TEK AKIL DEVLETİNE DOĞRU

TEK AKIL DEVLETİNE DOĞRU

Yapay zeka.

Tek zeka.

Tek devlete doğru.

Tek zeka devletine doğru.

Sonuç mu?

Yapay akıl.

Tek akıl.

Üstün akıl.

Üst akıl.

En üst akıl.

Külli akıl.

Bütün akılları kendisinde toplayan akıl.

Yani Benim aklım.

İlahi akıl.

Akılların beslendiği akıl.

**********  

Dünya siyasi ve yönetim açısından tek devlete doğru giderken ve de onun sahip olduğu her şeyi ele geçirme planları yapılırken şimdi bir üst, daha açık ifadeyle her şeyi kontrol eden kontrol mekanizması akla doğru gidilip, onun kontrolüne çalışılmaktadır.

Tüm akılları kontrole doğru gidilmektedir.Yapay zekadan yapay akla doğru bir gidişin yolu açıldı.

Tehlikeli değil mi?

Elbette zaten tehlikeli olduğu için, bu tehlikeli alan tehlikeli insanlara bırakılmamalıdır.

Bundan Müslümanlar bigâne kalamaz.

Dünya dijital devletle, devletin ve kişilerin her şeyi kontrol edilir ve de yönlendirilirken; devlet kurumları da dijital takip yöntemleriyle bir noktadan kontrole doğru gitmektedir.

Dijital okul ve hastahaneler.

Dijital hukuk ve askeri kurumlar.

-“Nübüvvetin tevhid-i İlâhî hakkındaki netâic-i âliyesinden ve düstur-u gàliyesinden  yani “Her birliği bulunan yalnız birden sudûr edecektir”; “Mâdem her şeyde ve bütün eşyada bir birlik var, demek bir tek zâtın icadıdır” diye olan, tevhidkârâne düsturu nerede; eski felsefenin bir düstur-u itikadiyesinden olan  “Birden, bir sudûr eder;” yani, “Bir zâttan, bizzat bir tek sudûr edebilir; sâir şeyler, vâsıtalar vâsıtasıyla, ondan sudûr eder” diye Ganî-i Alelıtlak ve Kadîr-i Mutlakı âciz vesâite muhtaç göstererek, bütün esbâba ve vesâite Rubûbiyette bir nevi şirket verip, Hàlık-ı Zülcelâle “akl-ı evvel” nâmında bir mahlûku verip âdetâ sâir mülkünü esbâba ve vesâite taksim ederek, bir şirk-i azîme yol açan şirkâlûd ve dalâletpîşe o felsefenin düsturu nerede? Hükemânın yüksek kısmı olan İşrâkiyyun böyle halt etseler, maddiyyun, tabiiyyun gibi kısımları ne kadar halt edeceklerini kıyas edebilirsin.”[1]

Allah diyemeyen batı ve batı felsefesi, İşrakiyyun[2] ile aklı esas alıp, oradan varlıkları kontrol etmeye hatta ilahi mahrem alana nüfuz edip etkilemeye çalışmaktadır.

Bir Allaha gidemeyen batı, Allah’ın ilk yarattığı şeylerden olan ilk akla doğru yol almaktadır.

Mahlukta kalıp, Halika ulaşmakta zorlanmaktadır.

MEHMET ÖZÇELİK

13-05-2023

[1] Bediüzzaman.Sözler.500.

[2] https://sorularlarisale.com/mesaiyyun-ile-israkiyyun-arasindaki-fark-nedir-eski-hukemanin-israkiyyun-kismi-kimlerdir-ukul-u-asere-ve-erbabul-enva-ne

Loading

No ResponsesHaziran 19th, 2023