ÖFKE VE GADAB

ÖFKE VE GADAB[1]

Öfke, insanın iradesini zayıflatarak onu her türlü olumsuz yönlendirmeye açık hale getirmektedir.

Öfke insanın hırçınlığını arttırır.
Atalarımızın “Öfke gelince akıl gider” diyerek tarif ettiği bu hâl elbette şeytanın işine gelecektir!

“Öfke baldan tatlıdır” derler. Öfkeye kapılıp ne dediğini ve ne yaptığını bilmez bir halde savrulmak insanın kolayına gelir. Oysa aklıselim sahibi yetişkin bir kimsenin, zarara dönüşecek bir öfke duyduğunda bunu en kısa sürede dindirerek sabırlı ve sağduyulu olması lazımdır.

Peygamber Efendimiz, kendisinden nasihat isteyen bir kişiye “Öfkelenme!” buyurmuş ve bunu üç defa tekrar etmiştir

https://kuranfihristi.net/fihrist/%C3%B6fkelenmek

https://hadiskitaplari.com/ara?q=%C3%96fke

Öfke ile ilgili ayetler ve hadisler.

## Öfke ile İlgili Ayetler ve Hadisler

**Ayetler:**

* **Al-i İmran Suresi, 134. ayet:** “Öfkelendiğiniz zaman da bağışlayın.”
* **A’raf Suresi, 199. ayet:** “Kötülük iyilikle defedilir. Öfkelendiğin kişi ile senin aranda sanki samimi bir dostluk varmış gibi davran. O zaman, seninle onun arasında sanki amansız bir düşman gibi bir engel varken, o, birdenbire candan bir dost oluverir.”
* **Furkan Suresi, 63. ayet:** “Kullarım sana beni soracak olursa, ben onlara çok yakınım. Bana dua ettiği zaman dua edenin duasını kabul ederim. O halde, onlar da benim çağrıma cevap versinler ve bana inansınlar ki doğru yolu bulsunlar.”
* **Haşr Suresi, 10. ayet:** “Ey iman edenler! Allah’tan ve ahiret gününden korkanlar için sadaka vermek, Allah’a güzel bir borçtur. Kim Allah’a borç verirse, Allah onun borcunu kat kat artırır. Allah daraltır ve genişletir. Hepiniz O’na döndürüleceksiniz.”

**Hadisler:**

* **Hz. Muhammed (s.a.v.) buyuruyor:** “Öfke şeytandandır. Şeytan ise ateşten yaratılmıştır. Ateş ise suyla söndürülür. Öyleyse sizden bir öfkelendiği zaman abdest alsın.” (Ebu Davud, Edeb 4, (4784).)
* **Hz. Muhammed (s.a.v.) buyuruyor:** “Biriniz ayakta iken öfkelenirse hemen otursun. Yine de öfkesi geçmezse yatsın.” (Ebu Davud, Edeb 4, (4782).)
* **Hz. Muhammed (s.a.v.) buyuruyor:** “Güçlü kişi, güreşte gücünü gösteren değil, öfke anında kendine hakim olandır.” (Buhari, Müslim)
* **Hz. Ali (r.a.) buyuruyor:** “Öfke geldiğinde, susmak.”

**Öfke ile ilgili diğer bilgiler:**

* Öfke, insanoğlunun fıtratında var olan bir duygudur.
* Öfke, yerinde ve zamanında kullanıldığında faydalı olabilir.
* Öfke, kontrol altına alınamadığında zarar verici olabilir.
* Öfkeyi kontrol altına almak için çeşitli yöntemler vardır.
* Öfke ile ilgili ayetler ve hadisler, öfkeyi kontrol altına almak için bize yol gösterir.

**Öfke ile ilgili ayet ve hadisleri okumanın ve uygulamanın faydaları:**

* Öfkeyi kontrol altına almamıza yardımcı olur.
* Daha sakin ve huzurlu bir hayat yaşamamızı sağlar.
* İlişkilerimizi daha iyi hale getirir.
* Allah’ın rızasını kazanmamıza yardımcı olur.

**Öfke ile ilgili ayet ve hadisleri okurken ve uygularken dikkat edilmesi gerekenler:**

* Ayet ve hadisleri doğru şekilde anlamak için tefsirlere ve hadis şerhlerine bakmak gerekir.
* Ayet ve hadisleri kendi hayatımıza uyarlarken zorlamamak gerekir.
* Ayet ve hadisleri uygulamak için sabırlı olmak gerekir.

**Öfke ile ilgili ayet ve hadisleri okumak ve uygulamak, öfkeyi kontrol altına almak ve daha sakin ve huzurlu bir hayat yaşamak için önemlidir.**

@@@@@@@

## Öfke ile İlgili Özlü Sözler

**Öfke ile ilgili bazı özlü sözler:**

* “Öfke, bir anlık çılgınlık, pişmanlık ise ömür boyu bir azaptır.” – Hz. Ali (r.a.)
* “Öfke, aklın kör, dilin tutuk ve ruhun sağır olduğu bir haldir.” – Seneca
* “Öfke, bir rüzgardır. Rüzgar gemiyi batırmadan önce yelkenleri şişirir.” – Hz. Mevlana
* “Öfke ile kalkan zarar ile oturur.” – Atasözü
* “Öfkeli iken karar vermeyin.” – Hadis-i Şerif
* “En kuvvetliniz öfkeli anında kendisine hâkim olanınızdır.” – Hadis-i Şerif
* “Hiçbir şey öfke kadar insan düşüncesini sapıtamaz.” – Montaigne
* “Öfkenin ateşi önce sahibini yakar.” – Sadi Şirazi
* “Öfke gelince, akıl uçup gider.” – G.E. Lessing
* “Öfke aklın alevini söndüren büyük bir rüzgardır.” – Andre Gide
* “Öfkenin bașlangıcı çılgınlık sonu piĢmanlıktır.” – Thomas Carlyle
* “Bir anlık öfke her Ģeyi yok eder.” – Atasözü
* “Öfke, cehennemin bir kıvılcımdır.” – Hz. Muhammed (s.a.v.)
* “Öfke, insanı aptallaştırır.” – Hz. Ömer (r.a.)
* “Öfke, şeytanın silahıdır.” – Hz. İsa (a.s.)

