DARBELER VE 15 TEMMUZ İŞGALİ

DARBELER VE 15 TEMMUZ İŞGALİ

 

Darbeler Tarihi.

Tarih boyunca ne gibi önemli darbeler gerçekleşmiştir?

Tarih boyunca birçok önemli darbe gerçekleşmiştir. İşte bazıları:

Jül Sezar’ın Suikastı (44 MÖ): Roma İmparatoru Jül Sezar, Senato üyeleri tarafından suikasta uğradı. Bu olay, Roma Cumhuriyeti’nin sonunu ve Roma İmparatorluğu’nun başlangıcını simgeler.

Fransız Devrimi (1789): Fransa’da gerçekleşen bu devrim, monarşinin yıkılmasına ve Fransız Cumhuriyeti’nin kurulmasına yol açtı. Devrim, demokratik idealler, eşitlik ve özgürlük talepleriyle karakterizedir.

Bolşevik Devrimi (1917): Rus İmparatorluğu’nda gerçekleşen bu devrim, Bolşevik Parti’nin lideri Vladimir Lenin önderliğinde gerçekleşti. Devrim, geçici hükümetin devrilmesiyle sonuçlandı ve Rusya’da Sovyetler Birliği’nin kurulmasına yol açtı.

Nazi Almanya’sında Hitler’in İktidara Yükselişi (1933): Adolf Hitler, Almanya’da Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi (NSDAP) lideri olarak iktidara geldi. Hitler’in iktidara yükselişi, II. Dünya Savaşı ve Holokost gibi karanlık dönemlere yol açtı.

Şili’de Augusto Pinochet Darbesi (1973): General Augusto Pinochet, Şili’deki demokratik hükümeti devirerek iktidara geldi. Bu darbe, birçok insanın ölümüne ve Pinochet diktatörlüğünün yıllarca süren bir dönemine neden oldu.

Türkiye’de 1980 Darbesi: Türkiye’de 12 Eylül 1980 tarihinde gerçekleşen askeri darbe, sıkıyönetim ilan edilmesiyle sonuçlandı. Bu darbe, siyasi istikrarsızlık, toplumsal çatışmalar ve insan hakları ihlalleriyle dolu bir döneme yol açtı.

Sovyetler Birliği’nde Gorbaçov Dönemi ve Sovyetler Birliği’nin Dağılması (1985-1991): Mihail Gorbaçov’un liderliği altında gerçekleşen reformlar, Sovyetler Birliği’ndeki siyasi ve ekonomik sistemde büyük değişikliklere yol açtı. Bu dönem, Sovyetler Birliği’nin dağılmasına ve Soğuk Savaş’ın sonuna işaret etti.

Bu liste sadece birkaç örnektir ve tarih boyunca birçok önemli darbe gerçekleşmiştir. Her darbe, bölgeye ve tarihsel bağlama bağlı olarak farklı sonuçlar doğurmuştur.

@@@@##

Türkiye’deki darbeler ve nedenleri

Türkiye’de gerçekleşen darbeler ve nedenleri nelerdir?

Türkiye tarihinde birkaç darbe girişimi gerçekleşmiştir. İşte Türkiye’de gerçekleşen bazı darbeler ve nedenleri:

1960 Darbesi: 27 Mayıs 1960’ta gerçekleşen bu darbe, Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki ilk askeri darbedir. Ordu içindeki reform yanlısı subaylar, hükümetin politikalarını eleştirmekte ve demokratik süreçlerdeki zayıflıkları görmekteydiler. Darbe sonucunda, hükümet devrildi ve askeri bir yönetim kuruldu.

1971 Muhtırası: 12 Mart 1971’de Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye’nin iç siyasi durumunu eleştiren bir muhtıra yayınladı. Bu olay, askeri gücün siyasi sürece müdahalesi olarak kabul edilir. Muhtıra sonucunda hükümet istifa etti ve askerî destekli bir sivil hükümet kuruldu.

1980 Darbesi: 12 Eylül 1980’de gerçekleşen bu darbe, Türkiye tarihindeki en önemli ve etkili darbelerden biridir. Sosyal ve siyasal çalkantılar, terör olayları, siyasi çatışmalar ve ekonomik kriz gibi faktörler, darbe için zemin hazırladı. Darbenin ardından, Türkiye uzun bir süre askeri yönetim altında kaldı.

