VELİLİK VE VELAYET

VELİLİK VE VELAYET

Evliyalardaki kabz ve bast halinin sırrı nedir


Evliyaların kabz ve bast hali, manevi bir süreçtir ve sırrı tam olarak bilinmemektedir. Evliyalar, Allah’a derin bir sevgi ve bağlılıkla yaşayan, O’na yönelen, zikrini sürekli olarak yapma gayretinde olan ve nefislerini terbiye etmeye çalışan kişilerdir. Kabz ve bast hali, bu kişilerin iç dünyalarındaki değişim ve dönüşüm sürecini ifade eder. Kabz hali, nefislerin ve duyguların kapanması, dünya ile ilgilenmemek, kendi içlerine dönme halidir. Bast hali ise açılma, dışarıya yönelme, manevi ilham ve hidayetle hareket etme halidir.

Bu süreçte evliyanın elde ettiği manevi deneyimler, Allah’a olan yakınlıklarının ölçüsüdür ve her evliya için farklılık gösterebilir. Sırrı tam olarak anlaşılamamış olmasına rağmen, evliyaların kabz ve bast halini yaşamaları, Allah’a olan yakınlıklarının, O’nun rızasına ulaşma çabalarının bir göstergesidir.

000000

İlahi sırlar nelerdir ve onlara nasıl vakıf olunur

İlahi sırlar, Allah’ın varlığı, birliği, hikmeti ve iradesi gibi derin ve gizli bilgileri ifade eder. Bu sırlar, insan aklının kavramalarından öte, manevi tecrübe ve ilahi hidayetle deneyimlenebilen gerçekliklerdir. İslam öğretisinde, ilahi sırlara vakıf olma yolunda bazı öneriler ve yöntemler yer almaktadır:

1. Allah’a İman: İlahi sırların temelinde Allah’a olan iman ve O’na dönme yer alır. Kalp saf bir imanla Allah’a yönelmeli ve O’nu merkeze almalıdır.

2. Yakınlaşma Çabası: İlahi sırlara vakıf olmak için, Allah’a yakınlaşma çabası içinde olmak gerekir. Namaz, oruç, sadaka gibi ibadetlerle Allah’a yönelmeli ve O’na yakın olmaya çalışmalıdır.

3. Zikir ve Dua: Zikir, sürekli olarak Allah’ı anma ve O’nu tesbih etmedir. Dua ise Allah’a yakarma, O’na yönelme ve O’ndan isteme anlamına gelir. Zikir ve dua ile kalbin Allah’a yönelmesi sağlanır ve ilahi sırların anlaşılmasına yardımcı olur.

4. Kuran’ı Anlama ve Tefekkür: Kuran, Allah’ın vahyettikleri ile dolu bir kitaptır. Kuran’ı anlama, üzerinde düşünme ve tefekkür etme ile ilahi sırlara daha fazla vakıf olunabilir.

5. İslam Bilgisi ve Öğrenme: Peygamberimizin hayatı, hadisleri, İslam’ın temel prensipleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak, ilahi sırları anlamak için önemlidir. İslam ilimlerini öğrenerek manevi tecrübeyle birleştirmek, daha derin bir anlama sağlar.

6. İçsel Arınma ve Nefis Terbiyesi: İlahi sırlara vakıf olmak için nefis terbiyesi ve içsel arınma önemlidir. Nefsi kötü huylardan arındırmak, ahlaki değerlerle donatmak ve Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak, ilahi sırlara ulaşmaya yardımcı olur.

İlahi sırların tam olarak bilinmesi sınırlı olduğu gibi, bu yolculuk kişiden kişiye farklılıklar gösterir. Herkesin manevi tecrübesi ve Allah’a olan yakınlığı farklı olduğu için ilahi sırlar da buna göre deneyimlenir. Önemli olan, Allah’a yönelme ve O’nun yolunda ilerleme çabası içinde olmaktır.

