Tarih boyunca İngiltere’nin Afrika’daki sömürgeciliği

Tarih boyunca İngiltere’nin Afrika’daki sömürgeciliğiİngiltere’nin Afrika’daki sömürgeciliği, 16. yüzyıldan itibaren başlamış ve 20. yüzyılın başlarına kadar devam etmiştir. İngilizler, ticari ve siyasi amaçlarla çeşitli Afrika bölgelerine yerleşmiş, yerel halkları sömürmüş ve kaynaklarına el koymuşlardır. Bu dönem boyunca İngiliz İmparatorluğu, Afrika’da geniş topraklar kazanmış ve bu bölgelerde ekonomik çıkarlarını artırmıştır. Sömürgecilik, yerel kültürleri ve toplulukları olumsuz etkilemiş ve uzun süreli sonuçlar doğurmuştur.%%%%%%%İngiltere Afrika’da nereleri ve neleri sömürmüştür?İngiltere, Afrika kıtasında birçok bölgeyi ve kaynağı sömürmüştür. İşgal ve sömürgecilik dönemlerinde, İngiltere’nin hakim olduğu Afrika bölgeleri şunlardır:Mısır: İngiltere, 1882 yılında Mısır’ı işgal etmiştir. Mısır, İngiltere’nin önemli bir kolu olarak kabul edilmiş ve İngilizler tarafından sömürülmüştür. Bu dönemde, Mısır’ın doğal kaynakları, tarım ürünleri ve yer altı kaynakları İngiltere’nin çıkarları doğrultusunda kullanılmıştır.Güney Afrika: İngiltere, 1806 yılında Hollanda kolonisi olan Cape Colony’in kontrolünü ele geçirmiştir. Daha sonra Boer Savaşları adı verilen süreçte, İngiltere Boer Cumhuriyetleri olan Transvaal ve Orange Free State’i de hakimiyeti altına almıştır. İngiltere’nin Güney Afrika’daki ana amaçları, yer altı zenginlikleri (altın ve elmas madenleri), tarım ürünleri ve stratejik öneme sahip limanlardır.Kenya: İngiltere, 1888 yılında Bölgesel Koruma Kuruluşu adı altında Kenya’yı işgal etmiş ve 1920’de resmen koloni haline getirmiştir. Kenya, İngiltere’nin tarım ürünleri (kavrulmuş kahve ve çay gibi), mineral kaynakları ve stratejik konumu nedeniyle önemli bir sömürge haline gelmiştir.Nijerya: İngiltere, 19. yüzyılın ortalarından itibaren Nijerya’yı işgal etmiştir. Nijerya, İngiltere’nin Batı Afrika’daki en önemli kolonisi haline gelmiş ve tarım ürünleri (kakao, yerfıstığı, palmiye yağı gibi) ve doğal kaynaklarının sömürülmesine yönelik bir dönem yaşamıştır.Uganda: İngiltere, 1894’te Uganda’yı işgal etmiş ve burayı bir koloniye dönüştürmüştür. Buganda Kingdom’u ile ittifaklar kurarak bölgenin kontrolünü ele geçiren İngiltere, Uganda’nın tarım ürünleri (muz, kahve, pamuk) ve doğal kaynakları (altın, demir, bakır) üzerinde hakimiyet kurmuştur.İngiltere’nin sömürdüğü diğer Afrika bölgeleri arasında Gana, Zimbabwe, Tanzanya, Zambiya, Lesotho, Botsvana ve Malavi gibi ülkeler de bulunmaktadır. İngiltere’nin sömürge dönemi boyunca, yerel kaynaklar ve işgücü sömürülmüş ve ekonomik, siyasi ve sosyal yapılar üzerinde derin etkiler bırakmıştır.%%%%%%İngiltere’nin İslam ülkelerindeki sömürgeciliğiİngiltere’nin İslam ülkelerindeki sömürgeciliği, İngiliz İmparatorluğu döneminde gerçekleşmiştir. Bu dönem 16. yüzyıldan itibaren başlayıp, 20. yüzyılın başına kadar devam etmiştir.İngiltere’nin ilk olarak İslam ülkelerine yönelik sömürgeci faaliyetleri, Hindistan’la başlamıştır. İngiliz Doğu Hindistan Şirketi’nin 17. yüzyılda Hindistan’da kurulan yerleşimler ve ticari faaliyetlerle başlayan egemenlik anlayışı, zamanla büyümüş ve bölgedeki diğer ülkelerde de benzer uygulamalar gerçekleştirilmiştir.Bununla birlikte, İngiltere’nin İslam ülkelerindeki sömürgeciliği sadece Hindistan ile sınırlı kalmamıştır. Orta Doğu ve Afrika’daki birçok İslam ülkesi de İngiltere’nin egemenliği altına girmiştir. Örneğin, Mısır, Sudan, Irak, Ürdün, Filistin, Kuveyt, Yemen gibi ülkeler İngiltere’nin sömürgeci politikalarının hedefi olmuştur.İngiltere’nin İslam ülkelerindeki sömürgeciliği, çoğunlukla ekonomik ve siyasi çıkarlar doğrultusunda gerçekleşmiştir. Bu dönemde İngiltere, İslam ülkelerinin doğal kaynaklarına, tarım ürünlerine ve ticaret yollarına erişmek amacıyla buralarda etkinlik göstermiştir. Aynı zamanda İngiltere, İslam ülkelerindeki toplumsal ve siyasal yapıyı da kontrol etmek istemiştir.İngiltere’nin İslam ülkelerindeki sömürgeciliği, sömürge döneminin sona ermesiyle son bulmuştur. Ancak bu dönem, İslam ülkelerinin siyasal, ekonomik ve toplumsal yapısını derinden etkilemiş ve bırakmış olduğu izler hala hissedilmektedir.