2016 Darbe Girişimi: 15 Temmuz 2016’da Türkiye’de Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen bir darbe girişimi yaşandı. Darbe girişimi, Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki bir grup asker tarafından gerçekleştirildi. Girişimin nedeni, FETÖ’nün devletin içine sızarak kademeli olarak güç elde etmesi ve hükümeti devirmek istemesiydi. Darbe girişimi başarısız oldu ve hükümet, vatandaşlar ve muhalefet tarafından desteklendi.

Darbelerin nedenleri karmaşık ve çok çeşitli olabilir. Bu nedenler arasında siyasi istikrarsızlık, ekonomik krizler, toplumsal gerilimler, hükümetin demokratik süreçlere uygun davranmaması, askeri vesayetçilik, ideolojik çatışmalar ve dış güçlerin etkisi gibi faktörler yer alabilir. Ancak darbe girişimleri, demokratik süreçlerin yerine getirilmesi ve hukukun üstünlüğünün sağlanmasıyla önlenmeye çalışılmaktadır.

@@@@###

Türkiye’deki Darbeler ve Destek

ABD Türkiye’de ne gibi darbelere teşebbüs etmiş ve desteklemiştir?

Türkiye tarihinde birkaç darbe girişimi yaşanmıştır ve bazılarıyla ilişkili olarak yabancı devletlerin veya grupların desteği olduğuna dair iddialar ortaya atılmıştır. İşte Türkiye’deki darbe girişimlerinden bazıları:

1960 Darbesi: 27 Mayıs 1960’ta gerçekleşen bu darbenin ardında, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden bazı subaylar ve sivil muhalefet grupları yer almıştır. Darbe, siyasi istikrarsızlık, hükümetin muhalefet üzerinde baskı kurması ve seçimlerin hileli olduğu iddiaları gibi nedenlerle gerçekleştirilmiştir. Dönemin ABD Büyükelçisi, darbeden önceki gün darbe planını öğrendiği halde müdahale etmemiştir.

1971 Muhtırası: 12 Mart 1971’de Türk Silahlı Kuvvetleri, hükümete bir muhtıra vererek istifasını istemiştir. Darbenin ardında, askeri liderlerin ülkenin siyasi durumundan endişe duyması ve komünist tehlikeyle mücadele etmek için müdahale etme isteği yer almıştır. Darbe girişimi sonucunda hükümet istifa etmiştir. Bu darbe girişimiyle yabancı bir devletin doğrudan ilişkisi olduğuna dair kanıt bulunmamaktadır.

1980 Darbesi: 12 Eylül 1980’de gerçekleşen bu darbe, Türkiye’nin en kanlı ve uzun süreli askeri müdahalesi olarak bilinir. Darbenin arkasında yurt içindeki siyasi istikrarsızlık, terör olayları, ekonomik kriz ve sol ve sağ gruplar arasındaki şiddet olayları gibi faktörler yer almaktadır. Darbeden önceki süreçte, ABD ile Türkiye arasındaki ilişkiler gerilmişti. Bazı kaynaklar, darbe lideri Kenan Evren’in CIA ile yakın ilişkileri olduğunu öne sürmüştür. Ancak, bu iddiaların kesin bir kanıtı bulunmamaktadır.

2016 Darbe Girişimi: 15 Temmuz 2016’da gerçekleşen bu darbe girişimi, Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki bir grup asker tarafından gerçekleştirildi. Darbe girişimi, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) olarak bilinen bir yapı tarafından planlanmıştır. FETÖ lideri Fetullah Gülen, darbe girişiminin arkasında olduğu iddiasıyla Türkiye’de suçlanmaktadır. Darbe girişimi sırasında, halkın büyük bir kısmı darbeye karşı direniş göstermiştir. Türkiye hükümeti, darbenin arkasında FETÖ’nün olduğunu ve bu örgütün yurt dışından destek aldığını iddia etmiştir. Türkiye’nin bazı yetkilileri, darbe girişiminin ABD veya diğer yabancı güçler tarafından desteklendiğini öne sürmüş ancak bu iddialar resmi olarak kanıtlanmamıştır.

Darbelerle ilgili olarak, Türkiye’de darbe girişimleriyle ilgili tartışmalar ve iddialar devam etmektedir. Bu tür iddiaların gerçekliğini belirlemek genellikle zor olabilir ve çeşitli politik veya ideolojik faktörlerle ilişkili olabilir. Yukarıda bahsedilen darbelerin bazılarıyla yabancı devletlerin veya grupların doğrudan ilişkisi olduğuna dair kanıt bulunmamaktadır, ancak bazılarıyla ilgili iddialar bulunmaktadır.