000000

Velayet yollarının en kısa ve en parlak olan yolları hangileridir
Velayet yolları, Allah’a yakınlaşma ve manevi yükseliş için takip edilen yollardır. Bu yollarda insanların Allah’a olan sevgi ve bağlılıklarını artırmak, nefislerini terbiye etmek ve Allah’ın rızasını kazanmak amaçlanır. En kısa ve en parlak velayet yolları şunlar olabilir:

1. İbadet ve Taatler: Namaz, oruç, zekat, hacc gibi farz ibadetlerin yanı sıra nafile ibadetlerle de Allah’a yaklaşmak mümkündür. Farz ibadetleri yerine getirmek ve nafile ibadetlere zaman ayırmak, Allah’ın rızasını kazanma yolunda en kısa ve parlak yollardan biridir.

2. Zikir ve Dua: Sürekli olarak Allah’ı zikretmek ve O’nu tesbih etmek, ilahi bir yakınlaşma aracıdır. Zikir, kalbin Allah’a yönelmesini sağlar ve Allah’ın zikredildiği bir kalp, ilahi lütuflara daha açık hale gelir. Dua ise Allah’a yakarma ve O’ndan istemede bulunma şeklidir.

3. Kuran’ı Anlama ve Uygulama: Kuran’ı anlama ve üzerinde düşünme, ilahi lütuflara erişme açısından önemlidir. Kuran’ı okuyup anlamak, Allah’ın mesajlarını anlamak ve onları hayatımıza uygulamak, en kısa ve parlak velayet yollarından biridir.

4. Peygamberin Örnekliği: Peygamberimiz Muhammed’in (s.a.v) hayatını incelemek, O’nun örnekliği ve sünnetine uymak, Allah’a yaklaşmanın bir yolu olarak kabul edilir. Peygamberimiz, insanlara en kısa ve doğru yolu göstermiştir, bu nedenle O’nun sünnetine uymak ve O’nu örnek almak, velayet yolunda ilerlemek için önemlidir.

5. İlmi Çalışmalar: İlim ve bilgiye yönelmek, Allah’ın yaratılışını, ayetlerini ve hikmetini anlamaya yardımcı olur. İlim ve bilgi arayışıyla, Allah’ın yaratıcılığını daha iyi anlamak ve Ona olan yakınlığı artırmak mümkündür.

6. İnsanlara Hizmet: İnsanlara hizmet etmek, Allah’ın yaratıklarına şefkat ve merhametle yaklaşarak velayet yolunda ilerlemek anlamına gelir. Allah’ın yarattığı varlıklara yardımcı olmak, sevgi ve iyi niyetle ilişkiler kurmak, Allah’a yakınlaşmanın yoludur.

Her velayet yolunun birbirine oranla avantajları ve etkileri farklıdır. En kısa ve en parlak yol olarak nitelendirilen, kişinin durumuna, yeteneklerine ve tercihlerine bağlı olarak değişebilir. Önemli olan, bu yolları kalpten ve samimiyetle takip etmek, Allah’ın rızasını kazanmaya yönelik çaba sarf etmek ve manevi yükselişe doğru ilerlemektedir.

00000

İlahi tecellilere nasıl mazhar olunur

İlahi tecellilere mazhar olmak için şu tavsiyeleri takip etmek gereklidir:

İlahi emirlere uymak: İlahi emirleri yerine getirerek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek gibi ibadetleri yapmak, Allah’ın rızasını kazandırır.

Allah’a samimi olarak dua etmek: Allah’a içtenlikle dua etmek, O’nun katında sevgi ve saygı kazandırır. Dua esnasında kalbinizde samimiyetle Allah’a yönelin.

İyilik yapmak: İyilik yapmak, insanların ihtiyaçlarını karşılamak, sevgi ve hoşgörü ile davranmak, Allah’ın sevgisini kazanmanızı sağlar.

Kendini doğru bir şekilde eğitmek: Kendimizi eğitmeliyiz, özellikle nefsimizle mücadeleye girerek kötü alışkanlıklarımızdan kurtulmalıyız.

Allah’a güvenmek ve sabırlı olmak: Allah’a güvenmeniz, hiçbir şeyin O’nun kontrolünde olmadığını ve O’nun tüm sorunlarımızı çözmesine izin vermek gerektiğini anlamamızı sağlar. Sabırlı olmak ise, sabır ve tahammül göstermenizi sağlar.

