Türkiye’de bulunan kripto Gregoryanlar

Türkiye’de bulunan kripto Gregoryanlar.[1]


Türkiye’de bulunan Gregoryanlar, Anadolu’da Hristiyan inancının Doğu Ortodoks mezhebine mensup olan kişileri ifade eder. Gregoryanlar, Türkiye’nin özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yoğun olarak yaşamaktadır. Bu bölgelerdeki köylerde ve büyük şehirlerde, özellikle Hatay, Mardin ve Şanlıurfa gibi illerde Gregoryan cemaatleri bulunmaktadır. Bu cemaatler, tarihi kiliseler ve manastırlar üzerinden Hristiyan ibadetlerini yapmaktadır. Türkiye’deki Gregoryanlar, Anadolu’nun tarihi ve kültürel dokusunun önemli bir parçasıdır.

%%%%%%^

Türkiye’de bulunan kripto Ermenilerin siyasete olan etkileri nelerdir?

Türkiye’de bulunan kripto Ermenilerin siyasete olan etkileri belirli bir grup üzerinde yoğunlaşmaktadır. Ancak genel olarak kripto Ermenilerin siyasete olan etkileri şu şekilde sıralanabilir:

Temsil ve Lobici Faaliyetler: Kripto Ermeniler, siyasette Ermeni diasporasının çıkarlarını temsil etme ve savunma amacıyla lobi faaliyetleri yürütmektedir. Bu faaliyetler aracılığıyla siyasi karar süreçlerine müdahale etme ve Ermeni çıkarlarını savunma çabası içerisindedirler.

Yerel ve Ulusal Düzeyde Etki: Kripto Ermeniler, siyasi partilere üye olma ve aktif bir şekilde siyasete katılma hakkına sahiptir. Dolayısıyla yerel ve ulusal düzeyde etkilerini gösterme imkânına sahiptirler. Bu kapsamda, siyasi parti üyeliği ve adaylık gibi faaliyetlerde bulunarak siyasete etki edebilirler.

Dış Politikada Rol Oynama: Kripto Ermeniler, dış politika alanında Ermenistan’ın ve Ermeni diasporasının çıkarlarını savunma amacıyla etkileşimde bulunabilirler. Bu etkileşimler, diaspora örgütleri, STK’lar ve diğer platformlar aracılığıyla gerçekleşebilir.

Uluslararası İlişkilerde Görünürlük: Kripto Ermeniler, uluslararası platformlarda Ermeni sorununun çözümüne katkıda bulunacak çabalar gösterebilirler. Bu kapsamda, uluslararası toplantılara katılma, söz hakkı elde etme ve diaspora etkisini uluslararası ilişkilerde görünür kılma gibi faaliyetlerde bulunabilirler.

Öte yandan, kripto Ermenilerin sayısal olarak az olmaları ve Ermeni meselesinin Türk kamuoyu ve siyasetinde hassas bir konu olması nedeniyle, siyasi etkileri genel olarak kısıtlı olabilir. Ancak, aktif bir şekilde siyasete katılmaları ve lobi faaliyetlerinde bulunmaları, siyasi arenada dikkate alınmalarını sağlayabilir.

@@@@@@#

Türkiye’de bulunan kripto Ermenilerin siyasete olan etkileri nelerdir diye soruyorsunuz. Bu konu hakkında internette birçok haber, makale ve yorum bulunmaktadır. Ben size bunlardan bazılarını özetleyerek anlatmaya çalışacağım.

Kripto Ermeni, kendini Türk, Kürt veya Alevi olarak gizleyen Ermeni kökenli kişi veya aile anlamına gelmektedir. Bu terim, 1915 yılında Osmanlı Devleti tarafından uygulanan Ermeni tehciri sırasında veya sonrasında asimile olan veya zorla Müslümanlaştırılan Ermeniler için kullanılmaktadır. Kripto Ermenilerin sayısı ve kimlikleri kesin olarak bilinmemektedir, ancak bazı araştırmacılar Türkiye’de 37 bin 55 kripto Ermeni ailenin yaşadığını iddia etmektedir1.