@@@@##

ABD ve İngiltere’nin Rolü

ABD ve İngiltere’nin 15 Temmuz 2016 darbesindeki rolleri ve destekleri nelerdir?

15 Temmuz 2016’da Türkiye’de gerçekleşen darbe girişimi, Türk hükümetine karşı yapılan bir askeri hareketti. Bu konuda ABD ve İngiltere’nin rolleri ve destekleri hakkında kesin kanıtlar bulunmamaktadır. Ancak, olayların ardından Türk hükümeti ve bazı medya organları, darbe girişiminde ABD ve İngiltere’nin bazı rol ve desteklerinin olduğunu iddia etmiştir. Bu iddialar bazen diplomatik ve istihbarat ilişkilerine dayanmaktadır.

Türk hükümeti ve bazı medya organlarının iddialarına göre, darbe girişiminin arkasında yer alan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) isimli örgütün, ABD ve İngiltere’nin desteğini aldığı öne sürülmüştür. Ancak bu iddialar resmi olarak doğrulanmamış ve ilgili ülkeler tarafından reddedilmiştir. ABD ve İngiltere, Türkiye’nin demokratik sürecini desteklediklerini ve darbe girişimine karşı olduklarını açıklamışlardır.

ABD ve İngiltere, Türkiye’deki darbe girişimiyle ilgili olarak darbe karşıtı açıklamalar yapmış, Türk hükümetinin demokratik sürecini desteklediklerini belirtmişlerdir. Darbenin bastırılmasından sonra da ABD ve İngiltere, Türk hükümetiyle işbirliği içinde hareket etmiş, darbenin sorumlularının adalete teslim edilmesi için yardımcı olmuşlardır.

Ancak yine de, bu konuda net bir şekilde belirlenmiş ve doğrulanmış bir rol veya destek söz konusu değildir. İddialar ve spekülasyonlar dışında, resmi olarak ABD ve İngiltere’nin darbe girişimindeki rolleri ve destekleri hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır.

@@@#@#

15 Temmuz Darbe Girişimi

15 Temmuz 2016 darbesi nasıl planlandı, nasıl gelişti ve ne şekilde sonuçlandı?

15 Temmuz 2016 darbesi, Türkiye’de gerçekleşen bir askeri darbe girişimidir. Darbenin arkasında Fethullah Gülen ve ona bağlı olduğunu iddia edilen Gülen Hareketi’nin olduğu düşünülmektedir. Darbe girişimi, Türkiye’nin demokratik yönetimine karşı gerçekleştirilen bir saldırıdır.

Darbenin nasıl planlandığına dair tam bir ayrıntılar kesin olarak bilinmemektedir, ancak bazı bilgiler ortaya çıkmıştır. 15 Temmuz 2016 akşamı, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı bir grup asker, bir kalkışma gerçekleştirerek Ankara ve İstanbul’da bazı stratejik noktaları ele geçirmeye çalıştı. Bu stratejik noktalar arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, İstanbul Atatürk Havalimanı ve TRT binası bulunmaktaydı.

Darbenin gelişimi sırasında, darbe girişimini destekleyen askerler sokaklara çıktı ve vatandaşlarla çatışmalara girdi. Ayrıca, Türk Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçakları ve helikopterler de Türkiye genelinde çeşitli noktalara saldırılar düzenledi. Ancak, darbe girişimi halkın büyük bir direnişiyle karşılaştı.

Halk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla meydanlara çıkarak darbeye karşı direniş gösterdi. Vatandaşlar, darbeci askerlere karşı barikatlar kurarak, tankları durdurarak ve direniş göstererek darbenin başarısız olmasını sağladı. Ayrıca, polis, bazı askeri birliklerin yanında yer alarak darbe girişimine direniş gösterdi.

Darbenin sonuçları oldukça kanlı oldu. Darbe girişimi sırasında, darbeci askerler ve vatandaşlar arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Toplamda 249 kişi hayatını kaybetti ve binlerce kişi yaralandı. Darbe girişimine katılan askerlerin birçoğu gözaltına alındı ve hukuki süreçler başlatıldı.

15 Temmuz darbe girişimi, Türkiye’de birlik ve dayanışma ruhunu güçlendirdi. Darbenin başarısız olması, demokratik sürece olan bağlılığın ve halkın demokratik haklarına sahip çıkma iradesinin bir göstergesi olarak kabul edildi. Bu olay, Türk hükümeti tarafından Fethullah Gülen ve Gülen Hareketi’ne yönelik suçlamaların artmasına ve harekete karşı önlemlerin alınmasına yol açtı.

