Cebriyye mezhebinin ehli sünnetten ayrıldığı temel hususlar hangileridir?

Cebriyye mezhebinin ehli sünnetten ayrıldığı temel hususlar hangileridir?

Cebriyye, İslam tarihindeki farklı mezheplerden biridir ve Ehli Sünnetten ayrıldığı temel hususlar şunlardır:

Kader ve İrade Anlayışı: Cebriyye, kader ve irade konusunda aşırı bir görüşe sahiptir ve insanların her eylemi Allah’ın mutlak iradesiyle meydana geldiğini savunur. Bu anlayışa göre, insanlar özgür iradeye sahip değillerdir ve her şey Allah’ın belirlediği şekilde gerçekleşir.

Cezalandırma ve Ödüllendirme: Cebriyye mezhebi, insanların eylemleriyle ilgili olarak sorumluluk taşımamaları gerektiğini düşünür. Onlara göre, insanlar yaptıkları iyi ya da kötü eylemler için cezalandırılma ya da ödüllendirilme konusunda bir sorumluluk taşımazlar, çünkü her şey Allah’ın takdirine bağlıdır.

Teşbih ve Tecsim: Cebriyye, Allah’ın insan benzeri bir varlık olarak tasvir edilmesini destekler. Bu, Allah’ın insanlara benzer bir bedeni olduğu şeklindeki yanlış bir inançtır.

Cihad ve Amel İnançları: Cebriyye, cihad ve amel ile ilgili olarak da Ehli Sünnetten farklı bir yaklaşıma sahiptir. Onlar, insanların kişisel eylemlerinin Allah’ın takdirine etkisi olmadığını düşünürler, bu nedenle cihada ve iyi amellere özel bir önem vermezler.

Ehli Sünnet, İslam inancının ana akımlarından biridir ve Cebriyye’nin aksine, insanların özgür iradeye sahip olduklarına, sorumluluk taşıdıklarına ve Allah’ın insana benzeyen bir varlık olmadığına inanır. Ehli Sünnet, Muhammed’in öğretileri ve sünnetine dayalı olarak geliştirilmiş bir İslam mezhebi olarak kabul edilir. Ancak her mezhep içinde farklı yorumlar ve anlayışlar olabileceğini unutmamak önemlidir.

Loading

No ResponsesTemmuz 30th, 2023