İstiklal mahkemeleri ile ilgili belgeler

İstiklal mahkemeleri ile ilgili belgeler

İstiklal Mahkemeleri ile ilgili belgelere dair bazı bilgiler bulunmaktadır. İşte bu konuda elde edilebilen bilgiler:

 • “Belgelerle İstiklal Mahkemeleri” adlı bir kaynak bulunmaktadır. Bu kaynakta, İstiklal Mahkemeleri ile ilgili belgelerin gerçek tarihini ve detaylarını bulabilirsiniz.
 • İstiklal Mahkemeleri’ne ait bazı belgeler, 95 yıl sonra kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
 • TBMM’nin İstiklal Mahkemeleri evrakı dosyalarında, 12 mahkemeye ait belgelerin bilimsel ölçütler çerçevesinde tasnif edildiği bir proje bulunmaktadır.
 • Diyarbakır ve Sivas İstiklal Mahkemeleri ile ilgili belgelerin bir kısmı arşivlerde bulunmaktadır.
 • Ankara İstiklal Mahkemesi Zabıtları 1926 adlı bir kitapta, Ankara İstiklal Mahkemesi ile ilgili belgelere ulaşabilirsiniz.

Bu bilgiler ışığında, İstiklal Mahkemeleri ile ilgili belgelere dair daha fazla ayrıntıya ulaşmak için bu kaynakları inceleyebilirsiniz.

 

%%%%%%%%%%%  

İstiklal mahkemelerinde yapılan keyfi zulümler nelerdir?

İstiklal Mahkemeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına görev yapmıştır. Üyeleri ve başkanları genel olarak hukukçu değildir. İstiklal Mahkemeleri’nin bazı uygulamaları, keyfi zulümlere yol açmıştır. İşte bazı örnekler:

 • İstiklal Mahkemeleri, hukuki süreçlere uygun olmayan şekilde hızlı ve adil olmayan yargılamalar yapmıştır.
 • Mahkemelerdeki savunma hakkı kısıtlanmış ve sanıkların hakları ihlal edilmiştir.
 • İstiklal Mahkemeleri, siyasi muhaliflere karşı aşırı sert cezalar vermiştir.
 • Bazı durumlarda, suçsuz insanlar da keyfi olarak suçlanmış ve cezalandırılmıştır.
 • İstiklal Mahkemeleri’nin kararları, hukuki dayanaktan yoksun olabilir ve keyfi olarak verilebilir.

Ancak, İstiklal Mahkemeleri ile ilgili daha detaylı bilgilere ulaşmak için kaynaklara başvurmanızı öneririm.

 

&&&&&&&&&  

İstiklal mahkemeleri nasıl kuruldu, nasıl işledi ve işletildi?

İstiklal Mahkemeleri, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş döneminde, Milli Mücadele’nin başarıyla sonuçlanmasını sağlamak ve ülkenin iç düşmanlarını cezalandırmak amacıyla kurulmuştur. İşleyişleri ve işletilmeleri aşağıdaki adımlarla gerçekleşmiştir:

Kuruluş:

 1. İstiklal Mahkemeleri, 20 Mayıs 1920 tarihinde TBMM tarafından çıkarılan “İstiklal Mahkemeleri Kanunu” ile kurulmuştur.
 2. İlk olarak Ankara’da kurulan İstiklal Mahkemesi’nin başkanlığına Mustafa Kemal Atatürk getirilmiştir.
 3. Daha sonra çeşitli illerde de İstiklal Mahkemeleri kurulmuştur.

İşleyiş:

 1. İstiklal Mahkemeleri, askeri karaktere sahip mahkemelerdir. Üyeleri, askeri ve sivil kişilerden oluşmuştur.
 2. Mahkemeler, işgal altındaki bölgelerde işlenen suçları yargılamak üzere kurulmuştur. Milli Mücadele’ye karşı olanların ve işbirlikçilerin yargılanmasını sağlamıştır.
 3. Mahkemeler, hızlı ve etkili bir şekilde çalışmak amacıyla normal yargı süreçlerinden farklı bir usul izlemiştir.
 4. Sanıkların savunma hakları sınırlı olmuş ve mahkemelerdeki kararlar kesindir.
 5. İstiklal Mahkemeleri, Milli Mücadele’nin başarısı için özel yetkilerle donatılmıştır.

İşletme:

 1. İstiklal Mahkemeleri’nde yargılamalar genellikle askeri disiplin yargılaması usulüne göre yapılmıştır.
 2. Mahkemeler, casusluk, ihanet, işgal güçleri ile işbirliği, isyan ve terör gibi suçları yargılamıştır.
 3. Mahkemeler, hızlı karar verme yetkisine sahip olmuş ve cezaları sert bir şekilde uygulamıştır.
 4. İstiklal Mahkemeleri’nin kararları, genellikle idam cezası veya uzun hapis cezaları şeklinde olmuştur.

İstiklal Mahkemeleri’nin işleyişi ve işletimi, dönemin olağanüstü koşulları ve ulusal bağımsızlık mücadelesi göz önüne alındığında, bazı keyfi uygulamalar ve hukuki tartışmalara yol açmıştır. Bu dönemdeki yargılamalar ve mahkeme kararları, tarihsel bir bağlamda değerlendirilmelidir.