@@@@#@

15 Temmuz Darbe Girişimi

15 Temmuz 2016 darbesinde masonların ve Kemalistlerin rolü ve girişimi nedir?

15 Temmuz 2016’da Türkiye’de gerçekleşen darbe girişimi, Fethullah Gülen liderliğindeki bir örgütün parçası olan bazı askeri unsurlar tarafından gerçekleştirildi. Bu darbe girişiminin ardında yer alan örgüt, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) olarak bilinir.

FETÖ, Fethullah Gülen’in liderliğindeki bir cemaat olarak başladı ve uzun yıllar boyunca Türkiye’deki devlet kurumlarına sızdı. Örgüt, devlet içerisindeki kadrolaşma faaliyetleriyle kademeli olarak güç kazandı ve hedeflediği amaçları gerçekleştirmek için çeşitli yolları denedi. 15 Temmuz darbe girişimi, FETÖ’nün bu amaçlarını gerçekleştirmek için giriştiği son ve en büyük eylemlerinden biriydi.

Darbe girişimi, bazı masonlar ve Kemalistlerin doğrudan bir rol oynadığı bir girişim değildir. 15 Temmuz darbe girişimi, FETÖ’nün içinde bulunan askeri unsurlar tarafından gerçekleştirilmiştir. Ancak darbe girişiminin gerçekleşmesinde FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki yapılanması yanı sıra çeşitli ideolojik ve siyasi unsurların da etkisi olmuştur.

Darbe girişiminin arkasındaki FETÖ’nün ideolojisi, demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti’nin yerine İslam temelli bir devlet kurma hedefini içeriyordu. Bu nedenle, darbe girişimi sırasında Türkiye’nin laik ve demokratik yapısına karşı bir tehdit olarak algılandı. Darbenin başarılı olması durumunda, FETÖ’nün bu hedeflerine uygun bir yönetim şekli kurulmaya çalışılacaktı.

Sonuç olarak, 15 Temmuz 2016 darbe girişimi, FETÖ’nün liderliğindeki askeri unsurların gerçekleştirdiği bir eylemdi. Darbe girişiminin ardında masonlar veya Kemalistlerin doğrudan bir rolü olmasa da bu unsurların darbenin gerçekleşmesinde etkisi olabilecek ideolojik ve siyasi faktörler olarak değerlendirilebilir. Ancak darbenin arkasında temelde FETÖ’nün örgütlenmesi ve hedeflediği ideoloji bulunmaktadır.

@@@@@@@

15 Temmuz 2016 Planları

15 Temmuz 2016 darbesi başarılı olması halinde ne gibi planlar uygulamaya konulacaktır?

15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi başarılı olsaydı, Türkiye’nin siyasi ve toplumsal yapısında büyük değişiklikler olacağı düşünülüyor. Ancak net olarak hangi planların uygulamaya konulacağı konusunda kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Burada aşağıda sıralanan noktalar, darbe girişiminin ardından öne sürülen senaryolardan bazılarıdır, ancak bunlar spekülasyonlardır ve gerçekçi olmayabilir:

Yeni bir hükümet: Darbenin ardından, yeni bir askeri yönetim veya sivil bir hükümet kurulabilirdi. Yeni liderlerin, ülkenin yönetimini üstlenerek mevcut siyasi düzeni değiştirme girişiminde bulunması olasıydı.

Anayasa değişiklikleri: Darbe girişimi başarılı olsaydı, muhtemelen Türkiye’nin anayasası değiştirilerek yeni bir siyasi yapı oluşturulabilirdi. Bu değişiklikler, yönetim sistemi, siyasi partilerin rolü ve özgürlükler gibi konuları kapsayabilirdi.

Ordu kontrolünde bir rejim: Darbe girişiminin başarılı olması durumunda, Türkiye’nin askeri bir rejim altına girebileceği düşünülmüştür. Ordu, siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının etkisini azaltabilir ve doğrudan ülkenin yönetimine müdahale edebilirdi.

Siyasi temizlik ve baskılar: Darbe sonrasında, darbenin destekçisi veya muhalif olan kişilere yönelik geniş çaplı tutuklamalar ve baskılar olabilirdi. Darbeye karşı çıkan siyasetçiler, gazeteciler, akademisyenler ve diğer muhalif gruplar hedef alınabilirdi.

