HELAL HARAM

Allahın geçmiş ümmetlere haram kılıpta, bugün Müslümanlara helal kıldığı şeyler nelerdir


Allah’ın geçmiş ümmetlere haram kıldığı ancak bugün Müslümanlara helal kıldığı şeyler arasında birkaç örnek şunlardır:

1. İslam öncesi Arap toplumunda çok eşlilik yaygındı ve birçok erkek birden fazla kadınla evlenebilirdi. Ancak İslam’da, erkeklere en fazla dört kadınla evlenme izni verilir ve bunlar eşit şekilde muamele görmelidir. Önceden birçok kadınla evlenmek helal iken, İslam’ın gelmesiyle sınırlandırılmıştır.

2. İslam öncesi dönemde, bazı hayvanların eti haramdı ve tüketimi yasaktı. Ancak İslam, bu yasağı sadece belirli hayvan türlerini kapsayacak şekilde sınırlamıştır. Örneğin, önceden deve eti haramken İslam’da helal kabul edilir.

3. İslam öncesi dönemde, kadınlar miras alma hakkına sahip değildi ve mal varlığı sadece erkekler arasında bölüştürülebilirdi. Ancak İslam’da, kadınlara miras alma hakkı verilmiş ve mal paylaştırılması adaletli bir şekilde yapılmıştır.

4. İslam öncesi dönemde, evlat edinme yaygındı ancak İslam evlat edinmeye sınırlamalar getirmiştir. İslam’a göre, evlat edinilen çocuk, biyolojik ailelerinin adını taşıyacak ve miras alma hakkına sahip olamayacaktır.

5. İslam öncesi dönemde, işlemiş olan suçların cezası kabile veya aile boyutunda verilirdi. Ancak İslam’da, bireyler suç işlediklerinde yasadışı kabul edilen davranışların cezası yargı yoluyla verilmelidir.

İslam dini, insanların hayatlarını kolaylaştırmak, insanlık onurunu korumak ve adaleti sağlamak için birçok yenilik ve sınırlama getirmiştir. Bu yenilikler, önceki toplumların uygulamalarından farklılık göstermektedir. Ancak bu yenilikler insanlar ve toplumlar için daha iyi bir düzen ve daha adil bir ortam sağlar.

****

Allah’ın geçmiş ümmetlere haram kıldığı ve bugün Müslümanlara helal kıldığı şeyler arasında şunlar yer alır:

Domuz eti: Geçmiş ümmetlerde domuz eti haramdı ve bu hüküm Müslümanlar için de geçerlidir.

Alkollü içecekler: Tüm semavi dinlerde alkollü içecekler haram kabul edilir.

Zina: Zina geçmiş dönemlerde de haramdı ve bu hüküm günümüzde de geçerlidir.

Kötü davranışlar: İslam’da insanlara kötü davranmak, başkalarını kandırmak, hile yapmak ve zulüm etmek gibi davranışlar haram kabul edilir.

Faiz: Müslümanlar için faiz haramdır ve İslam’da faiz yükseldikçe fakir ve zayıf kesimlerin daha kötü duruma düşeceği öngörülür.

İnançsızlık: İslam’da putperestlik, paganizm ve diğer inançsızlık biçimleri haram kabul edilir.

Soygun ve hırsızlık: İslam’da kişilerin başkalarının mal varlığına zarar vermesi, soygun ve hırsızlık gibi davranışlar haram kabul edilir.

Kötü niyet: İslam’da insanların kötü niyetle hareket etmesi, başkalarının haklarını çiğnemesi ve zarar vermesi haramdır.

Zulüm: İslam’da insanların başkalarına zulüm yapması, haksız yere onların haklarını gasp etmesi haram kabul edilir.

******

Allahın geçmiş ümmetlere helal kılıpta, bugün Müslümanlara haram kıldığı şeyler nelerdir

Allah’ın geçmiş ümmetlere helal kıldığı ancak bugün Müslümanlara haram kıldığı bazı şeyler şunlardır:

1. İslam öncesi dönemlerde, içki içmek ve sarhoş olmak yaygın bir alışkanlık haline gelmişti. Ancak İslam’da içki tüketmek ve sarhoş olmak kesinlikle yasaklanmıştır.

