Molla Kabız kimdir ve neden idam edilmiştir?

Molla Kabız kimdir ve neden idam edilmiştir?

Molla Kabız Kimdir?

Molla Kabız, 16. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaşamış bir din adamıdır. Hakkında fazla bilgi olmasa da, İran’dan geldiği ve Osmanlı ilmiye sınıfına girdiği bilinmektedir.

Neden İdam Edilmiştir?

Molla Kabız, Müslüman olmasına rağmen İsa’nın Muhammed’den üstün olduğunu savunmasıyla bilinir. Ayet ve hadisleri te’vil ve tefsir ederek bu fikrini savunmuştur. Bu görüşleri, o dönemdeki ulema tarafından zındıklık olarak kabul edilmiştir.

Molla Kabız’ın idamına yol açan olaylar şunlardır:

  • Ulema, Molla Kabız’ın görüşleri hakkında şikayette bulunmuştur.
  • 2 Kasım 1527’de yapılan ilk duruşmada Rumeli Kadıaskeri Fenarizâde Muhyiddin Çelebi ile Anadolu Kadıaskeri Kadri Çelebi, Kâbız’ın fikirlerini çürütememişlerdir.
  • Kanuni Sultan Süleyman, ulemayı eleştirmiş ve Sadrazam Pargalı İbrahim Paşa’dan çare aramıştır.
  • Ertesi gün Şeyhülislâm İbn-i Kemal ve İstanbul Kadısı Sadeddin Çelebi öne sürülmüştür.
  • İbn-i Kemal, Molla Kabız’ın fikirlerini çürütmeye çalışmış ve fikirlerinden döndüğü takdirde affedileceğini söylemiştir.
  • Molla Kabız, fikirlerinden dönmeyi reddetmiş ve idam edilmiştir.

Molla Kabız, Kanuni Sultan Süleyman döneminde görüşlerinden dolayı idam edilen dört ünlü şeyhten biridir.

 

Loading

No ResponsesMart 10th, 2024