İslam’ın resme bakışı ve değerlendirmesi ve de hikmetleri nelerdir?

İslam’ın resme bakışı ve değerlendirmesi ve de hikmetleri nelerdir?

İslam’ın resme bakışı ve değerlendirmesi, farklı yorumlara ve tarihsel dönemlere göre değişebilir. İslam’ın resme bakışı genel olarak İslam hukuku ve geleneklerine dayanır. İslam, Allah’ın tevhidi, yani birlik inancı üzerine kurulu bir din olarak, putperestliği, putları ve putlaştırılan şeyleri reddeder. Bu nedenle, resim ve heykellerin tapınma amaçlı kullanılmasına karşı çıkar.

İslam’da resimle ilgili bazı temel prensipler şunlardır:

Şirkten (Allah’a eş koşmaktan) kaçınma: İslam, Allah’ın ortağı veya benzeri olabilecek her türlü şeyden uzak durmayı öğretir. Bu nedenle, resimlerin tanrısal nitelikler atfedilerek tapılmaması gerektiği vurgulanır.

Canlı varlıkların resmedilmesi: İslam hukukuna göre, canlı varlıkların insanların tasviri olarak kabul edilen resimlerin yapılması veya sergilenmesi hoş karşılanmaz. Resimlerin canlı varlıkları taklit ederek yaratılış sürecine müdahale ettiği düşünülür ve bu da Allah’ın yaratıcı gücüne karşı gelmek olarak değerlendirilir.

Sanatın amaçları: İslam’da sanatın amaçları, güzellik ve estetik değeri dışında dini veya ahlaki bir mesaj taşımasıdır. Bu nedenle, dini içerikli resimler ve desenler, İslam sanatının önemli bir parçasını oluşturmuştur.

Hikmet açısından bakıldığında, İslam’ın resme karşı duruşunun bazı temel nedenleri şunlardır:

Putperestliğe karşı önlem: İslam, putperestlik ve putlara tapma gibi sapkın inançlara karşı sıkı bir şekilde mücadele eder. Resimlerin putperestliğin bir yolunu oluşturabileceği düşünülerek, canlı varlıkların resmedilmesi konusunda sınırlamalar getirilmiştir.

İnsanların şehvetini kontrol etme: İslam, insanların şehvet ve dürtülerini kontrol altında tutmalarını teşvik eder. Canlı varlıkların resmedilmesi, insanların şehvetlerini uyandırabileceği ve kontrolsüz arzulara yol açabileceği düşünülerek kısıtlanmıştır.

Yaratıcı’nın yaratıcı gücüne saygı: İslam inancına göre, yaratılış sadece Allah’a özgü bir eylemdir ve insanların doğaya veya canlı varlıklara müdahalesi hoş karşılanmaz. Bu nedenle, resimlerin canlı varlıkları taklit etmesi, yaratıcı güce saygısızlık olarak değerlendirilir.

Sonuç olarak, İslam’ın resme bakışı ve değerlendirmesi, temel inanç prensipleri ve İslam hukuku ile şekillenmiştir. Resim yapma ve sergileme konusunda bazı sınırlamalar olsa da, İslam sanatı dini içerikli eserleri ile zengin bir kültürel mirasa sahiptir. Her ne kadar bazı farklı yorumlar olsa da, genel olarak İslam sanatı, Allah’a ibadet ve O’na saygı duymanın bir yolu olarak hizmet eder.

Loading

No ResponsesTemmuz 30th, 2023