım. Allahım! dedim. Peygamberimizin ifadesiyle:”Her doğan İslam fıtratı üzerine doğar.” Bu çocuklar;müslüman olarak doğmuşlar ve işin garip tarafı,müslümanların ve İslam aleminin sahiplenemediği masum çocuklar,bunlar…

Düşünmeden edemedim. Acaba Bosna’dan,Afganistan’dan,vs.. İslam beldelerinden anne babaları ölenlerin,şehid olanların çocukları olmasın?

Çünkü çocuklar kendilerini tanıtırken çekingen,suskun ve muğlak ifadelerde bulunuyorlardı.

Bu asırda müslümanları yıkan şeyler gayet çok. Ancak bunlar içerisinden birkaç şey var ki;beni fazlasıyla yıkmıştır.

Biri;Köy Enstitülerinde öğretmen olmak amacıyla öğretmen okullarındaki kızlı erkekli aynı pansiyonda ve aynı yatakta yatan öğrencilerin hazin halleri. Tuvaletlerin ceninlerle dolduğu dönem…

İslâm aleminde kadın-erkek-çocuk ayırt etmeksizin yapılan umumi zulümler..

İşte biri de;SOS-da ki çocukların bu hazin ve mahzun halleri.. Arşı titreten,gadab-ı ilahiyi celbeden gizli hristiyanlaştırma faaliyetleri.

“At,faaliyetini yap,tutmasa da iz bırakır,iz yapar.” Kalblerimize açtığı bıçak yarasından daha büyük yara,bir başarılarıdır.

Oradakiler hristiyan olmasalar da ruhani papazlar ve kilise tarafından ruhları kurtarılmasa da,İslâmdan uzaklaşırlar ya! Yetmez mi onlara? Az mı yoksa?

Yarın bu çocuklar müslüman mahallesinde,müslüman çocuğu olarak;Salyangoz satacaklar! Müslüman kabul edilmeyecekler! Veya kendilerini öyle kabul etmemek zorunda kalacaklar! En azından bunu hissedecekler! Zira resmen,hristiyan olmuşlardır!

Merkez ve şubelere sahib olan tüm dünyadaki,Mısır ve Türkiye gibi İslam alemlerindeki ,papaz destekli olarak faaliyet göstermektedirler.

Kiliseler birliğince bu kurumlar idare edilip,yürütülmektedir.

Dört yılda bir toplanan bu kurumlar idare edilip,böylece almış oldukları kararları,proğramları doğrultusunda uygularlar.

Kanuni olmayan,kanunlara aykırı bu faaliyetler;maalesef,dünyanın 125 ülkesinde faaliyet göstermekteler ve SOS köylerinin sayısı,dünyada 343 tane bulunmaktadır. Ve buralarda vaftiz babaları da bulunmaktadır.

YETİM VE YOKSULLARLA İLGİLİ ÂYETLERDE :

1)Yetimlere mallarını vermek.[1] Ve onlara el uzatmak.[2] Ve onlara yedirip,içirmek.[3] Ve onların malına yaklaşmamak[4] -la beraber,onların malını yememek.[5] Ve onlara kötülük etmemek ve bundan sakınmak.[6] Yetimlere iyilik etmek.[7]Dinen gerçek oğul ve kız olmayıp,[8]evlat yerine tutarak,onları korumak.[9] Onların babalarının adına çağrılıp,[10]mü’minlerin kardeşler[11] oldukları belirtilmiştir.

Fakirlik korkusuyla,çocukları öldürmekten sakınmak.[12] Zira,Fir’avn ailesi yeni doğan erkek çocuklarını kesiyorlar,fenalık için kızları,kadınları yaşatıyorlardı.[13] Müşrikler ise,kız çocuklarını öldürüyorlardı.[14] Yetim kızların nikahı[15] ve miras bölünürken yetimlere ve yoksullara da vermek[16] suretiyle,onların haklarının gözetilmesi ve korunması ifade edilmektedir.

Ancak;”Yetimlerin velileri fakirseler,örfe göre aşırı gitmeden (haksızlık ve zulüm etmeden) onun malından (ihtiyacı kadar) yiyebilirler.”[17] Esas olan onların mallarını hemen,onlara vermektir.

Evet. İnsanlar İslam fıtratı üzere yaratılmışlardır.[18] Ve de Hidayet Allah’a aittir.

70-den fazla olarak mücerred olarak Hidayet-le ilgili ayet mevcut olmaktadır.

Yetim ve yetimlerin haklarını gözetmek,yedirip içirmek gibi konularda Kur’an şiddetle haklarını vermeyi ve yerine getirmeyi emreder.

25-den fazla ayetle onların hukuklarından bahseder.

Maun suresinin 1. ve3. ayetinde Dini yalanlayanla,yetimi itib kalkan ve yoksulu doyurmaya teşvik etmeyen eş tutulmuştur.

-Allah’ın has kulları ise;Yoksul ve yetime yedirenler içerisinde tavsif edilir.[19]

Evet,” Ehli kitab,kendilerine uyan mü’minleri (ve ğasbedilen çocukları) kâfir yaparlar.”[20] -8-5-1996-

MEHMET ÖZÇELİK

[1] Nisa.2,6.

[2] Bakara.177,215.

[3] İnsan,8-12,Beled.12-15.

[4] İsraç34.

[5] Nisa.2,6,10,En’am.152.

[6] Duha.9,Ma’un.1-2.

[7] Bakara.83,220,Nisa.36,127,Fecr.17,Duha.9.

[8] Ahzab.4,40.

[9] Nisa.9.

[10] Ahzab.5.

[11] Ahzab.5.

[12] En’am.151,İsra.31.

[13] Bakara.49,A’raf.127,Kasas.4-6,Mü’min.25.

[14] En’am.137,140,Nahl.57-59,Şura.17,Tekvir.8-9.

[15] Nisa.3,127.

[16] Nisa.8.

[17] Nisa.6.

[18] Nahl.78,Rum.30.

[19] İnsan.8-12.

[20] Al-i İmran.100-101,Nisa.44-45.

Loading

No ResponsesOcak 1st, 2015