 

%%%%%%%%%%%% 

İstiklal mahkemelerinde ne gibi kararlar alındı?

İstiklal Mahkemeleri, dönemin olağanüstü koşullarında ve Milli Mücadele’nin başarıya ulaşması için kurulan mahkemelerdir. Bu mahkemelerde çeşitli suçlarla ilgili olarak çeşitli kararlar alınmıştır. İşte bazı örnekler:

 1. İdam Cezaları: İstiklal Mahkemeleri, vatan hainliği, casusluk, işbirlikçilik ve isyana katılım gibi suçlarla ilgili olarak idam cezası vermiştir. Bu cezalar zaman zaman infaz edilmiştir.
 2. Hapis Cezaları: Mahkemeler, suçlu bulunan kişilere uzun hapis cezaları verebilmiştir. Bu cezalar, suçun türüne ve derecesine göre değişiklik göstermiştir.
 3. Sürgün ve İstihbarat Faaliyetleri: İstiklal Mahkemeleri, suçlu bulunan kişileri sürgün etme veya istihbarat faaliyetlerinde kullanma gibi tedbirler alabilmiştir.
 4. Malvarlığına El Koyma: Mahkemeler, suçlu bulunan kişilerin malvarlıklarına el koyabilmiş ve bu malvarlıklarını devlete aktarabilmiştir.
 5. Siyasi Yasaklama: Mahkemeler, suçlu bulunan kişilere siyasi faaliyetlerde bulunma yasağı getirebilmiştir.

Bu kararlar, İstiklal Mahkemeleri’nin dönemin koşullarında ve ulusal bağımsızlık mücadelesi içinde aldığı kararlardır. Ancak, mahkemelerin işleyişi ve kararları bazı tartışmalara yol açmış ve eleştirilmiştir. Bu nedenle, bu kararların tarihsel bağlamda ve dönemin koşulları göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi önemlidir.

 

%%%%%%%%%%% 

 

İstiklal mahkemelerinde dini yaşantı ile ilgili alınan kararlar nelerdir

İstiklal Mahkemeleri döneminde, bazı dini unsurlarla ilgili olarak da kararlar alınmıştır. Ancak, bu kararlar genel olarak dönemin siyasi ve askeri olağanüstü koşullarına dayanmaktadır ve bu kararlar tarihsel bir bağlamda değerlendirilmelidir. İşte bazı örnekler:

 1. Şeriat Düzenlemeleri: İstiklal Mahkemeleri, döneminde bazı şeriat düzenlemeleri yapmıştır. Örneğin, içki tüketimi ve fuhuş gibi fiiller yasaklanmıştır.
 2. İslamî Gelenek Kısıtlamaları: Mahkemeler, dönemin siyasi ve askeri koşulları nedeniyle bazı İslamî gelenek ve uygulamaları kısıtlamıştır. Örneğin, bazı dini bayramların kutlanması veya dini kıyafetlerin giyilmesi gibi konularda bazı düzenlemeler yapılmıştır.
 3. Dini Gruplar ve Cemaatler: İstiklal Mahkemeleri, dönemde bazı dini gruplar ve cemaatlerle ilgili olarak faaliyetlerini sınırlayıcı veya denetleyici tedbirler almıştır.

Ancak, belirtmek gerekir ki, İstiklal Mahkemeleri’nin dini yaşantıyla ilgili aldığı kararlar genellikle siyasi ve askeri olağanüstü koşulların bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bu kararların dini özgürlükler ve dini yaşantıya müdahale anlamına gelmediği, dönemin koşullarının gereklilikleri doğrultusunda alındığı unutulmamalıdır.

 

**********

İstiklal mahkemelerinde hangi uygulamalar suç sayıldı?

İstiklal Mahkemeleri döneminde birçok farklı suç kategorisi bulunmaktaydı. İşte bazı örnekler:

 1. Vatan Hainliği: İstiklal Mahkemeleri, vatan hainliği suçunu işleyen kişileri yargılamış ve cezalandırmıştır. Bu kapsamda, düşman işbirlikçiliği, casusluk, sabotaj ve askeri bilgi sızdırma gibi suçlar vatan hainliği olarak kabul edilmiştir.
 2. İsyan ve Terör Faaliyetleri: Mahkemeler, iç isyanların ve terör faaliyetlerinin baş sorumlularını yargılamış ve cezalandırmıştır. Özellikle, milli mücadeleye karşı çıkanlar, isyanlara katılanlar ve halkı tedhiş eden terör örgütleriyle ilişkisi olanlar suçlu bulunmuştur.
 3. İşgalcilere Yardım ve Yataklık: İstiklal Mahkemeleri, işgalcilere yardım ve yataklık edenleri suçlu bulmuş ve cezalandırmıştır. İşgal güçleriyle işbirliği yapanlar, onlara bilgi ve destek sağlayanlar ve işgalcilere yardım edenler suçlu sayılmıştır.
 4. Propaganda ve İftira: Mahkemeler, milli mücadeleye karşı propaganda yapan, iftira atan veya halkı kışkırtan kişileri yargılamış ve bu tür eylemlerde bulunanları suçlu bulmuştur.
 5. İstihbarat Faaliyetleri: İstiklal Mahkemeleri, düşman istihbaratına bilgi sağlayan, milli mücadele hareketine zarar veren veya askeri sırları ifşa eden kişileri suçlu saymıştır.

