MALAYANİ

MALAYANİ[1]

**Malayanî** kelimesinin aslı **Arapça**’dır. Arapça’da “**la yanfa’u**” (لا ينفع) fiilinden türemiştir. Bu fiil “**fayda sağlamamak**” anlamına gelir. Malayanî kelimesi de “**faydasız, boş, yararsız**” anlamlarında kullanılır.


Malayanî kelimesi Türkçeye Arapça’dan geçmiştir. Türkçe’de de aynı anlamlarda kullanılır.

**Malayanî kelimesinin eş anlamlıları:**

* Faydasız
* Boş
* Yararsız
* Gereksiz
* Anlamsız
* Lüzumsuz
* Abes
* Saçma

**Malayanî kelimesinin zıt anlamlıları:**

* Faydalı
* Yararlı
* Gerekli
* Anlamlı
* Lüzumlu
* Doğru
* Makul

**Malayanî kelimesinin örnek cümleleri:**

* “**Boş ve malayani sözlerden uzak durun.**” (Kur’an-ı Kerim, Mü’minûn 3)
* “**Çok konuşmaktan sakın! Zira çok konuşmanın çoğu malayani (faydasız)dir.**” (Hadis-i Şerif)
* “**Malayanî işlerle uğraşmak zaman israfıdır.**”
* “**İnsan malayani sözlerden ve davranışlardan kaçınmalıdır.**”

***********

 

**Malayanî**, dinî ve dünyevi hayat bakımından fayda sağlamayan gereksiz söz ve davranışları ifade eden bir tabirdir. Dünya ve âhirette bir işe yaramayan, maddi ve manevi bir fayda sağlamayan söz, iş ve davranışlar malayanî olarak nitelendirilir.

**Din**, malayanîyi hoş karşılamaz ve bundan kaçınmayı teşvik eder. Bunun birkaç sebebi vardır:

* **Zaman israfı:** Malayanî, insanın ömrünü boşa harcamasına ve kıymetli zamanını heba etmesine neden olur.
* **Dikkat dağıtıcı:** Malayanî, insanın zihnini meşgul ederek önemli konulardan uzaklaşmasına ve asıl odaklanması gereken şeylere konsantre olamamasına sebep olur.
* **Günah:** Bazı malayanî sözler ve davranışlar günah kapsamında değerlendirilir ve ahirette hesaba çekilecektir.
* **Manevi zarar:** Malayanî, insanın manevi gelişimini engeller ve kalbini katılaştırır.

**Din**, malayaniye karşı şu şekilde korunmayı tavsiye eder:

* **Zamanı iyi değerlendirmek:** Zamanın kıymetini bilerek faydalı ve anlamlı işlerle meşgul olmak.
* **Dikkatli olmak:** Söze ve işe başlamadan önce düşünmek ve malayani olma ihtimali olan şeylerden kaçınmak.
* **Faydalı bilgi ve eylemlere yönelmek:** İlim öğrenmek, ibadet etmek, iyilik yapmak gibi faydalı ve sevaplı işlerle meşgul olmak.
* **Nefsi terbiye etmek:** Nefsin malayaniye meyleden isteklerini kontrol altına almak ve onu güzel ahlaka yönlendirmek.

**Malayanîden kaçınmak**, insanın hem dünyevi hem de uhrevi hayatını güzelleştirmesine yardımcı olur. Daha huzurlu, mutlu ve bereketli bir hayat için malayaniye karşı dikkatli olmak ve ondan uzak durmak önemlidir.

**Malayanînin bazı örnekleri:**

* Dedikodu yapmak
* Gıybet etmek
* Yalan söylemek
* Boş yere vakit geçirmek
* Kumar oynamak
* Müstehcenlik içeren söz ve davranışlarda bulunmak

**Dinî kaynaklarda malayaniye karşı birçok uyarı ve tavsiye bulunmaktadır.** Örneğin, Kur’an-ı Kerim’de “**Boş ve faydasız sözlerden uzak durun**” (Mü’minûn 3) ve “**Lüzumsuz yere yemin etmeyin**” (Bakara 224) buyrulmaktadır.

**Hadis-i şeriflerde de malayaniye karşı uyarılarda bulunulmuştur.** Hz. Peygamber (s.a.s.) bir hadis-i şeriflerinde “**Çok konuşmaktan sakın! Zira çok konuşmanın çoğu malayani (faydasız)dir.**” buyurmuştur. (Tirmizî, Zühd 62)

**Sonuç olarak**, malayani dinen hoş karşılanmayan bir davranıştır. Malayaniye karşı dikkatli olmak ve ondan uzak durmak, insanın hem dünyevi hem de uhrevi hayatını güzelleştirmesine yardımcı olur.

 

*****************   

## Risale-i Nur’da Malayani Konusu


**Malayanî**, Risale-i Nur’da sıkça geçen ve **”faydasız, boş, yararsız”** anlamlarına gelen bir kelimedir. Risale-i Nur’da malayani, insanın ömrünü boşa harcamasına ve ahiretini tehlikeye atmasına neden olan bir şey olarak nitelendirilir.

**Malayanînin Risale-i Nur’da ele alınış şekli:**

* **Malayanînin zararları:** Risale-i Nur’da malayani, insanın zamanını, zihnini ve maneviyatını olumsuz etkileyen bir şey olarak gösterilir. Malayani ile uğraşmanın insanı Allah’tan uzaklaştırdığı ve ahiret için çalışmasını engellediği belirtilir.
* **Malayanîden korunma yolları:** Risale-i Nur’da malayaniye karşı korunmak için imanın ve Kur’an’ın rehberliğinde bir hayat yaşamanın önemi vurgulanır. Faydalı bilgi edinmek, ibadet etmek ve iyilik yapmak gibi faydalı işlerle meşgul olmanın malayaniye karşı korunmada etkili bir yöntem olduğu belirtilir.
* **Malayanînin örnekleri:** Risale-i Nur’da malayaniye örnek olarak dedikodu, gıybet, yalan, boş yere vakit geçirmek ve kumar oynamak gibi şeyler verilir.

**Malayanî ile ilgili Risale-i Nur’dan bazı alıntılar:**

* “**Malâyânî, ne dünyaya ne de ahirete faydası olmayan şeylerdir.**” (Sözler, 23. Söz)
* “**Malâyânî, nefsin hoşuna giden, fakat neticesi olmayan şeylerdir.**” (Mektubat, 23. Mektup)
* “**Malâyânîden kurtulmak için, imanın ve Kur’an’ın rehberliğinde bir hayat yaşamak gerekir.**” (Lem’alar, 10. Lem’a)

**Sonuç olarak**, Risale-i Nur’da malayani, insanın ömrünü ve ahiretini tehlikeye atan bir şey olarak nitelendirilir. Malayaniye karşı korunmak için imanın ve Kur’an’ın rehberliğinde bir hayat yaşamanın önemi vurgulanır.

*@@@@@@@

 

[1] https://www.youtube.com/watch?v=MFn10CZrFnM&t=419s

Loading

No ResponsesMart 14th, 2024