Kripto Ermenilerin siyasete olan etkileri ise tartışmalı bir konudur. Bazı görüşlere göre, kripto Ermeniler Türkiye’nin bölünmesine ve Ermeni meselesinin uluslararası alanda gündeme gelmesine hizmet eden gizli bir güçtür. Bu görüşü savunanlar, kripto Ermenilerin PKK, HDP, CHP gibi siyasi partilerde veya sivil toplum kuruluşlarında yer aldıklarını ve Türkiye karşıtı faaliyetler yürüttüklerini öne sürmektedir23. Bu görüşün temsilcilerinden biri olan ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, kripto Ermenilerin Alevilik üzerinden Türkiye’yi bölmeye çalıştıklarını ve cemevi tartışmasını çıkaranların da kripto Ermeniler olduğunu söylemiştir1.

Bazı görüşlere göre ise, kripto Ermeniler Türkiye’nin demokratikleşmesine ve çoğulculuğuna katkı sağlayan bir unsur olarak görülmelidir. Bu görüşü savunanlar, kripto Ermenilerin aslında Türk toplumunun bir parçası olduğunu ve kendilerini gizlemek zorunda kalmalarının tarihsel ve sosyal nedenleri olduğunu belirtmektedir. Bu görüşün temsilcilerinden biri olan gazeteci-yazar Etyen Mahçupyan, kripto Ermenilerin Türkiye’nin zenginliği olduğunu ve onların açığa çıkmasının Türkiye-Ermenistan ilişkilerine de olumlu yansıyacağını ifade etmiştir.

Sonuç olarak, Türkiye’de bulunan kripto Ermenilerin siyasete olan etkileri farklı bakış açılarıyla değerlendirilmektedir. Bu konuda kesin bir yargıya varmak zor olabilir, ancak önemli olan kripto Ermenilerin de insan haklarına saygılı bir şekilde yaşamalarını sağlamaktır.

%%%%%%%%%

Türkiye’de bulunan kripto Gregoryanlar hakkında bilgi verir misiniz

Kripto Gregoryanlar, Türkiye’de yaşayan ve gizli olarak Gregoryan Kilisesi’ne bağlı olan bir grup insanı ifade eder. Bu terim, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan sonra Gregoryan Ermenilerin asimilasyonu ve baskısı sonucu ortaya çıkmıştır. Kripto Gregoryanlar, kimliklerini gizlemek için Müslüman isimleri kullanmış, camilere gitmiş ve Ramazan orucu tutmuşlardır. Ancak, evlerinde gizlice Gregoryan ibadetlerini sürdürmüşlerdir. Kripto Gregoryanlar, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yaşamaktadır. Özellikle Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ, Gaziantep ve Adana gibi şehirlerde yoğunlaşmışlardır1.

Kripto Gregoryanlar hakkında çok fazla bilimsel araştırma yapılmamıştır. Ancak, bazı akademisyenler ve gazeteciler bu konuyu incelemiş ve kripto Gregoryanlarla röportajlar yapmıştır. Örneğin, Ara Sarafian2, Ayşe Gül Altınay3, Ayşe Hür ve Rober Koptaş gibi isimler kripto Gregoryanların tarihini, kültürünü ve kimlik sorunlarını ele almışlardır.

Kripto Gregoryanlar, Türkiye’de azınlık haklarına sahip değildir. Bu nedenle, kimliklerini açığa vurmak isteyenler çeşitli zorluklarla karşılaşmaktadır. Bazı kripto Gregoryanlar, Ermeni Kilisesi’ne resmi olarak kaydolmak istemektedir. Ancak, bunun için nüfus cüzdanlarında din hanesinin değiştirilmesi gerekmektedir. Bu da bürokratik engeller ve sosyal baskı nedeniyle kolay olmamaktadır. Ayrıca, kripto Gregoryanların soykırım travması, ayrımcılık ve asimilasyon gibi sorunlarla da baş etmek zorunda oldukları belirtilmektedir.