Bu tavsiyeleri takip ederek, ilahi tecellilere mazhar olmanız daha kolay olacaktır.

000000

Esma-i ilahiyenin tecellilerine mazhariyet ne demektir

Esma-i ilahiye, yani Allah’ın isimleri, O’nun sıfatlarını ifade eder ve İslam inancına göre Allah’ın çeşitli yönlerini tanıtmaya yardımcı olur. Esma-i ilahiye mazhariyet ise, bu sıfatların veya özelliklerin yeryüzündeki varlıklara yansıması, tecellisi anlamına gelir. Bu kavram, İslam’ın mistik bir yaklaşımı olan tasavvuf içinde önemli bir yer tutar ve Allah’ın sıfatlarının görünüş biçimlerinin ve varoluşa katılımlarının duyusal düzlemlerde nasıl tecelli ettiğini anlamak için kullanılır. Bununla birlikte, mazhariyet kavramı İslamiyet dışındaki dinlerde veya felsefi görüşlerde de kullanılabilir.

000000

“En güzel isimler Allah’ındır. Onunla dua ediniz.” Ayetinin tefsirini yapar mısın

Bu ayet, Müslümanların Allah’ın isimlerini kullanarak dua etmeleri gerektiğini belirtir. Allah’ın isimleri ve sıfatları, onun güçlü, merhametli, bağışlayıcı ve adaletli olduğunu gösterirler. Bu nedenle, Müslümanların dua ederken bu isimleri kullanarak Allah’a yakınlaşmaları ve O’na dua etmeleri önerilir. Ayrıca, bu ayet, Allah’ın isimlerinin güzellikleri ve anlamları hakkında düşünmemizi ve onları öğrenmemizi tavsiye eder.

000000

Allah’ın Şehid ve Şahid isimlerini farklı yönleriyle izah eder misin

Allah’ın Şehid ismi, O’nun her şeyi şahit olarak gördüğünü ve her an her şeyi gözlemlediğini ifade eder. İnsanlar birbirlerine yalan söyleyebilirler veya bir olayı görmezden gelebilirler, ancak Allah her şeyi görür ve şahit olur. Bu nedenle O’nun adı Şehid olarak geçer.

Allah’ın Şahid ismi ise, yalnızca varlığı ile her şeyi görüp gözettiğini değil, aynı zamanda her konuda hüküm verebilme yetkisine sahip olduğunu ifade eder. O, bütün hakkaniyeti ve adaleti ile insanların yaptıklarını gözlemleyerek karar verir ve insanlara hak ettikleri cezayı veya ödülü verir.

Yani Allah’ın Şahid ismi genel olarak tanıklık ve adaleti ifade ederken, Şehid ismi ise gözlem ve uyanıklığı simgeler. Her ikisi de Allah’ın güçlü ve merhametli tarafını vurgulayan isimlerdir.

000000

Allah’ın Hakim ve Rahim isimlerini farklı yönleriyle izah eder misin

El-Hakim ismi, Allah’ın her şeyi kusursuz bir şekilde yöneten ve yargılayan otoritesini ifade eder. Bu isim ayrıca, Allah’ın her şeyi bilen ve herhangi bir hata yapmayacak şekilde en iyi kararları veren yüce hikmet sahibi olduğunu da vurgular.

El-Rahim ismi, Allah’ın sonsuz merhamet ve şefkatini ifade eder. Bu isim ayrıca, Allah’ın bütün yaratıklara karşı affedici ve bağışlayıcı olduğunu da vurgular. Allah’ın El-Rahim ismi, evrendeki her şeye karşı merhametli olmasıyla bağlantılıdır ve insanların insanlarla ve diğer yaratıklarla ilişkilerinde de merhametli ve şefkatli olmalarını teşvik eder.

00000

Allah’ın herhangi bir ismini kendimize vird ve evrad edinmemizde ölçü ve kriter ne olmalıdır.

