OLAYLAR VE İBRETLER

OLAYLAR VE İBRETLER

BEDİR SAVAŞI : “Andolsun ki,sizler güçsüz olduğunuz halde Allah,Bedir’de de size yardım etmişti. Öyle ise,Allah’dan sakının ki O’na şükretmiş olasınız.”[1]

Rabbimiz bundaki ibreti şöyle bildiriyordu:

“(Bedir’de) karşı karşıya gelen şu iki grubun halinde sizin için büyük bir ibret vardır. Bir grup Allah yolunda çarpışıyor,diğeri ise;bunları apaçık kendilerinin iki misli gören kafir bir grup. Allah dilediğini yardımı ile destekler. Elbette bunda basiret sahipleri için büyük bir ibret vardır.”[2]

Böylece Rabbimiz bir çok ayet-i kerime de:”Akibet,netice ve sonuç müttakilerindir.” Yani Allah’a inanıp,ondan korkarak,günahlardan kaçınıp,ameli salih işleyenlerindir,buyurur.

Hüküm neticeye göre verilir. Netice hükmü belirler. İşte Bedir’de olan ve Kur’an-da anlatılan bu olaylar.[3]

“Allah,olacak bir işi yerine getirmek için (savaş alanında) karşılaştığınız zaman onları sizin gözlerinizde az gösteriyor,sizi de onların gözlerinde azaltıyordu. Bütün işler,Allah’a döner.”[4]

“(Bunlar) Günahkarlar istemese de hakkı gerçekleştirmek ve batılı ortadan kaldırmak içindi.”[5]

“Attığın zaman sen atmadın. Ancak Allah attı.”[6] nass-ı katisiyle ve ehli tahkik umum müfessirlerin tahkikiyle ve umum ehli hadisin ihbarıyla,Gazve-i Bedir’de,şu ayet haber veriyor ki:

Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam bir avuç toprak ile küçük taşları aldı,küffar ordusunun yüzüne attı,-Şâhetil vücuh-“Kara olası yüzleri!”dedi. –Şâhetil vücuh-kelimesi bir kelam iken,onların her birinin kulağına gitmesi gibi,o bir avuç toprak dahi her bir kafirin gözüne gitti. Her biri kendi gözü ile meşgul olup,hücumda iken,birden kaçtılar.”

“Yani,”o hadise,kudret-i beşer haricindedir. Kuvve-i beşeriye değil;belki,fevkalade bir surette,kudret-i ilahiye ile olmuştur.”[7]

Böylece Bedir namlanıyor. Bedrin arslanları şiir ve destanlarda şanlanıyorlardı…

HELAK OLAN KAVİMLERDEN ALINACAK İBRETLER :

a) Kendilerine zulmeden,insanlara haksızlık eden (fir’avn ve kavmi gibi) toplulukları helak eden Allah;insanlar için:

“İşte bunda,ahiret azabından korkanlar için elbette bir ibret vardır. O gün bütün insanların bir araya toplandığı bir gündür ve o gün (bütün mahlukatın) hazır bulunduğu bir gündür.”[8]

O büyük mahkemede hiçbir şey karşılıksız kalmayacak,herkes büyük-küçük,az-çok,iyi-kötü her amelinden hesaba çekilecek,karşılığını görecektir.

b) Homoseksüel olan Lut kavminin bu günahlarına ceza olarak korkunç bir ses,sonra memleketleri alt-üst olmuş,sonra da üzerlerine taş yağmıştı.