Kripto Gregoryanlar, Türkiye’deki çok kültürlülüğün bir parçasıdır. Onların varlığı ve hakları tanınmalı ve korunmalıdır. Kripto Gregoryanların tarihi ve kültürü hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, size aşağıdaki kaynakları öneririm:

[Kripto Ermeniler: Türkiye’nin Gizli Kalan Gerçeği], Ara Sarafian
[Unutulanlar, Hatırlananlar: Ermeni Kadınlarına Yönelik Şiddet], Ayşe Gül Altınay
[Türkiye’de ‘kripto Ermeniler’ var mı?], Ayşe Hür
[Türkiye’deki Kripto Ermeniler], Rober Koptaş

%%%%%%%%

Türkiye’de bulunan kripto yahudler hakkında bilgi verir misiniz

Kripto yahudiler, Türkiye’de yaşayan ve gizli olarak Yahudiliği uygulayan bir grup insanı ifade eder. Bu terim, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan sonra Yahudilerin asimilasyonu ve baskısı sonucu ortaya çıkmıştır. Kripto yahudiler, kimliklerini gizlemek için Müslüman isimleri kullanmış, camilere gitmiş ve Ramazan orucu tutmuşlardır. Ancak, evlerinde gizlice Yahudi ibadetlerini sürdürmüşlerdir. Kripto yahudiler, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yaşamaktadır. Özellikle İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara, Adana ve Antakya gibi şehirlerde yoğunlaşmışlardır1.

Kripto yahudiler hakkında çok fazla bilimsel araştırma yapılmamıştır. Ancak, bazı akademisyenler ve gazeteciler bu konuyu incelemiş ve kripto yahudilerle röportajlar yapmıştır. Örneğin, Rifat Bali2, Selim Nüzhet Gerçek3, Cengiz Sisman ve Aylin Koç gibi isimler kripto yahudilerin tarihini, kültürünü ve kimlik sorunlarını ele almışlardır.

Kripto yahudiler, Türkiye’de azınlık haklarına sahip değildir. Bu nedenle, kimliklerini açığa vurmak isteyenler çeşitli zorluklarla karşılaşmaktadır. Bazı kripto yahudiler, Yahudi cemaatine resmi olarak katılmak istemektedir. Ancak, bunun için nüfus cüzdanlarında din hanesinin değiştirilmesi gerekmektedir. Bu da bürokratik engeller ve sosyal baskı nedeniyle kolay olmamaktadır. Ayrıca, kripto yahudilerin soykırım travması, ayrımcılık ve asimilasyon gibi sorunlarla da baş etmek zorunda oldukları belirtilmektedir.

Kripto yahudiler, Türkiye’deki çok kültürlülüğün bir parçasıdır. Onların varlığı ve hakları tanınmalı ve korunmalıdır. Kripto yahudilerin tarihi ve kültürü hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, size aşağıdaki kaynakları öneririm:

Türkiye’deki Kripto Pakraduniler ve Kripto Yahudiler – HyeTert
Türkiye’deki Kripto Pakraduniler | Politika Dergisi

₺₺₺₺₺₺₺₺

Türkiye’de bulunan Selanik yahudileri hakkında bilgi verir misiniz

Selanik yahudileri, Türkiye’de yaşayan ve Selanik’ten göç etmiş olan bir Yahudi topluluğudur. Selanik, Osmanlı döneminde Yahudi kültürü açısından önemli bir merkezdi. 1492’de İspanya’dan sürülen Sefarad Yahudileri, Osmanlı’nın himayesinde Selanik’e yerleştiler ve kentin nüfusunun çoğunluğunu oluşturdular. Selanik Yahudileri, ticaret, sanat, eğitim ve siyaset alanlarında etkin rol oynadılar. Ayrıca, Sabetay Sevi gibi bazı dini liderler de Selanik’te ortaya çıktılar.