**Öfke ile ilgili diğer özlü sözler:**

* “Öfke, bir nehir gibidir. Yatağından çıkarsa her şeyi tahrip eder.”
* “Öfke, bir baltaya benzer. Ya ağacı kesersiniz ya da kendinizi yaralarsınız.”
* “Öfke, bir zehir gibidir. Önce sizi zehirler, sonra etrafınızdakileri.”
* “Öfke, bir ateş gibidir. Kontrol altına almazsanız sizi yakar.”
* “Öfke, bir fırtına gibidir. Geçer ama arkasında yıkım bırakır.”

**Öfke ile ilgili özlü sözleri okumanın faydaları:**

* Öfkenin zararlarını hatırlatır.
* Öfkeyi kontrol altına almamıza yardımcı olur.
* Daha sakin ve huzurlu bir hayat yaşamamızı sağlar.

**Öfke ile ilgili özlü sözleri okurken dikkat edilmesi gerekenler:**

* Sözlerin anlamını doğru şekilde anlamak gerekir.
* Sözleri kendi hayatımıza uyarlarken zorlamamak gerekir.
* Sözleri uygulamak için sabırlı olmak gerekir.

**Öfke ile ilgili özlü sözler, öfkeyi kontrol altına almak ve daha sakin ve huzurlu bir hayat yaşamak için önemli bir araçtır.**

@@@@@@@@

Öfke ile ilgili ibretlik olaylar

## Öfke ile İlgili İbretlik Olaylar

**Tarih boyunca öfkenin yol açtığı birçok ibretlik olay yaşanmıştır. Bunlardan birkaçı:**

**1. Hz. Musa’nın (a.s.) öfkesi:**

Hz. Musa (a.s.), Tur Dağı’nda Allah (c.c.) ile konuşurken kavmine dönüp altın buzağıya taptıklarını görünce öfkelenir ve öfkesine yenik düşerek levhaları yere atar. Bu olay, öfkenin kontrol altına alınmazsa ne kadar büyük zararlara yol açabileceğini gösteren bir örnektir.

**2. Hz. Ömer’in (r.a.) öfkesi:**

Hz. Ömer (r.a.), bir gün öfkesine yenik düşerek bir adamı tokatlar. Daha sonra yaptığından pişman olur ve adamdan özür diler. Bu olay, öfkenin insanı pişman edebilecek bir duygu olduğunu gösteren bir örnektir.

**3. Haman’ın öfkesi:**

Firavun’un vezir olan Haman, Hz. Musa’ya (a.s.) ve iman edenlere karşı büyük bir öfke duyar. Bu öfkesi onu kibirli ve zalim bir adam yapar. Sonunda da bu öfkesi onu helak eder.

**4. Cahit Sıtkı Tarancı’nın öfkesi:**

Şair Cahit Sıtkı Tarancı, bir gün öfkesine yenik düşerek bir adamı bıçaklar. Bu olay, öfkenin insanı ne kadar kötü işlere sürükleyebileceğini gösteren bir örnektir.

**5. Bir trafik kazası:**

Yoğun trafikte seyir halinde olan bir sürücü, önündeki aracın yavaş gitmesinden dolayı öfkelenir. Hızlı bir şekilde aracı sollamaya çalışırken kaza yapar ve hem kendisini hem de diğer sürücüyü yaralar. Bu olay, öfkenin trafikte ne kadar tehlikeli olabileceğini gösteren bir örnektir.

**Öfke ile ilgili ibretlik olaylardan çıkarılacak dersler:**

* Öfke kontrol altına alınması gereken bir duygudur.
* Öfke, insanı pişman edebilecek ve kötü işlere sürükleyebilecek bir duygudur.
* Öfke, trafikte ve diğer alanlarda tehlikeli sonuçlara yol açabilir.
* Öfkeyi kontrol altına almak için çeşitli yöntemler vardır.
* Öfke ile ilgili ayetler ve hadisler öfkeyi kontrol altına almak için bize yol gösterir.

**Öfke ile ilgili ibretlik olayları okumak ve anlamak, öfkeyi kontrol altına almak ve daha sakin ve huzurlu bir hayat yaşamak için önemlidir.**

**Öfke ile ilgili diğer ibretlik olaylar:**

* Hz. Yusuf’un (a.s.) kardeşlerinin ona olan öfkesi
* Hz. Eyyüb’ün (a.s.) yaşadığı sabır sınavı
* Karun’un kibri ve öfkesi
* Nemrut’un Hz. İbrahim’e (a.s.) olan öfkesi
* Firavun’un Hz. Musa’ya (a.s.) olan öfkesi

**Bu ibretlik olayları okumak ve anlamak, öfkenin zararlarını ve kontrol altına alınmasının önemini daha iyi kavramamıza yardımcı olacaktır.**

@@@@@@@

[1] https://www.youtube.com/watch?v=eJ4j39gdfRU&t=88s

Loading

No ResponsesMart 6th, 2024