Hermenötik nedir?

Hermenötik nedir?


Hermeneutik, özellikle metinleri ve sembollerin yorumlanmasını inceleyen bir disiplindir. Kökeni antik Yunan düşünce geleneğine dayanan hermeneutik, metinlerin anlamını ve yorumunu anlamaya çalışır.

Hermeneutik, çeşitli alanlarda kullanılan bir kavramdır. En çok metin yorumlama, dinler tarihi, edebiyat, felsefe, hukuk ve sosyal bilimler gibi alanlarda kullanılır. Temel amacı, metinlerin veya sembollerin içerdikleri anlamları anlamak ve yorumlamaktır.

Hermeneutik, yorumlama sürecini incelerken öznelliği ve tarihsel bağlamı göz önünde bulundurur. Bir metni yorumlamak, yorumcunun kendi ön anlayışları, deneyimleri ve kültürel bağlamı üzerinden yapılır. Bu nedenle, hermeneutikte yorumlama sürecinde öznellik önemli bir rol oynar.

Hermeneutikte kullanılan temel kavramlardan biri de “hermeneutik daire”dir. Hermeneutik daire, bir metnin anlaşılması için bütünün ve ayrıntının birbirine bağımlı olduğunu ifade eder. Yani, metni anlamak için metnin bütününü ve ayrıntılarını bir arada değerlendirmek gerekmektedir.

Hermeneutik aynı zamanda metinlerin ve sembollerin tarihsel ve kültürel bağlamını da dikkate alır. Bir metni anlamak için metnin yazıldığı dönemi, yazarın niyetlerini, metnin geçtiği kültürel ortamı ve dönemin dilini anlamak önemlidir. Böylece, hermeneutik bir metni sadece metnin kendisiyle değil, aynı zamanda onun geçtiği tarihsel ve kültürel bağlamla ilişkilendir

%%%%%%%%

CHATGPT VE YAPAY ZEKA SOHBETLERİ

https://tesbitler.com/2023/06/07/chatgpt-ve-yapay-zeka-sohbetleri/

%%%%%%%

KURAN-I KERİM-İ BİR BÜTÜN OLARAK DEĞERLENDİRME

https://m.youtube.com/results?sp=mAEA&search_query=KURANI+B%C4%B0R+B%C3%9CT%C3%9CN+OLARAK+DE%C4%9EERLEND%C4%B0RME

https://tesbitler.com/2022/10/02/kuran-i-kerim-i-bir-butun-olarak-degerlendirme/

https://youtu.be/YU1Iqj2sEJk
https://youtu.be/xdOIJz3NhjY

KURANI BİR BÜTÜN OLARAK DEĞERLENDİRME
https://youtu.be/xdOIJz3NhjY

Loading

No ResponsesTemmuz 30th, 2023