terör örgütleri

Dünyada bulunan terör örgütleri ve emelleri nelerdir


Dünya genelinde birçok terör örgütü bulunmaktadır ve bu örgütlerin farklı emelleri vardır. Bazı terör örgütleri ayrılıkçı veya milliyetçi amaçlar için savaşırken, bazıları ise dini veya ideolojik amaçlar için mücadele eder. Bazı terör örgütleri etnik kökeni, cinsiyeti, din veya siyasi görüşleri nedeniyle hedef alırken, diğerleri sadece genel bir kaos ve korku ortamı yaratmak için eylemler gerçekleştirir.

Dünya genelinde bilinen bazı terör örgütleri ve amaçları şunlardır:

El Kaide: İslamcı radikal bir örgüt olan El Kaide, Batı ülkelerine karşı savaş açarak, İslam’ın dünya çapında hakimiyetini sağlamayı hedeflemektedir.

DEAŞ: İslamcı bir örgüt olan DEAŞ, kurulduğu yıllarda Irak ve Suriye’de faaliyet göstererek, bir İslam devleti kurmayı amaçladı. Daha sonra dünya çapında saldırılar gerçekleştirerek, kendilerine karşı olanları cezalandırmak istediler.

PKK: Kürt ayrılıkçı bir örgüt olarak bilinen PKK, Türkiye’de bağımsız bir Kürt devleti kurmayı hedeflemektedir. PKK’nın eylemleri Türkiye ve İran gibi ülkelerde gerçekleşmektedir.

ETA: Bask milliyetçisi bir örgüt olan ETA, İspanya ve Fransa sınırlarında faaliyet göstererek, Bask bölgesinde bağımsız bir devlet kurmayı hedefler.

FARC: Kolombiya’da faaliyet gösteren bu örgüt, solcu bir gerilla örgütü olarak bilinir ve ülkede sosyalist bir devrim yapmayı amaçlar.

Hamas: İslamcı bir örgüt olan Hamas, İsrail’e karşı savaşmaktadır ve Filistin topraklarında bağımsız bir devlet kurmayı hedeflemektedir.

Taliban: Afganistan’da faaliyet gösteren bu örgüt, İslami bir devlet kurmayı hedefler ve özellikle kadınlar ve azınlıklar gibi gruplar üzerinde baskı kurar.

IRA: İrlanda cumhuriyetçi bir örgüt olan IRA, İngiliz hükümetine karşı mücadele ederek, Kuzey İrlanda’nın bağımsızlığına odaklanmıştır.

Hutu veya Tutsi isyancı örgütleri: Bu örgütler, özellikle Ruanda ve Burundi’de, etnik çatışmalara karışarak, kendi etnik gruplarını koruma amaçlı ya da diğer etnik gruplara saldırarak mücadele eder.

Her ne kadar her terör örgütü farklı amaçlara sahip olsa da, genellikle şiddet, korku ve kaos ortamı yaratmak için eylemler gerçekleştirirler. Bu eylemler, sivil insanların hayatlarını riske atarak ciddi insan hakları ihlallerine neden olmaktadır.

*******

Pkk terör örgütü Türkiye’de ne yapmak istiyor

PKK’nın Türkiye’de yaptıklarının tek amacı büyük ihtimalle, kendi hedeflerine ulaşmak ve kendi ideolojilerini yaymak olabilir. PKK, Türk devletinin “Bölücü” olarak gördüğü bir terör örgütü ve Türkiye’yi kendi kontrolü altına alabilmek ve kendi ideolojisini yayabilmek için terör eylemleri yapmaya devam ediyor.

******

Pkk terör örgütünü finanse eden devletler

ABD,

Avrupa ülkeleri yani Avrupa Birliği devletleri,

bazı Orta Doğu ülkeleridir.

*******

Türkiyede bulunan gizli terör örgütleri

Türkiye’de;

DEV-SOL (Devrimci Sol),

THKP-C (Devrimci Cephe-Sol),

TKP/ML-TİKKO (Türkiye Komünist Partisi/Marksist Leninist),

MKP-HKP (Marksist Leninist Komünist Parti-Halkın Kurtuluş Partisi),

TKP-ML (Türkiye Komünist Partisi-Marksist Leninist),

MLKP (Marksist-Leninist Komünist Partisi),

DHKP-C (Marksist Leninist Komünist Parti-Halkın Devrimci Kurtuluşu),

MLKP (Marksist Leninist Komünist Parti),

TIKKO (Türkiye İşçi Kurtuluş Ordusu),

TKTKP (Türkiye Komünist İşçi Partisi),

DHKP/C (Devrimci Haber servisi),

MLKP (Marksist Leninist Komünist Parti) ve

TİKB (Türkiye İşçi Kurtuluş Partisi) gibi gizli terör örgütleri bulunmaktadır. Bu örgütler, farklı siyasi ideolojilere sahip olmalarına rağmen, genellikle sol veMarksist ideolojilere bağlıdırlar. Bazıları ise radikal İslamcı düşünceyi benimsemektedir.

*******

Pkk içinde hangi milletten savaşçılar bulunmaktadır

PKK terör örgütünde genellikle Kürtler yani PKK’nın doğrudan olarak kendi ideolojisini savunan ve Kürt milliyetçiliği yapanlar daha düşük bir oranda Kürt-Iraklı, Kürt-İranlı, Kürt-Suriyez Kürt-Lübnanlı, Kürt-Rusya, Kürt-Fransız, Kürt-Amerikan vb. savaşçılar bulunur.

 

Loading

No ResponsesHaziran 13th, 2023