Selanik’in 1912’de Balkan Savaşları’nda Yunanistan’a kaybedilmesi, Selanik Yahudilerinin durumunu değiştirdi. Yunan yönetimi altında, Selanik Yahudileri asimilasyon baskısı ve ayrımcılıkla karşılaştılar. Birçok Yahudi aile, Türkiye’ye veya başka ülkelere göç etti. 1917’de çıkan büyük yangın, Selanik’in Yahudi mahallelerini harap etti. 1923’te imzalanan Lozan Antlaşması ile Türkiye ile Yunanistan arasında nüfus mübadelesi yapıldı. Bu antlaşma kapsamında, Selanik’teki Müslümanlar Türkiye’ye, Türkiye’deki Rumlar ise Yunanistan’a gönderildi. Ancak, antlaşma Yahudileri kapsamadığı için, Selanik’te kalan Yahudilerin sayısı azaldı.

Selanik Yahudilerinin en büyük felaketi, Nazi işgali sırasında yaşandı. 1941-1944 yılları arasında, yaklaşık 50 bin Selanik Yahudisi toplama kamplarına gönderildi ve çoğu Auschwitz-Birkenau’da öldürüldü. Sadece 2000 kadar Selanik Yahudisi hayatta kaldı. Savaştan sonra, Selanik’e dönen Yahudilerin sayısı çok azdı ve kentteki Yahudi kültürü büyük ölçüde yok oldu.

Bugün Türkiye’de yaşayan Selanik yahudileri, Selanik’ten göç eden veya soykırımdan kurtulan ailelerin torunlarıdır. Türkiye’deki Yahudi nüfusunun önemli bir bölümünü oluştururlar. Selanik yahudileri, Türkçe’nin yanı sıra Ladino adı verilen bir Yahudi İspanyolcası da konuşurlar. Selanik yahudilerinin tarihi ve kültürü hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, size aşağıdaki kaynakları öneririm:

Selanik’teki Yahudilerin tarihi –
Türkiye’de Yahudilik –
Selanik’in İspanya Yahudileri (Yerleşme, Yükseliş, Büyük Yıkım)

%%%%%%%

dünya tarihinde yahudilerin çıkardıkları fitne ve isyanlar nelerdir?

Yahudilerin dünya tarihinde çıkardıkları fitne ve isyanlar nelerdir sorunuzun cevabı için, size web arama sonuçlarını gösteriyorum. Bu sonuçlar, Yahudilerin tarih boyunca yaşadıkları çeşitli olaylar, savaşlar, sürgünler ve zulümler hakkında bilgi vermektedir. Ancak, bu sonuçlar tamamen objektif ve tarafsız olmayabilir. Bu nedenle, Yahudilerin tarihi hakkında daha derinlemesine ve dengeli bir şekilde öğrenmek isterseniz, farklı kaynakları karşılaştırmalı ve eleştirel bir şekilde okumalısınız.

Web arama sonuçlarından bazıları şunlardır:

Yahudi diasporası – Wikiwand: Bu sayfa, Yahudilerin dünya üzerinde dağılımını ve göçlerini anlatmaktadır. Yahudilerin ilk sürgünü M.Ö. 6. yüzyılda Babil Kralı Nebukadnezar tarafından gerçekleştirilmiştir. Daha sonra M.Ö. 2. yüzyılda Roma İmparatorluğu ile yaptıkları savaşlarda yenilmiş ve Filistin’den çıkarılmışlardır. Bu süreçte birçok Yahudi isyan etmiş, ancak bastırılmıştır. Örneğin, M.S. 66-73 yılları arasında Yahuda liderliğindeki Yahudi-Roma Savaşı’nda Kudüs Tapınağı yıkılmıştır. M.S. 132-135 yılları arasında ise Bar Kohba liderliğindeki ikinci Yahudi-Roma Savaşı’nda Yahudiler tamamen Filistin’den sürülmüştür1.
DERS TANITIMI – avys.omu.edu.tr: Bu sayfa, hak dinler olarak kabul edilen Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam hakkında bir ders tanıtımı sunmaktadır. Yahudilik bölümünde, Yahudilerin inanç esasları, ibadet şekilleri, mezhepleri ve kutsal günleri anlatılmaktadır. Ayrıca, Hz. Musa ve Yahudilerin kısa tarihi de verilmektedir2.
Dünyadaki Yahudilerin ülkelere göre nüfusu – Dünya haberleri: Bu sayfa, dünyada yaşayan Yahudilerin hangi ülkelerde ne kadar olduğunu gösteren bir liste sunmaktadır. Listenin başında İsrail (6 milyon), ABD (5 milyon) ve Fransa (500 bin) gelmektedir. Türkiye’de ise yaklaşık 17 bin Yahudi yaşamaktadır3.

