Mu’tezile mezhebinin ehli sünnetten ayrıldığı temel hususlar hangileridir?

Mu’tezile mezhebinin ehli sünnetten ayrıldığı temel hususlar hangileridir?

Mu’tazilah (ya da Mu’tezile) mezhebi, İslam düşünce tarihinde ortaya çıkan bir felsefi-teolojik ekoldür ve İslam mezheplerinden biridir. İslam tarihinde ilk ortaya çıktığı dönemde, Mu’tazilah düşüncesi, siyasi iktidarı destekleyen resmi mezhep olarak benimsenmiş ve diğer farklı düşüncelere karşı baskı uygulamıştır. Ehli sünnetten (Sünnilik) ayrıldığı temel hususlar şunlardır:

Kudretullah (Allah’ın gücü) meselesi: Mu’tazilah, insanın iradesini öne çıkararak, insanın eylemlerinin yaratıcısı olduğuna inanır ve Allah’ın insanların iradesini tamamen kontrol etmediğini savunur. Bu, insanların iyilik veya kötülük işleme konusunda tamamen özgür oldukları anlamına gelir. Bu düşünce, kader ve kaza konusunda farklı bir anlayışa sahiptir ve Ehli sünnetten ayrılır.

Kuran meselesi: Mu’tazilah, Kuran’ın yaratılmış olduğunu savunur. Onlara göre, Kuran, Allah’ın kelamıdır, ancak ezelden beri var olan bir varlık değildir. Bu görüş, Kuran’ın insanlar tarafından yaratıldığı ve değiştirilebileceği anlamına gelir. Ehli sünnet ise Kuran’ın Allah’ın kelamı olup ezelden beri var olduğunu ve değişmez olduğunu savunur.

Adalet meselesi: Mu’tazilah, Allah’ın adaletini vurgular ve insanların iradesiyle sorumlu olduklarına inanır. Bu düşünce, insanların iyilikleri ve kötülükleri karşılığında ebedi cehenneme veya cennete gönderileceğini savunur. Ehli sünnet ise Allah’ın iradesini vurgulayarak, insanların eylemlerini yaratanın Allah olduğunu ve her şeyin O’nun takdiri ile gerçekleştiğini öne sürer.

Vahdet-i Vücud (Varlık Birliği) meselesi: Bazı Mu’tazilah düşünürleri, Vahdet-i Vücud teorisini benimsemiştir. Bu teori, tüm varlıkların Allah’ın bir tezahürü olduğunu ve aslında gerçek bir varlık olmadıklarını savunur. Ehli sünnet, Vahdet-i Vücud teorisini reddeder ve Allah ile yaratılmış varlıklar arasında kesin bir ayrım olduğunu vurgular.

Mu’tazilah düşüncesi, İslam dünyasında önemli bir rol oynamış ve zamanla farklı şekillerde etkilenmiş ve değişmiştir. Günümüzde, Mu’tazilah mezhebi tarihsel olarak önemli olsa da, İslam toplumunda ana akım mezheplerin (Sünnilik ve Şiilik) yanında daha küçük bir azınlığı temsil eder.

Loading

No ResponsesTemmuz 30th, 2023