Şuayb peygambere itaat etmeyen Eyke ve Medyen halkı ve Salih peygambere isyan eden Semud kavminin de helak olmasında:

“İman edenler için bir ibret vardır.”[9]

“Andolsun onların (Geçmiş peygamberler ve ümmetlerinin) kıssalarında akıl sahibleri için pek çok ibretler vardır. (Bu Kur’an) uydurulabilecek bir söz değildir. Fakat o,kendinden öncekileri tasdik eden,her şeyi açıklayan (bir kitaptır),iman eden toplum için bir rahmet ve bir hidayettir.”[10]

“İşte haksızlıkları yüzünden çökmüş evleri! Anlayan bir kavim için elbette bunda bir ibret vardır.”[11]

“Onlar,yer yüzünde gezib de kendilerinden öncekilerin akibetlerinin nice olduğuna bakmadılar mı? ki onlar,kendilerinden daha güçlü idiler;(Ad ve Semud kavimleri) yer yüzünü kazıb alt üst etmişler,onu bunların imar ettiklerinden daha çok imar etmişlerdi. Peygamberleri,onlara da nice açık deliller getirmişlerdi. Zaten Allah onlara zulmedecek değildi;fakat onlar kendi kendilerine zulmetmekteydiler.

Sonunda Allah’ın âyetlerini yalan sayarak ve onları alaya alarak kötülük yapanların akibetleri pek fena oldu.”[12]

Cenâb-ı hak dünya hayatında yaşayan ve gezen insanlar için bir çok ibretler bulunduğunu,ancak hep neticede de hakkın batıla üstün geldiğini,bir çok tarihi olayları şahit ve delil göstererek bizlerin ibret nazarlarına sunmaktadır.[13]

Kıssalar hisse içindir. Hisse almayan hissini teftiş etmeli veya ettirmelidir…

HZ. YUSUF ‘ UN HAYATI : İbretlerle dolu,çok derslerin alınacağı bir hayatın,bir hayatta toplanmasının hikayesidir. Tam bir hakikatlar mecmuasıdır.

“Andolsun ki Yusuf ve kardeşlerinde (almak) isteyenler için ibretler vardır.”[14]

Özetle : babasının sevgisine mazhar olmuş Peygamber adayı,bir hile ile babasından alınmış,kuyuya atılmış,bir kervancı kafilesine satılmış,Mısır’a getirilerek Mısır azizine hizmetçi olarak verilmiş,Züleyha’nın iftirasına uğrayarak hapse atılmış,aileden uzak bir hapis hayatı içerisine terkedilmiş olarak on iki yıl kalmıştır. Masumiyeti anlaşılarak hapisten çıkarılmış,Mısır’ın mali işlerine bakarak Mısır’ın efendisi olmuştur.

Yedi yıl bolluk da,bol bol ofislerde depolama yapılmış,daha sonraki yedi yıl kıtlıkta her taraftan gelenlere yardım elini uzatmış,gelen kardeşlerini yanında alı koymuş,ağlamadan dolayı gözü kapanan babasına gönderdiği gömlek ile gözü açılmış ve tekrar ailesine kavuşmuş,Züleyha ile evlenmiş,bir çok çocuğa sahib olmuş ve bu saadetli anında iken Allah’dan ölümünü isteyerek:”Müslüman olarak canımı al ve beni salihler zümresine dahil eyle.”[15]diyerek,ahiretin gerçek saadetini,dünyanın suri saadetine tercih etmiştir.

Tam bir ibret tablosu,ders alana ve alabilene…

10-3-1996

MEHMET ÖZÇELİK

[1] Al-i İmran.123.

[2] Al-i İmran.13.

[3] Enfal.42-43,45-47.

[4] Enfal.44.

[5] Enfal.8.

[6] Enfal.17.

[7] Mektubat. B. Said Nursi. 136-137,142.

[8] Hud.103.

[9] Hicr. 77.

[10] Yusuf.111.

[11] Neml.52.

[12] Rum.9-10,42,Secde.26,Fatır.44,Mü’min.21,82,Muhammed.10,Kaf.36-37.

[13] Bak. Ta-Ha.99,128,Hac.46,Furkan.40,Şuara.65-67,139,155-158,172-175,189-191,Ankebut.14-15,Yasin.31-32,Saffat.133-138,Zuhruf.55-56,Ahkaf.27-28,Zariyat.37-38,41,43,Kamer.13-16,51,Teğabun.5,Naziat.25-26.

[14] Yusuf.7.

[15] Yusuf.101,A’raf.126,Bak. Yusuf suresi.12.sure.

Loading

No ResponsesOcak 1st, 2015