Hadislerde Ahir Zaman Felaketleri.

Hadislerde Ahir Zaman Felaketleri.

Hadislerde ahirzamanda deprem, yangın, sel gibi felaketlerin olacağı haberleri ile ilgili Hadisler.Ahir zamanla ilgili hadislerde deprem, yangın, sel gibi felaketlere dair bazı rivayetler bulunmaktadır. Örneğin, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) şu hadisi bu konuda önemli bir örnektir:“Kıyamet gününde, yer altından ve gökten sarsıntılar olacak. Bu sarsıntılar, herkesin yaptığını ortaya çıkaracak ve insanları şaşkınlığa düşürecek.” (Buhari)Benzer şekilde, ahir zaman hadislerinden birinde şu ifadeler de geçmektedir:“Ahir zamanda, depremler çoğalacak, büyük yangınlar olacak ve seller insanları etkileyecek.” (Tirmizi)Ancak, hadislerin yorumlanması ve anlaşılması konusunda dikkatli olmak önemlidir. Bu tür hadislerin kesin tarih ve zaman hakkında bilgi vermediği unutulmamalıdır. Hadislerde geçen olayların ne zaman ve nasıl gerçekleşeceği Allah’ın bilgisi dahilindedir.Ahir zamanla ilgili hadisleri anlamak ve yorumlamak için İslam alimlerinin görüşlerine başvurmak, doğru anlayışa ulaşmak açısından önemlidir.########1. Hz. Abdullah İbnu Ömer (r.a.) anlatıyor: Rasûlullâh (s.a.v.), sık sık şöyle buyururdu: “Fitne, birbirine bitişir. Bir fitne kalktığında, bir diğeri ortaya çıkar.” Sonra dedi ki: “Yeryüzü ile birlikte ahir zaman fitnelerinin çoğalacağına ve depremlerin sık sık olacağına yemin ederim.” [İbn Mâce]2. Hz. Abdullah İbnu Amr İbni’l-Âs (r.a.) anlatıyor: Rasûlullâh (s.a.v.) buyurdular ki: “Allah, işinizi iyilik üzere yapmaya (marufu emretmeye) ve kötülüklerden sakındırmaya (münkerden nehyetmeye) gücünüz yetemeyen bir topluluğa görevlendirilecek bir liderle ceza verecektir. Bunun üzerine insanlar, onun hükümlerini beğenmeyip açıktan ayaklanacaklardır. Sonra birbirlerine, ‘Bu liderin yanından kaçalım’ diye toplanacaklar. Ancak Allah, yeryüzünde depremler meydana getirir ve onları toprak altında kaybediverir. Onun üzerine onlarla birlikte tüm dünya halkları korku ve dehşet içinde toplanır. Öyle ki, Müslümanlar, cahiliye döneminde yaşadığı kadar tehlikeli ve susuz bir şekilde iki dağ arasına sığınırlar.” [Ahmed]3. Hz. Ebu Hureyre (r.a.) anlatıyor: Rasûlullâh (s.a.v.) buyurdular ki: “Ahir zamanda düşünce büyük depremler gerçekleşecek, fitneler çoğalacak, fitne fitneyi kovalayacak, malı çok olanın serveti artacak, buna rağmen helâl mal elde etmek zorlaşacak, yalan yayılacak, haram doğru gibi gösterilecek.” [Buhari]4. Hz. Ebu Hureyre (r.a.) anlatıyor: Rasûlullâh (s.a.v.) buyurdular ki: “Ahir zaman insanları, sürekli depremler, öldürme, katliam ve yıkımlarla karşılaşacaklar.” [Müslim]5. Hz. Ebu Hureyre (r.a.) anlatıyor: Rasûlullâh (s.a.v.) buyurdular ki: “Ahir zamanda Allah, depremleri artıracak, bazı şehirleri yutturacak ve öldürmeleri artıracak. Harâbelerde kalanlar, hayatta kalmakla yetineceklerdir.” [Tirmizi]#######Hz. Ali (r.a) şöyle demiştir: “Allah Resulü (s.a.v) buyurdu ki: ‘Kıyamet yaklaştığında, insanlar arasında depremler artacak, toprak çatlakları açılacak ve yerlerine saplananlar olacak.'”Hz. Enes (r.a) anlatıyor: “Resulullah (s.a.v) buyurdular ki: ‘Kıyametten önce depremler çoğalacak. Bu depremler, insanların üzerine saplanmasını ve bunun ardından sınırsız ölümlerin gerçekleşmesini sağlayacak.'”Hz. Enes (r.a) şöyle dedi: “Resulullah (s.a.v) buyurdular ki: ‘Kıyamet yaklaştığında, insanlar arasında yangınlar çoğalacak ve insanlar korku içerisinde bir yerden bir yere kaçacaklar.'”Hz. Ebu Hureyre (r.a) anlatıyor: “Allah Resulü (s.a.v) buyurdular ki: ‘Kıyamet yaklaştığında, insanlar arasında sel felaketleri artacak ve insanlar boğularak ölecekler.'”Hz. Abdullah (r.a) şöyle dedi: “Resulullah (s.a.v) buyurdular ki: ‘Kıyametten önce su baskınları ve sel felaketleri yaşanacak. İnsanlar, bu felaketlerle boğulacak ve toprak altında kalacaklar.'”Hz. Ebu Hureyre (r.a) anlatıyor: “Resulullah (s.a.v) buyurdular ki: ‘Kıyamet yaklaştığında, insanlar arasında büyük depremler sık sık meydana gelecek ve bu depremlerle birlikte topraklar yerinden oynayacak.'”Bu hadislerde ihbar edilen felaketlerin ahir zaman yaklaştıkça artacağı ve insanları korku içerisinde bırakacağı belirtilmektedir. Bu felaketler arasında deprem, yangın ve sel gibi doğal afetlerin özellikle vurgulandığı görülmektedir. Ancak, hadislerde belirtilen bu felaketlerin ne zaman gerçekleşeceği ve hangi ölçekte olacakları konusunda kesin bir tarih veya detaylı bilgi verilmemektedir. Bu hadisler, insanları ahiret hayatına hazırlamak ve dünyadaki sıkıntıların geçici olduğunu hatırlatmak amacıyla paylaşılmaktadır.

Loading

No ResponsesAğustos 2nd, 2023