İNSANİYETİN VE İNSANLIĞIN ÖLDÜĞÜ YER GAZZE

İNSANİYETİN VE İNSANLIĞIN ÖLDÜĞÜ YER GAZZE

Gazze’de insanlarla beraber sekiz milyar insanın temsil ettiği ve oluşturduğu insanlık ve insaniyetin şahsiyeti ölüyor.

İnsaniyet ölüyor.

İnsanlıktan nasibi olmayanlar, insanlığı, insaniyeti öldürüyor.

İslam dünyası, dünya aciz.

BM artık çöpe atılmış fonksiyonsuz bir kuruluş” diyor Meclis Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş.

Günah çıkaran kanlı ellerden biri olan eski Abd başkanı Obama: Gazze savaşında kimsenin eli temiz değil, hepimiz suç ortağıyız, diyor.

-İsrail’in yüzsüz, yüzüne çirkinliğini kapatmak için sürdüğü boya, yağan rahmet yağmuruyla silinip gitti. 

Hem kendisinin ve hem de zulüm de ortaklarının gerçek yüzü ortaya çıktı. 

-Daha önceki bir yazımda; Dünyayı yakmak ve yıkmak için bir deli ve bir manyak yeter demiştim.[1] Şimdi dünya bununla karşı karşıya.

Şimdiye kadar şişirilen İsrail ve Mossad balonu söndü.
Fos çıktı.

– Bu sıkıntıda maalesef sapı bizden görünen ancak düşmanla dost olan baltadan daha çok acıtıyor.[2]

Allah imhal eder ancak ihmal etmez.[3]

– Beşer zulmeder, kader adalet eder. 

Bir şeye müsaade ediliyorsa onda şerde olsa, kader cihetiyle neticeye ve akıbete bakmalı. 

Büyük bedeller ödenen şeyin neticesi de büyük ödüllerdir. 

“Her şeyde, hatta en Çirkin görünen şeylerde, hakiki bir hüsün ciheti vardır. Evet kainattaki her şey, her hadise ya bizzat güzeldir, ona hüsn-ü bizzat denilir. Veya neticeleri cihetiyle güzeldir ki, ona hüsn-ü bil-gayr denilir. Bir kısım hadiseler var ki, zahiri Çirkin, müşevveştir. Fakat o zahiri perde altında gayet parlak güzellikler ve intizamlar var.”[4]

-”Talut, askerleriyle yola çıkınca onlara: “Allah, sizi bir nehirle imtihan edecek. Kim ondan içerse benden değildir. Bir avuç kadar tatmakla yetinirse o bendendir.” dedi. Çok azı hariç, ondan doyasıya içtiler. O ve yanında yer alan inananlar, nehri geçince: “Bugün Calut’a ve askerlerine karşı savaşacak gücümüz kalmadı.” dediler. Allah’a kavuşacaklarına inananlar ise: “Nice az topluluklar, Allah’ın izni ile nice çok topluluklara galip gelmiştir. Allah, sabredenlerle beraberdir.” dediler.”[5]

Dünyevileşme. Kana kana içme, tıka basa doyma, ihtiyacından fazlasını alma. Gözü doymama. Doyumsuz. Aç gözlü. 

– Neden, ’Ehli Gazze Ehli İzze’ denilmiştir?

“Gazze ehli izze” ifadesi Arap dilinde kullanılan bir deyimdir. “Ehli” kelimesi “halk” veya “topluluk” anlamına gelirken, “Gazze” Gazze Şeridi olarak bilinen Filistin topraklarının bir bölgesini ifade etmektedir. “İzze” ise Arapça’da “güç” veya “kuvvet” anlamına gelir.Bu ifade, Gazze’nin tarih boyunca, gücü ve direnci nedeniyle yüreklere ve akıllara yerleşmiş bir halka sahip olduğunu vurgulamak için kullanılmaktadır. Gazze halkı, sınırlı kaynaklara ve sıkıntılara rağmen varoluşlarını sürdürme konusunda direnen, dayanıklı ve kahraman bir topluluk olarak görülür. İşgal, saldırılar ve diğer zorluklara rağmen, Gazze halkı halklarına karşı galip gelme arzusunu temsil eder ve gücüyle tanınır.Bu nedenle, Gazze halkı “Gazze ehli izze” olarak adlandırılır çünkü tarih boyunca zorlu koşullara rağmen güçlü, dirençli ve kararlı kalabilme yeteneklerinden dolayı saygı görür.-Ehli Gazze ehli izze, Gazze halkının onurunu ve direnişini ifade eden bir sözdür. Gazze, Filistin’in İsrail işgali altındaki bir bölgesidir ve sık sık İsrail’in saldırılarına maruz kalmaktadır. Gazze halkı, zorlu koşullara rağmen yaşamaya ve mücadele etmeye devam etmektedir. Bu yüzden, ehli Gazze ehli izze denilmiştir.

MEHMET ÖZÇELİK

06-11-2023

 

 

 

 

 

[1] https://tesbitler.com/2022/03/09/bir-deli-yeter/

[2] https://www.yenisafak.com/dunya/abbasdan-blinkena-ihanet-dolu-teklif-hamasi-tasfiye-edin-gazzeyi-biz-yonetelim-4572691

[3] https://video.haber7.com/video-galeri/254351-fetocu-enes-kanterden-katil-israile-destek-yahudi-okuluna-gidip-cocuklara-moral-verdi

[4] Sözler – 231.

 

[5] Bakara.249.

Loading

No ResponsesKasım 6th, 2023