Öncelikle Allah’ın isimleri ve sıfatları hakkında doğru bilgiye sahip olmak gerekmektedir. Bu bilgiye Kur’an ve hadislerde yer verilen kaynaklardan ulaşılabilir.

İkinci olarak, vird ve evrad edinirken samimi olmak ve niyetimizin Allah’ın rızası doğrultusunda olduğundan emin olmak önemlidir.

Üçüncü olarak, seçeceğimiz ismin anlamının bize uygun olması ve hayatımıza katkı sağlaması da önemli bir kriterdir.

Son olarak, Allah’ın isimlerini kullanırken saygı ve edeple hareket etmek ve bu isimlere gerektiği değeri vermek gerekmektedir.

000000

“Bilesiniz ki Allah dostlarına asla korku yoktur; onlar üzüntü de çekmeyecekler.” Ayetini nasıl anlamalıyız

Bu ayet, Allah’ın dostlarının, O’na yakın olan ve O’na itaat eden insanların korku ve üzüntü hissetmelerinin zor olduğunu ifade eder. Bu dostlar, Allah’a güven duyarlar ve O’na itaat ettikleri için korku ve üzüntü hissetmek yerine, sakinlik ve huzur hissederler.

Bu ayet aynı zamanda, Allah’ın dostlarının, O’na yakın olan ve gerektiğinde zorluklara karşı sabır gösteren insanlar olduğunu da ortaya koyar. Bu insanlar, Allah’ın yardımına güvenirler ve O’na sığınırlar. Bu nedenle, ayet, Peygamberimiz ve onun arkadaşları gibi İslam’ın ilk müminlerinin ilahi desteği ve koruması altında olduğunu da ifade eder.

00000

Sahabeyi üstün kılan özellikler nelerdir

İnanç ve sadakat: Sahabiler, İslam dinine son derece bağlı ve sadık insanlardı. İmanlarına ve Peygamberimize olan sevgi ve saygıları, onları diğer insanlardan ayrıcalıklı kıldı.

Bilgi ve anlayış: Sahabiler, dini ve dünyevi konularda geniş bir bilgi sahibiydi. Kuran’ı Kerim’i ezberleyen ve onun anlamını derinlemesine anlayan sahabiler, dinin öğretilerini en iyi şekilde uygulayarak hayatlarına yansıttılar.

Cömertlik ve yardımseverlik: Sahabiler, cömertlikleri ve yardımseverlikleri ile bilinirler. Peygamberimize destek olmak için verdikleri mal ve maddi yardımlar, İslam toplumunun dayanışmasına büyük katkı sağladı.

Cesaret ve fedakârlık: Sahabeler, İslam dini için cesaret ve fedakarlık örneği sergilediler. Peygamberimizin ve İslam’ın savunması için gerektiğinde canlarını feda etmekten kaçınmadılar.

Adalet ve dürüstlük: Sahabiler, adalet ve dürüstlükleri ile tanınırlar. Çoğu sahabi, İslam’ın ilk yıllarında Mekke’de zulüm ve baskılara maruz kalmalarına rağmen, her zaman dürüst ve doğru davrandılar.

Örnek davranış: Sahabiler, İslam’ın öğretilerini en iyi şekilde uygulayarak örnek davranış sergilediler. Bu örnek davranışları, İslam toplumunu şekillendiren temel unsur haline geldi.

Karakter ve ahlak: Sahabiler, karakter ve ahlakları ile örnek insanlardı. İyi ahlakları, dürüstlükleri, sabırları, hoşgörüleri ve sevgileri, İslam toplumunun temel değerleri haline geldi.

00000

“Mesleğimiz Sahabe mesleğidir.”, sözünü nasıl anlamalıyız.

Bu söz, İslam dinindeki sahabe (Hz. Muhammed’in yaşadığı dönemde İslam dinine giren ve onun yanında bulunan ilk Müslümanlar) dönemindeki meslekleri ve davranışlarına benzetilerek, insanların İslam dinine uygun şekilde mesleklerini icra etmeleri gerektiğini vurgular. Sahabe dönemindeki Müslümanlar, İslam dininin öğretilerine uygun olarak dürüst, çalışkan, adaletli ve yardımsever davranarak mesleklerini icra ederlerdi. Dolayısıyla bu söz, İslam dininin öğretileri doğrultusunda, mesleki etik değerlere ve dürüstlüğe önem verilmesi gerektiğini ifade eder.