Dış politikada değişiklikler: Yeni yönetim, dış politikada farklı bir yol izleyebilirdi. Türkiye’nin müttefikleriyle olan ilişkileri ve bölgesel politikaları üzerinde değişiklikler yapılabilirdi. Bu, Türkiye’nin NATO üyeliği veya Suriye’deki iç savaşa müdahalesi gibi konuları da etkileyebilirdi.

Bu sadece birkaç örnektir ve gerçekte darbenin başarılı olması halinde uygulanacak planlar tamamen spekülasyonlardan ibarettir. 15 Temmuz 2016 darbe girişimi, halkın direnişi ve Türkiye’nin demokratik kurumlarının kararlılığıyla başarısızlıkla sonuçlanmıştır.

%%%%%%%%

15 Temmuz Darbe Girişimi’nin Başarısızlığı

15 Temmuz 2016 darbesinin başarısız olmasında en önemli etkenler neler olmuştur?

15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen darbe girişimi, Türkiye’de büyük bir olaydır. Darbenin başarısız olmasında birçok etken bulunmaktadır. İşte bu etkenlerden bazıları:

Halkın Direnişi: 15 Temmuz gecesi Türkiye’deki vatandaşlar, darbeye karşı sokaklara çıkarak darbecilere karşı direniş gösterdi. Bu halk direnişi, darbe girişiminin engellenmesinde en önemli etkenlerden biriydi.

Siyasi Liderlerin Tavrı: Türkiye’nin siyasi liderleri, darbe girişimine karşı hızla tepki göstererek halkı direnişe çağırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, halkı sokağa çıkmaya ve darbecilere karşı direnmeye çağıran önemli bir konuşma yaptı. Bu liderlik ve halka verilen cesaret mesajları, darbenin başarısız olmasında önemli bir rol oynadı.

Güvenlik Güçlerinin Duruşu: Darbe girişimi sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki darbeci gruplarla sadık güvenlik güçleri arasında bir çatışma yaşandı. Sadık güvenlik güçleri, darbecilere karşı direndi ve darbeyi önlemek için mücadele etti. Bu güçlü duruş, darbenin başarısız olmasında etkili oldu.

İnternet ve Medya: Darbe girişimi sırasında sosyal medya ve haber kanalları, halka canlı bilgi sağlama ve koordinasyon imkânı sundu. İnsanlar, darbe girişiminin nerede ve nasıl gerçekleştiğini öğrenerek hızla tepki gösterebildi. Bu da halkın direnişini organize etmede önemli bir etken oldu.

Darbenin Planlaması ve İcra Edilme Biçimi: Darbe girişimi, tam olarak başarılı bir şekilde planlanmamıştı ve hızla icra edilmek zorunda kalındı. Darbecilerin komuta zinciri üzerinde tam bir kontrol sağlamaları mümkün olmadı ve hızlı tepkilerle karşılaştılar. Bu durum darbenin başarısız olmasında etkili oldu.

Bu faktörlerin yanı sıra bir dizi diğer etken de darbenin başarısız olmasında rol oynadı. Ancak halkın direnişi, siyasi liderlerin kararlı duruşu ve güvenlik güçlerinin sadakati gibi faktörler, darbenin önlenmesinde en belirleyici etkenler arasında yer almaktadır.

@@#####

Darbe Girişiminde Azınlıklar

15 Temmuz darbe girişiminde azınlıkların rolleri ve katkıları neler olmuştur?

15 Temmuz 2016’da Türkiye’de gerçekleşen darbe girişimi, demokrasiye ve hükümete karşı yapılan bir saldırıydı. Bu olayda, azınlıkların (etnik veya dini azınlıklar olarak anlaşılabilir) genel olarak toplumun geri kalanıyla aynı durumda olduklarını ve darbe girişimine karşı direnme çabalarında diğer Türk vatandaşlarıyla birlikte yer aldıklarını belirtmek önemlidir. 15 Temmuz’da yaşananlar, ülkenin demokratik süreçlerine ve hükümetine yönelik bir tehdit olduğu için tüm vatandaşları etkilemiştir.