2. İslam öncesi dönemlerde, zina ve fuhuş yaygındı ve birçok insan bunları normal kabul ediyordu. Ancak İslam’da, evlilik dışı cinsel ilişki kesinlikle yasaklanmıştır.

3. İslam öncesi dönemlerde, faiz ve riba uygulaması yaygındı. Ancak İslam’da, faiz almak ve vermek kesinlikle yasaklanmıştır.

4. İslam öncesi dönemlerde, hayvanların eziyet edilmesi veya öldürülmesi yaygındı. Ancak İslam’da hayvan haklarına saygı gösterilmesi gerektiği belirtilmiştir.

5. İslam öncesi dönemlerde, kumar oynamak yaygındı ve birçok insan bunu normal kabul ediyordu. Ancak İslam’da, kumar oynamak kesinlikle yasaklanmıştır.

İslam’ın getirdiği bu yasaklar insanların hayatlarını daha adil ve daha güvenli hale getirir. Bu yasaklar insanlar için daha iyi bir yaşam standartı sunar ve insanların birbirlerine daha saygılı ve insancıl davranmalarını sağlar.

****
Allah geçmiş ümmetlere helal kıldığı şeyler bugün de Müslümanlara helaldir. Ancak bazı haram kılınmış şeyler bugünkü toplumsal ve teknolojik gelişmelere göre yeniden değerlendirilebilir. Örneğin, bazı gıda katkı maddeleri veya ilaçlar günümüzde kullanıma sunulduğunda, önceden haram olarak kabul edilmiş olmalarına rağmen yeniden değerlendirilerek helal olarak kabul edilebilirler. Bununla birlikte, Allah’ın haram kıldığı şeyler arasında alkol, domuz eti, faiz gibi şeyler bulunur ve bu yasaklar İslamî inancın temel prensipleri arasında yer alır.

****

Bütün dinlerde ortak olarak haram kılınıp, yasaklanan şeyler nelerdir

Bütün dinlerde ortak olarak haram kılınıp, yasaklanan bazı şeyler şunlardır:

1. Cinayet işlemek: Bütün dinlerde, başka bir insanın öldürülmesi kesinlikle yasaklanmıştır. Bu, insan hayatının kutsal olduğunun bir göstergesidir.

2. Yalan söylemek: Bütün dinlerde, yalan söylemek ve başkasını yanıltmak kesinlikle yasaklanmıştır. Bu, dürüstlük ve adaletin ön planda olduğunu gösterir.

3. Çalmak: Bütün dinlerde, başkasının malına, parasına veya eşyalarına el koymak kesinlikle yasaklanmıştır. Bu, mülkiyetin kutsal olduğunu vurgular.

4. Zina yapmak: Bütün dinlerde, evli olmayan kişiler arasında cinsel ilişki kesinlikle yasaklanmıştır. Bu, aile yapısının ve evlilik kurumunun kutsal olduğunu gösterir.

5. İçki içmek: Bütün dinlerde, içki veya alkol tüketmek kesinlikle yasaklanmıştır. Bu, insanların sağlıklı, temiz ve sakin bir yaşam sürdürmelerine yardımcı olan bir uyarıdır.

Bu yasaklar insanların birbirlerine saygılı ve insancıl davranmalarını sağlar. Bu yasaklar insanlar için daha iyi bir yaşam standardı sunar ve toplumda huzur ve barışın sağlanması için gerekli olan kuralları oluşturur.

****

Cinayet işlemek ve zulüm yapmak
Hırsızlık yapmak ve başka insanların haklarını çalmak
Zina, fuhuş, ahlaksızlık ve cinsel ilişki öncesi birleşmek
Alkol, uyuşturucu ve diğer zehirli maddeleri kullanmak
Faizli işlemler yapmak ve dolandırıcılık yapmak
İspiyonculuk yapmak, yalan söylemek ve iftira atmak
Allah’a ve dinine karşı gelmek, küfür etmek ve putperestlik yapmak
İntihar etmek ve başkasının hayatına kast etmek
Hayvanlara işkence yapmak ve zalim davranmak
Israf etmek ve tutkularına çok fazla uymak.

