YAHUDİLERİN İKİ KERE FESAD ÇIKARACAĞI

YAHUDİLERİN İKİ KERE FESAD ÇIKARACAĞI

“O, dönüp gitti mi (yahut bir iş başına geçti mi) yeryüzünde ortalığı fesada vermek, ekinleri tahrip edip nesilleri bozmak için çalışır. Allah bozgunculuğu sevmez.”Ayeti hakkında yapılan tefsir ve yorumları nelerdir?


Bu ayet, Kur’an-ı Kerim’in 2. suresi olan Bakara Suresi’nin 205. ayetidir. Ayetteki ifadeler, insanların dünyada fesat çıkarma, ekinleri tahrip etme ve toplumda bozgunculuk yapma gibi kötü davranışlarına dikkat çekmektedir. Aynı zamanda Allah’ın bozgunculuğu sevmediği ve insanları bu tür davranışlardan uzak durmaları konusunda uyarıldığı ifade edilmektedir.

Bu ayet hakkında yapılan tefsir ve yorumlardan bazıları şu şekildedir:

Ayetin genel anlamı, insanların dünyada fesat çıkarma ve toplumu bozma amacıyla çaba göstermeleriyle ilgilidir. Bu tür davranışları sergilemek, Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak yerine hoşnutsuzluğunu çeker ve onun hoşnutsuzluğunu çekmek, ahirette ciddi sonuçları olan bir zulüm ve haksızlık olarak kabul edilir.

Ayette belirtilen “ekinleri tahrip etmek” ifadesi, toplumun düzenini bozacak, insanların geçimini sağlamasını engelleyecek her türlü zarar anlamına gelir. Bu bağlamda, insanların sadece tarımsal ürünleri tahrip etmekle değil, aynı zamanda ekonomik, sosyal ve ahlaki anlamda zarar veren eylemlerde bulunmakla da suçlandığı düşünülmektedir.

Ayet, insanların dünyayı olduğu gibi bırakmaması gerektiği, aksine Allah’ın yaratılışı ve düzeniyle uyumlu bir şekilde yaşamaları gerektiği üzerinde durmaktadır. Bu nedenle, bu ayet çerçevesinde çevre koruması, sürdürülebilir kalkınma gibi konuların da vurgulandığı söylenebilir.

Ayette geçen “nesilleri bozmak” ifadesi, toplum içinde ahlaki değerleri bozan ve insanları günahkarlık ve kötülüğe sürükleyen davranışlara işaret etmektedir. İnsanların ahlaki değerlere aykırı hareket etmesi, toplumda bozgunculuk yaparak gelecek nesillerin de kötü alışkanlıklar ve davranışlar sergilemesine sebep olur.

Bu tefsirler ve yorumlardan anlaşılacağı gibi, ayetin genel anlamı, insanların Allah’ın hoşnutsuzluğunu çekecek şekilde fesat çıkarma ve bozgunculuk yapma eğiliminden uzak durmaları gerektiğidir. Aynı zamanda, insanların doğayı, çevreyi ve toplumu koruyup gelecek nesillerin daha iyi bir dünyada yaşamasını sağlamaları da önemli bir mesaj olarak vurgulanmaktadır.

#######

“Biz kitapta İsrailoğullarına şu hükmü de bildirdik: ‘Siz ülkede iki defa fesat çıkaracak ve açık zorbalıklar yapacaksınız. Onlardan birincisinin vâdesi geldiğinde, kuvvet ve şiddet sahibi olan kullarımızı sizin üzerinize musallat ederiz. Onlar sizi yakalayabilmek için evlerin aralarına bile girerek her tarafı didik didik edip araştırırlar. Bu yerine getirilmesi gereken bir sözdür.” (İsra, 17/4-5).

Bu ayet, İsrailoğullarına gelen bir uyarıdır. Onlara, zalimlik yapacaklarını ve ülkede fesat çıkaracaklarını bildiren bir hükümdür. İsrailoğulları, iki kez fesat çıkaracak ve zorbalıklar yapacaklar. Bu nedenle, ilk defasında Allah’ın kuvvetli ve şiddetli kulları onların üzerine gönderilecek ve onları cezalandıracaktır. Hatta bu kullar, onları yakalamak için evlerine bile girecekler ve her yerde araştırma yapacaklardır.

Bu ayetin tefsiri, İsrailoğullarının tarihsel olaylarıyla ilişkilidir. Tefsirler genellikle bu ayeti, İsrailoğullarının önceki dönemlerinde tarihlerinde yaşanan olayları ve sonraki süreçleri anlatan hadislerle bağlantılı olarak ele almaktadır.

Bu ayet, İsrailoğullarının iki kez fesat çıkarması ve zorbalık yapmasıyla ilgili bir uyarı içerir. İlk defasında, İsrailoğulları Mısır’dan çıktıktan sonra, Allah’ın izin verdiği orduya karşı gelerek zorbalık yapmışlardır. Bu durum, Firavun’un ordusu tarafından cezalandırılmalarıyla sonuçlanmıştır.

İkinci defasında ise, İsrailoğulları Filistin topraklarına girdikten sonra, tekrar fesat çıkarmışlar ve Allah’ın hükümlerine karşı gelmişlerdir. Bu sefer, Allah, onları düşmanlarına teslim ederek cezalandırmıştır.

Bu ayet, İsrailoğullarının bu tür davranışlarının sonucunda cezalandırılacakları ve Allah’ın hükümlerinin gerçekleşeceği bir söz olduğunu belirtmektedir.

Sonuç olarak, bu ayet İsrailoğullarına geçmişteki yanlış davranışlarından dolayı uyarıda bulunmakta ve onları gelecekte de aynı şekilde davranmamaları konusunda uyarılar. Ayrıca ayet, Allah’ın hükümlerinin gerçekleşeceğini ve zalimlerin cezalandırılacağını vurgular.

%%%%%%%

Loading

No ResponsesTemmuz 14th, 2023