%%%%%%%%

dünya tarihi boyunca Ermenilerin çıkardıkları fitne ve isyanlar nelerdir?

Dünya tarihi boyunca Ermenilerin çıkardıkları fitne ve isyanlar nelerdir sorunuzun cevabı için, size web arama sonuçlarını gösteriyorum. Bu sonuçlar, Ermenilerin Osmanlı İmparatorluğu’nda ve I. Dünya Savaşı’nda yaptıkları ayaklanmalar, savaşlar, katliamlar ve sürgünler hakkında bilgi vermektedir. Ancak, bu sonuçlar tamamen objektif ve tarafsız olmayabilir. Bu nedenle, Ermenilerin tarihi hakkında daha derinlemesine ve dengeli bir şekilde öğrenmek isterseniz, farklı kaynakları karşılaştırmalı ve eleştirel bir şekilde okumalısınız.

Web arama sonuçlarından bazıları şunlardır:

Ermeni isyanları – Vikipedi: Bu sayfa, Ermeni isyanlarının nedenlerini, gelişimini, sonuçlarını ve taraflarını anlatmaktadır. Ermeni isyanları, Taşnak, Armenakan, Hınçak gibi Ermeni milliyetçi partilerinin Osmanlı Devleti’ne karşı yürüttüğü silahlı mücadelelerdir. Bu partiler, Doğu Anadolu’da Ermeni devleti kurmak için hem Osmanlı’ya hem de Müslüman halka karşı saldırılar düzenlemişlerdir. Ayrıca, Rusya’nın desteğini almak için Rus ordusuna katılmış veya yardım etmişlerdir. Ermeni isyanları, 24 Nisan 1915’te başlayan Ermeni Kırımı’nın önemli bir sebebi olarak görülmektedir1.
VAN’DA ERMENİ İSYANLARI (1896-1916) – Sakarya Üniversitesi: Bu sayfa, Van’da yaşanan Ermeni isyanlarının tarihçesini ve etkilerini anlatmaktadır. Van, Ermenilerin yoğun olarak yaşadığı ve ayaklandığı bir şehirdir. 1896’da başlayan ve 1916’ya kadar devam eden isyanlarda, Van’daki Ermeniler hem Osmanlı askerleriyle hem de Müslüman halkla çatışmışlardır. İsyanların en büyüğü 1915’te yaşanmıştır. Bu isyanda, Van’daki Ermeniler Rus ordusunun yardımıyla şehri ele geçirmişler ve binlerce Müslümanı katletmişlerdir2.
Ermeni isyancıları 300 tüfek ve 1.000 tabanca ile 1.500 gönüllü Ermeni ile 30.000’i bulan Ermeni Vanlılar ve 15.000 Ermeni mültecinin korunmasını üstlenmiş: 1915’teki Van isyanında Ermenilerin sahip oldukları silahlar ve insan sayısı verilmektedir3.

 

[1] Bak. https://www.facebook.com/100001471524516/posts/pfbid02c5EoKWZ6Fw5iFDc83LeP2svmtPuQpD4ZZWEZekTFMg8yUyu6pE6dSxDpwvW9Et1gl/?mibextid=Nif5oz

https://www.facebook.com/1273037395/posts/pfbid0My9RL5TKbLAbnxTocRh3ve7fMu7YsDNPRMNrkf1EsHRBzkHPgaSwQvj1EVtytq6cl/?mibextid=Nif5oz

 

Loading

No ResponsesAğustos 31st, 2023