*****

Haram olan şeylerin yasaklanmasındaki hikmetleri örnekleriyle açıklar mısınız

İslam’da haram olan şeylerin yasaklanmasındaki hikmetler bazıları şunlardır:

Alkol ve uyuşturucu gibi maddelerin kullanımı zararlıdır ve insan sağlığına zarar verir.

Zina, evlilik bağının önemini ve ailenin korunması gerektiğini vurgular.

Faiz, ekonomik adaleti bozar ve küçük yatırımcıları savunmasız bırakır.

Hırsızlık, diğer insanların mal varlığına saygı duymayı ve onların haklarına saygı göstermeyi öğretir.

Yalan söylemek, toplumda güven ve dürüstlük bağlarını bozar ve insanlar arasındaki ilişkileri zayıflatır.

Domuz eti, sağlık açısından zararlıdır ve tüketilmesi insanların sağlığını tehdit eder.

Cinayet, insan hayatının kıymetini vurgulayan bir yasaktır.

Bu arada, haram olan şeylerin yasaklanmasındaki hikmetler, sadece bu listedeki maddelerle sınırlı değildir. İslam, insanların sağlıklı, mutlu ve başarılı bir hayat sürdürebilmesi için pek çok kural ve yönerge sunar ve bunların hepsi farklı hikmetleri yansıtır.

****

Islamin yasak kıldığı şeyler insan hürriyetini kısıtlar mı

Islamin yasakladığı şeyler insanların hürriyetlerini kısıtlar, ancak bu yasakların amacı insanları korumak ve toplumu düzenli hale getirmektir. Dinin yasakladığı şeylerin çoğu insan sağlığına zarar veren, toplumda huzursuzluk yaratan ya da ahlaki değerlere aykırı olan davranışlar olduğundan, İslam’ın yasakları insanların iyi olmalarını, birbirleriyle mükemmel bir şekilde uyum içinde yaşamalarını sağlamaya yöneliktir. Ancak bu yasakların uygulanması her zaman tam olarak başarıya ulaşmayabilir, bu nedenle sosyal konuların tartışılması ve geliştirilmesi gerekebilir.

*****

İnsanı Hayvanlardan ayıran en belirgin özellikler nelerdir

İnsanı hayvanlardan ayıran en belirgin özellikler şunlardır:

Zeka ve Dil Yeteneği: İnsanlar, hayvanlardan farklı olarak karmaşık düşünebilme ve zeka ile hareket edebilme yeteneğine sahiptir. Ayrıca, insanlar dil yeteneğine sahiptir ve bu sayede duygularını, fikirlerini, düşüncelerini ifade edebilirler.

Kültür ve Sanat: İnsanlar, hayvanların aksine kültür ve sanatı yaratma ve koruma yolunda ilerleyen tek canlı türüdür. Dil, edebiyat, müzik, resim, heykel vb. birçok sanat dalına sahiptir.

Kendini Yönetme Yeteneği: İnsan, öz farkındalık ve kontrol yeteneğine sahip bir canlı türüdür. Kendini yönetme konusunda daha istekli ve beceriklidirler.

İşbirliği Yeteneği: İnsanlar, hayvanlara göre işbirliği yapma yetenekleri daha gelişmiştir. İnsanlar, dünyadaki en sosyal canlı türlerinden biridir.

Yaratıcılık ve İnovasyon Yeteneği: İnsanlar, hayvanlardan farklı olarak yaratıcılık ve inovasyon konusunda büyük başarılar elde etmiştir. Hayatlarını kolaylaştırmak için birçok araç ve teknoloji geliştirmişlerdir.

Bu nedenlerle insanlar, hayvan türlerinden farklı özelliklere sahiptir.

Loading

No ResponsesHaziran 19th, 2023