KURANIN İHTİVA ETTİĞİ KONULAR

KURANIN İHTİVA ETTİĞİ KONULAR NELERDİR

Kuran, İslam dininin temel yazılı kaynağıdır ve birçok konuyu içermektedir. Kuran, Allah’ın sözü olduğuna inanılır ve peygamber Muhammed’e indirilmiştir. İşte Kuran’da yer alan önemli konular:

Allah’ın varlığı ve birliği

Peygamberler ve ilahi mesajlar

Melekler ve cinler

Kitaplar (Tevrat, İncil, Zebur, Kuran)

Ahiret ve ölüm

Namaz, oruç, zekat ve hac gibi ibadetler

Aile yapısı, evlilik, talak (boşanma) gibi konular

İnsan hakları, adalet ve dürüstlük

Doğruluk, merhamet, sabır gibi erdemler ve değerler

Cihad ve barış

İyilik ve kötülük, günah ve sevap

Toplumsal hayat ve sosyal sorumluluk

Tefekkür ve düşünce yapısı.

Cennet ve cehennem

Bu konular, Kuran’ın ana hatlarını oluşturur ve İslam dininin temel prensipleri ve inançları hakkında bize bilgi verir.

 

************  

Bakara.225 bil lağvi fi eymanikum

Mağşuş ve mağduB
“Yeminlerinizin kasıtlı olmayanlarından dolayı Allah sizi sorumlu kılmaz, fakat kalplerinizin yöneldiği yeminden sizi sorumlu tutar. Allah çok bağışlayıcıdır, aceleci değildir.”
başka âyette ise “…Fakat bilerek ettiğiniz yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutar” (Mâide 5/89

Loading

No ResponsesHaziran 19th, 2023