%%%%%%%İngiltere’nin yüz yıl önce kurduğu müstemlekat nazırlığı yani kölelik bakanlığının faaliyetleri nelerdir?İngiltere’nin tarihinde kölelik ve sömürgecilik faaliyetleri mevcuttur. İngiltere, 18. ve 19. yüzyıllarda başta Afrika olmak üzere çeşitli bölgelerden köleleri alarak sömürgelerinde çalıştırmıştır. Bu süreçte İngiltere’nin kölelik ve sömürge politikalarının faaliyetleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:Transatlantik Köle Ticareti: 16. yüzyıldan itibaren İngiltere, Afrika’dan köleleri Avrupa’ya ve Amerika kıtasına ihraç etmiştir. Başta İngiliz Batı Hint Adaları ve Kuzey Amerika kolonileri olmak üzere, İngiltere’nin sömürgelerinde kölelik önemli bir çalışma sistemi olmuştur.Kölelik Karşıtı Hareketler: 18. ve 19. yüzyıllarda kölelik karşıtı hareketler, köle ticaretini ve köleliği protesto etmek amacıyla ortaya çıkmıştır. Bu hareketlerde yer alan birçok İngiliz aktivist, reformcu ve siyasetçi, köle ticaretinin ve köleliğin sonlandırılması için çalışmıştır.Köle Ticaretinin Yasaklanması: 1807 yılında İngiltere, Transatlantik köle ticaretini yasaklayan yasayı çıkarmıştır. Ancak bu yasak, İngiliz gemilerinin köle taşımasını engellemek amacıyla geçerlilik kazanmıştır. 1833 yılında köleliği tamamen yasaklayan bir yasa çıkarmış ve 1838 yılına kadar İngiltere’deki tüm kölelerin serbest bırakılmasını sağlamıştır.Sömürge Yönetimi: İngiltere’nin sahip olduğu sömürgelerde kölelik sona erdikten sonra, sömürge yönetimi politikaları sürmüştür. Bu dönemde İngiltere, sömürgelerinde yerel halkı sömürerek zenginleşmiş, topraklarını ve kaynaklarını kontrol etmiştir.Bu faaliyetler, İngiltere’nin kölelik ve sömürgecilik geçmişiyle ilgilidir. Ancak, özellikle son yüz yılda bu faaliyetlerin yerini farklı politikalar almış ve İngiltere, kölelik karşıtı bir rol üstlenmiştir. Bugün İngiltere, kölelik ve sömürgecilik mirasıyla yüzleşme çabaları içerisinde ve insan hakları konusunda aktif bir rol oynamaktadır.%%%%%%İngiltere’nin sicili kirli ve kanlı olan tarihi hakkında bilgi verir misiniz?İngiltere’nin tarihi, bazı dönemlerde kirli ve kanlı olaylarla doludur. Özellikle Orta Çağ’da, iç savaşlar, çatışmalar ve siyasi entrikalar nedeniyle ülke büyük bir kargaşa yaşadı. Aşağıda, İngiltere’nin tarihindeki bazı kirli ve kanlı dönemler hakkında bilgi bulabilirsiniz:Saxon ve Viking İstilaları: 8. ve 9. yüzyıllarda, İngiltere, Viking saldırılarına ve istilalarına maruz kaldı. Bu dönemde, birçok vahşi savaş gerçekleşti ve İngiltere’nin yerlisi olan Anglosaksonlar ve Vikingler arasında çatışmalar yaşandı.Norman İstilası: 1066’da İngiltere’yi ele geçiren Normandiya Dükü William ve ordusu, İngiltere’ye şiddetli bir saldırı düzenledi. Bu istila sırasında yoğun kan dökülmesi yaşandı ve İngiltere’nin Anglo-Sakson yönetimi tamamen değişerek Normandiya etkisi altına girdi.Yeşilçamur: 12. yüzyılda İngiltere, nüfusun artması nedeniyle arazi ve kaynaklar üzerindeki çekişmelerle karşı karşıya kaldı. Bu dönemde yaşanan kirli mücadeleler, birçok sivilin öldürülmesine ve kasaba ve köylerin yakılmasına yol açtı.Sivil Savaşlar: 17. yüzyılda İngiltere, Parlamento ve Kraliyet güçleri arasında sivil savaşlara sahne oldu. Bu dönemde, kiliselerin, şehirlerin ve kırsal bölgelerin yağmalanması, birçok insanın ölümüne yol açtı.Kraliyet Soykırımı: İngiltere’nin 17. yüzyılda kısa bir süre Cumhuriyet dönemi yaşamasının ardından, Kral II. Charles’ın yeniden tahta geçmesiyle birlikte, Cromwell liderliğindeki Parlamento güçleri ile kraliyet taraftarları arasında çatışmalar yaşandı. Bu dönemde İngiltere’de bir dizi politik suikast gerçekleşti ve birçok kişi idam edildi.İngiliz İç Savaşı: 19. yüzyılın ortalarında, İngiltere’de işçi sınıfının hakları ve yanlışlara karşı yapılan sokak gösterileri, polis şiddeti ve zorlu müdahalelerle sonuçlandı. Özellikle Peterloo Katliamı olarak bilinen olayda, Manchester’da düzenlenen bir gösteri sırasında askerlerin ateş açması sonucu 15 kişi öldü ve birçok kişi yaralandı.Yukarıdaki örnekler, İngiltere’nin tarihindeki bazı kirli ve kanlı dönemlere ilişkin bilgilerdir. Bunlar, İngiltere’deki tüm tarih boyunca meydana gelen olayların sadece birkaçıdır ve ülkenin tarihi genel olarak çeşitli dönemlerden oluşmaktadır.

Loading

No ResponsesAğustos 31st, 2023