Bu suçlar, İstiklal Mahkemeleri’nin dönemin olağanüstü koşullarında milli mücadeleyi desteklemek ve ülkenin bağımsızlığını korumak için aldığı tedbirler çerçevesinde değerlendirilmelidir. Ancak, mahkemelerin bazı kararları ve uygulamaları zaman zaman tartışmalara yol açmış ve eleştirilmiştir.

 

%%%%%%%%%% 

İstiklal mahkemelerinde ezan ve kuran okumak, namaz ve kitap okuma ile ilgili alınan suç kararları nelerdir?

İstiklal Mahkemeleri döneminde, ezan, Kur’an okuma, namaz kılma ve kitap okuma gibi dini faaliyetlerle ilgili olarak bazı suç kararları alınmıştır. Ancak, bu kararlar, dönemin siyasi ve askeri olağanüstü koşullarının etkisiyle şekillenmiştir. İşte bazı örnekler:

 1. Ezan Okumak: İstiklal Mahkemeleri, ezanı Türkçe okuyan veya ezanı okurken değişiklik yapan kişileri suçlu bulmuştur. Bu kişiler, dini geleneklere aykırı davrandıkları gerekçesiyle cezalandırılmıştır.
 2. Kur’an Okuma: Mahkemeler, Kur’an’ı Türkçe okuyan veya Kur’an okurken değişiklik yapan kişileri de suçlu bulmuştur. Bu tür davranışlar, dini gelenek ve uygulamalara aykırı olduğu gerekçesiyle cezalandırılmıştır.
 3. Namaz Kılma: İstiklal Mahkemeleri, namaz kılarken farklı bir dil veya ritüel kullanan kişileri suçlu bulmuştur. Bu kişiler, dini pratikleri değiştirdikleri veya dini birliği bozdukları gerekçesiyle cezalandırılmıştır.
 4. Kitap Okuma: Mahkemeler, bazı dini kitapların yayınlanması veya dağıtılmasıyla ilgili kısıtlamalar getirmiştir. Bu kitaplar, dönemin siyasi hedeflerine veya milli mücadeleye zarar verme potansiyeli taşıdığı düşünüldüğü için suç sayılmıştır.

Bu kararlar, dönemin olağanüstü koşullarının bir sonucu olarak alınmıştır ve zaman zaman eleştirilere yol açmıştır. Ancak, belirtmek gerekir ki, bu kararlar genel olarak dönemin siyasi ve askeri hedeflerini desteklemek amacıyla alınmıştır ve dini özgürlüklerin kısıtlanması amacı güdülmemiştir.

 

&&&&&&&&&&& 

İstiklal mahkemelerinde Bediüzzaman Said Nursi ve Eserleri hakkında alınan suç kararları nelerdir?

İstiklal Mahkemeleri döneminde, Bediüzzaman Said Nursi ve eserleriyle ilgili olarak bazı suç kararları alınmıştır. Bu kararlar, dönemin siyasi ve ideolojik koşullarıyla şekillenmiştir. İşte bazı örnekler:

 1. Tevhid-i Tedrisat Davası (1925): Bediüzzaman Said Nursi, eğitim sistemiyle ilgili görüşleri nedeniyle “Tevhid-i Tedrisat” davasında yargılanmıştır. Mahkeme, Nursi’nin eğitim sistemindeki önerilerini devletin çıkarlarına zararlı olarak değerlendirmiş ve onu suçlu bulmuştur.
 2. İktisat Risalesi Davası (1935): Bediüzzaman Said Nursi’nin “İktisat Risalesi” adlı eseriyle ilgili olarak açılan dava, eserin bazı fikirleri nedeniyle gerçekleştirilmiştir. Bu dava sonucunda, Nursi suçlu bulunmuş ve cezalandırılmıştır.
 3. Nurculuk Davaları (1943-1946): Bediüzzaman Said Nursi’nin öğretilerini takip edenler, “Nurculuk” olarak adlandırılan bir hareketin parçası olarak görülmüş ve bu dönemde bir dizi davada yargılanmışlardır. Bu davalar, İstiklal Mahkemeleri tarafından yürütülmüş ve Nurculuk hareketine mensup kişiler suçlu bulunmuşlardır.

Bu suç kararları, dönemin siyasi ve ideolojik atmosferinde şekillenmiştir. Ancak, belirtmek gerekir ki, bu kararlar zaman zaman eleştirilmiş ve hukuki açıdan tartışmalı bulunmuştur. Bediüzzaman Said Nursi’nin düşünceleri ve eserleri, günümüzde de dini ve felsefi çevrelerde önemli bir yere sahiptir.

 

&&&&&&&&&&&&&&&  

 

 

Loading

No ResponsesTemmuz 10th, 2023