000000

Sahabenin velayeti nasıl ne ile idi.

Sahabenin velayeti, İslam peygamberi Muhammed’in ölümünden sonra, yetki ve liderliklerinin halifesi olarak seçilen sahabilerin yönetimi altında idi. Sahabeler, İslam’ın ilk dönemlerinde İslam topluluğunun önderleri ve rehberleri olarak görülmekteydi. Bu liderlik pozisyonları, sahabenin bilgeliği, dürüstlüğü ve müminlere hizmet etme konusundaki bağlılığı sayesinde kazanılmıştır. Sahabeler, İslam dininde kılavuzluk, öğretme ve idare görevleri üstlenerek İslam’ın yayılması ve gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. Sahabeler, İslam toplumu üzerinde büyük bir etkiye sahip olmuş ve İslam’ın yayılması sürecinde önemli katkılar sağlamıştır.

000000

Hz. Muhammed’in arkadaşları olan Sahabeyi üstün kılan sırlar nelerdir

Hz. Muhammed’in arkadaşları olan Sahabe’leri üstün kılan birçok özellik vardır. İşte Sahabe’leri üstün kılan sırlardan bazıları:

İman ve teslimiyet: Sahabe’ler, derin bir imana ve tam bir teslimiyete sahiptiler. İslam’a olan inançları, onları Hz. Muhammed’in liderliğine yönlendiren ve onun öğretilerine sadık kalan bireyler haline getirdi. İman ve teslimiyetleri, zorluklarla karşılaştıklarında bile güçlü ve kararlı olmalarını sağladı.

Örnek ahlaki değerler: Sahabe’ler, etik değerlere ve ahlaki prensiplere büyük önem verirlerdi. Dürüstlük, sadakat, adalet, cömertlik, sabır gibi erdemlere sahiptiler ve bu değerleri hayatlarına yansıtıyorlardı. Bu ahlaki değerler, toplum içinde örnek bir davranış sergilemelerini sağladı.

Bilgiye açıklık: Sahabe’ler, Hz. Muhammed’in öğretilerini anlama ve öğrenme konusunda büyük bir istek ve açıklık gösterdiler. Onun sözlerini, eylemlerini ve yaşam tarzını dikkatle takip ettiler. Bilgiye olan bu açıklık, Sahabe’lerin İslam’ı doğru bir şekilde anlamalarını ve gelecek nesillere doğru bir şekilde aktarmalarını sağladı.

Fedakârlık ve yardımseverlik: Sahabe’ler, bencil olmayan ve başkalarının ihtiyaçlarını önemseyen insanlardı. İslam’ın dayandığı bir değer olan kardeşlik anlayışıyla hareket ederek, birbirlerine destek oldular. Mallarını ve zamanlarını paylaştılar, ihtiyaç sahiplerine yardım ettiler ve toplumsal dayanışmayı güçlendirdiler.

Cesaret ve direniş: Sahabe’ler, İslam’ın yayılması ve savunulması için büyük bir cesaret ve direniş sergilediler. Zorluklarla ve engellerle karşılaştıklarında bile dinlerine bağlı kaldılar. Bedir, Uhud ve Hendek gibi savaşlarda cesaretlerini gösterdiler ve İslam’ın yayılmasına katkıda bulundular.

Örnek liderlik: Sahabe’ler arasında liderlik örnekleri de vardı. Örneğin, Hz. Ömer gibi liderler, adil ve etkili yönetimleriyle biliniyorlardı. Sahabe’ler, liderlik becerilerini göstererek İslam toplumunun yönetiminde ve adaletin sağlanmasında önemli bir rol oynadılar.

Bu özellikler, Sahabe’leri üstün kılan özelliklerdir.

Loading

No ResponsesHaziran 26th, 2023