AYETLERİN AYETLERLE TEFSİRİ

AYETLERİN AYETLERLE TEFSİRİ

Ayetlerin ayetlerle izahina örnekler verir misiniz


Elbette! İslam alimleri, Kur’an ayetlerinin açıklaması ve anlaşılması için ayetlerin ayetlerle izah edilmesi yöntemini kullanmışlardır. Bu yöntemde, bir ayetin anlamıyla ilgili açıklamalar, diğer ayetlerdeki benzer ifadeler ve bağlamlarla desteklenir.

Örneğin, Kur’an’da birçok ayette Allah’ın merhameti ve bağışlaması vurgulanmaktadır. Bunlardan biri olan En’am Suresi 12. ayette “Allah, size merhamet eder. Eğer Allah’ın merhameti olmasaydı, aranızda hiç kimse temizlenemezdi” ifadesi yer almaktadır. Bu ayet, Allah’ın merhametinin insanların kurtuluşu için ne kadar önemli olduğunu vurgulamaktadır.

Benzer şekilde, Bakara Suresi 185. ayette oruç tutmanın hikmeti şöyle açıklanmaktadır: “Allah, sizin için kolaylık istiyor, zorluk istemiyor. O, size belirli bir süre içinde sayıca tamamlanacak olan orucu farz kıldı.” Bu ayet, oruç tutmanın insanlar için bir kolaylık olduğunu ve bu ibadetin Allah’ın rızasını kazanmak için yapılması gerektiğini vurgulamaktadır.

Bu örnekler, Kur’an ayetlerinin ayetlerle izah edilmesinin önemini ve etkisini göstermektedir.

**********  

Kuran ayetlerinin hadislerle izahını örnekler verir misiniz


Elbette, örnekler vermek isterim. İşte bazı örnekler:

1. Kuran’da şöyle denir: “Ey iman edenler! Müslümanlar olarak hepiniz toplu halde itaat edin, ayrılığa düşmeyin.” (Al-i İmran, 103)

Bu ayetin hadislerle izahı, Peygamber Efendimiz’in şöyle buyurmasıdır: “Müslümanlar arasındaki birlik ve beraberlik, bir binanın tuğlaları gibi birbirine kenetlenmiştir. Bu kenetlenme, bir tuğla diğer tuğlayla uyumlu bir şekilde yerine oturduğunda gerçekleşir.” (Buhari)

2. Kuran’da şöyle denir: “Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar ve fal okları, şeytanın işlerinden birer pisliktir. Onlardan kaçının ki, kurtuluşa eresiniz.” (Maide, 90)

Bu ayetin hadislerle izahı, Peygamber Efendimiz’in şöyle buyurmasıdır: “Allah ve Peygamberi, içki satan, içen, servis eden ve alışverişini yapan kişinin namazını kabul etmez. Onunla alakalı her türlü mal ve para da haramdır.” (Müslim)

3. Kuran’da şöyle denir: “Ey iman edenler! Allah’ın haram kıldığı hayvanları kesmeyin. Ancak zorunlu kalınmış bir durumda olursanız, yine de bu haddi aşmayın. Çünkü Allah merhametlidir, bağışlayıcıdır.” (Maide, 2)

Bu ayetin hadislerle izahı, Peygamber Efendimiz’in şöyle buyurmasıdır: “Bir hayvanın kesilmesi için, kesim işini yapacak kişinin Müslüman olması, kesim işlemi esnasında Allah’ın adının anılması ve hayvanın acısız bir şekilde öldürülmesi gerekir.” (Müslim)

Umarım bu örnekler, Kuran ayetlerinin hadislerle izahını anlamak konusunda size yardımcı olur. Başka bir sorunuz var mı?

Loading

No ResponsesHaziran 20th, 2023