Darbe girişimi sırasında, Türkiye’deki azınlıkların çoğunluğu, demokratik değerlere ve meşru hükümete olan desteğini açıkça ifade etmiştir. Azınlıkların liderleri ve temsilcileri, darbecilere karşı duruşlarını net bir şekilde dile getirerek vatandaşların birlik ve beraberlik içinde hareket etmelerini sağlamıştır. Müslüman olmayan azınlıkların liderleri ve dini otoriteleri, halka çağrı yaparak darbeye karşı durmalarını, demokrasiyi korumalarını ve ülkelerinin birlik ve beraberliğini savunmalarını istemiştir.

Darbe girişimi sırasında azınlıkların da aralarında bulunduğu birçok Türk vatandaşı, demokrasiyi savunmak için sokağa çıkmış ve darbecilere karşı direnmiştir. Sokaklarda yaşanan çatışmalarda, azınlıklardan da vatandaşlar hayatlarını kaybetmiş veya yaralanmıştır. Darbenin başarısız olması ve halkın direnişiyle sonuçlanmasında, azınlıkların rolü ve katkıları da önemli olmuştur.

Ancak, darbe girişimi sonrasında bazı azınlıkların da darbecilerle ilişkili olduklarına dair iddialar ortaya atılmıştır. Bu iddiaların doğruluğu veya yanlışlığı tam olarak tespit edilmemiştir ve genel olarak azınlıkların tümünü değil, bireysel bazı kişileri hedef aldığı görülmüştür. Önemli olan nokta, azınlıkların çoğunluğunun darbeye karşı durduğu ve demokratik süreçlere olan inancını koruduğudur.

Sonuç olarak, 15 Temmuz darbe girişiminde azınlıkların rolleri ve katkıları, genel olarak Türkiye’nin geri kalanıyla aynıdır. Azınlıkların çoğunluğu, darbeye karşı durmuş, demokrasiye ve hükümete olan desteğini açıkça ifade etmiş ve halkın direnişine katılmıştır. Ancak, bireysel bazı kişilerin darbecilerle ilişkili olduğuna dair iddialar da ortaya atılmıştır.

%%%%%%^^

CHP’nin Darbe Rolü.

Cumhuriyet tarihi boyunca CHP’nin darbelerdeki rolleri neler olmuştur?

Cumhuriyet tarihi boyunca, CHP (Cumhuriyet Halk Partisi), Türkiye’deki siyasi sahnede önemli bir rol oynamış olan bir partidir. Ancak CHP’nin darbelerdeki rolleri zamanla değişiklik göstermiştir. İşte CHP’nin darbelerle ilişkisi hakkında bazı önemli noktalar:

27 Mayıs 1960 Darbesi: 27 Mayıs 1960 tarihinde gerçekleşen askeri darbe, Türkiye’nin ilk askeri müdahalesidir. Bu darbenin arkasında yer alan askeri güçler, CHP’nin de destek verdiği bir grup subaydı. Darbenin başarısının ardından CHP’nin Genel Başkanı İsmet İnönü, Milli Birlik Komitesi tarafından Cumhurbaşkanı olarak atandı. Ancak CHP, darbenin planlayıcısı veya yöneticisi olarak görülmez, daha çok darbe sonrası dönemde ülkenin yönetiminde yer aldı.

12 Mart 1971 Muhtırası: 12 Mart 1971 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından verilen bir muhtıra ile CHP liderliğindeki hükümetin istifası talep edildi. CHP, bu muhtıraya karşı direnmedi ve hükümetin istifasını kabul etti. Bu olay, CHP’nin askeri müdahalelere karşı direnç göstermek yerine, müdahaleleri kabul etme eğiliminde olduğunu göstermiştir.

12 Eylül 1980 Darbesi: Türkiye’nin en kanlı askeri darbesi olan 12 Eylül 1980 darbesi sırasında CHP liderliğindeki hükümet görevdeydi. Ancak darbe sonrasında CHP liderleri ve birçok parti üyesi tutuklandı. CHP’nin darbeye direnç göstermediği ve darbe sonrası dönemde aktif bir rol oynamadığı görüldü.

Bu örneklerden de anlaşılacağı gibi, CHP’nin darbelere yaklaşımı zamanla değişiklik göstermiştir. Bazı durumlarda darbelerin sonuçlarını kabul etmiş ve darbe sonrası yönetimde yer almış, bazı durumlarda ise direnç göstermemiş veya darbe sonrasında baskı altına alınmıştır. Ancak CHP, demokratik süreçlere ve seçimlere olan bağlılığını sürdürmüş ve Türk siyasetinde önemli bir aktör olarak varlığını sürdürmüştür.

%%%%%^

 

Loading

No ResponsesTemmuz 9th, 2023