İFSAD VE İSLAH

İFSAD VE İSLAH

Hayat iki zıddın birbiriyle olan mücadelesi ile başlamış ve dünya kapanana kadar da devam edecektir.

Siyahla beyaz, geceyle gündüz gibi birbirine zıt iki kavram; İfsad ve İslah.

Tıpkı şunun gibi ki; bir dedenin iki köpeği varmış. Biri siyah, biri beyaz.

Torun sormuş; dede acaba hangisi yener?

Dede cevaben; hangisini destekler, alkışlar ve beslersen o yener, demiş.

Tıpkı hayırla şer gibi.

Çünkü eşya zıddıyla bilinir.

Buradan hareketle;

“Hatırla ki Rabbin meleklere: Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım, dedi. Onlar: Bizler hamdinle seni tesbih ve seni takdis edip dururken, yeryüzünde fesat çıkaracak, orada kan dökecek birini mi yaratacaksın? dediler. Allah da onlara: Sizin bilemeyeceğinizi herhalde ben bilirim, dedi.”[1]

Meleklerin insanın yaratılışına taraftar olmadığı tek husus; Fesad çıkarmaktır. Çünkü kan dökmek ve de bütün kötülüklere kapı açmak fesad ve ifsad iledir.

Meleklerin korktuğu durum işte bu ifsattır. Nitekim o korktukları durum hemen başlarına gelmiş ve Kabil kardeşi Habil’i öldürmüştür.

O günden bugüne devam etmektedir.

Ve fitne fesat adam öldürüp kan akıtmaktan daha dehşetlidir.[2]

Şerrin başı olan şeytan fitne ve fesadı fısıldar ve yayarken, Allah sulh ve islahı emreder.

“Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah’tan korkun ki esirgenesiniz.”[3]

Yüz yıldır, yurtta sulh cihanda sulh söylenirken kavga bitmemiş ve de 15 Temmuz-2016’daki darbede de Yurtta sulh komitesi adı altında sürdürülmüştür.

Nitekim;” Onlara: Yeryüzünde fesat çıkarmayın, denildiği zaman, «Biz ancak ıslah edicileriz» derler.”[4]

“O, dönüp gitti mi (yahut bir iş başına geçti mi) yeryüzünde ortalığı fesada vermek, ekinleri tahrip edip nesilleri bozmak için çalışır. Allah bozgunculuğu sevmez.”[5]

Yahudilerin yeryüzünde iki kere fesat çıkaracağı haber verilmektedir.

“Biz kitapta İsrailoğullarına, yeryüzünde iki kez fesat çıkaracaksınız ve büyüklendikçe büyükleneceksiniz diye hükmetmişiz’.”
Birincinin zamanı gelince üzerinize güçlü savaşçı kullarımızı gönderdik, evleri dahi köşe bucak aradılar. Böylece bu vaat gerçekleşmiş oldu.

Sonra onlara karşı size tekrar (galibiyet ve zafer) verdik; servet ve oğullarla gücünüzü arttırdık; sayınızı daha da çoğalttık.”[6]

Ve Yahudi fesadından bahsedilmektedir.[7]

Birincisindeki bu destek zalim Calut’a karşı Talut’u imdatlarına yetiştirmiştir.[8]
Ancak ikincisinde cezalandırılacakları bildirilmektedir.

“Eğer iyilik ederseniz kendinize etmiş, kötülük ederseniz yine kendinize etmiş olursunuz. Artık diğer cezalandırma zamanı gelince, yüzünüzü kara etsinler, daha önce girdikleri gibi yine Mescid’e (Süleyman Mâbedi’ne) girsinler ve ellerine geçirdikleri her şeyi büsbütün tahrip etsinler (diye, başınıza yine düşmanlarınızı musallat kıldık).”[9]
Hadiste;” “Sizler Yahûdîlerle muhakkak savaşacaksınız! Harp o kadar şiddetli olacaktır ki, hattâ taş: ‘Ey Müslüman! Şu arkamdaki bir Yahûdî’dir! Gel de onu öldür!’ diyecektir.”

“Yahûdîler sizinle savaşacaktır! Fakat netîcede siz onlara musallat kılınacaksınız! Öldürme o kadar şiddetli olacak ki, bir kaya parçası: ‘Ey Müslüman! Şu arkamda duran kişi bir Yahûdî’dir. Onu öldür!’ diye haber verecektir.”

“Müslümanlarla Yahudiler harb etmedikçe kıyâmet kopmayacaktır. O harpte Müslümanlar (gâlip gelerek) Yahudileri öldürecekler. Öyle ki, Yahudi, taşın ve ağacın arkasına saklanacak da, taş veya ağaç; ‘Ey Müslüman, Ey Allah’ın kulu, şu arkamdaki Yahudi’dir, gel de onu öldür!’ diye haber verecektir. Sadece garkad ağacı müstesna, çünkü o, Yahudilerin ağaçlarındandır.”[10]

MEHMET ÖZÇELİK

16-12-2022

[1] Bakara.30.

[2] Bakara.191.

[3] Hucurat.10.

[4] Bakara. 11.

[5] Bakara. 205.

[6] İsra.4-5.

[7] https://tesbitler.com/index.php?s=Yahudi

[8] Bak. Bakara.246-253.

[9] Bakara.7. Ayrıca bak.(  Tefsirlerde, İsrailoğullarının ikinci musibete uğramalarının sebebi olan diğer fesat hareketlerinin, Hz. Yahya’yı öldürmeleri ve Hz. İsa’yı öldürmeye teşebbüs etmeleri olduğu belirtiliyor.)

[10] Müslim, Fiten, 80-82.  https://tesbitler.com/2017/10/13/garkad-agaci-abd/

Bak. https://sorularlaislamiyet.com/peygamber-efendimiz-asvin-yahudileri-oldurunuz-seklinde-bir-hadisi-var-mi

No ResponsesAralık 16th, 2022