ĞARKAD AĞACI ABD

ĞARKAD AĞACI ABD 

“Vatan sevgisi imandandır,”[1] hadisi asırlarca hizmet etti vatan müdafaasında.

15 Temmuzda bunlardan biriydi. Sadece 15 temmuz için bu hadis söylenmiş olsaydı, maksat hasıl olmuş olurdu.

250 şehit bu inançla 250 milyona mukabil geldi.

 

-Obama niçin getirildi, o da babası Hüseyin müslüman olduğu halde?

Deaşı kurmak için..

Trump niçin getirildi?

İrana savaş açıp, yıkmak için.

Bu arada yanındaki devletler de nasibini alacak.

 

-Abd.nin ıraka girmesindeki amaç, ırakı parçalara bölüp, kürdistanı kurmaktı.

Aynı zamanda israilin önünü açıp, hareket alanı açmaktı.

Abd bütün planlarını iranı yıkmak üzerine bina ediyor.

Mossad başkanı, her yıl iranda binlerce eylem gerçekleştirdiklerini ve hedeflerinin iran olduğunu söyledi.

Abd vurmak istediklerini önce terörist veya teröristlerle iş birliği yapmakla suçluyor, sonrada vuruyor.

Oysa sadece teröristleri desteklemekle kalmayan abd, aynı zamanda terör ve terörist gruplar oluşturup, islam ülkelerine saldırıyor.

Dünyanın sesli bir şekilde abd-nin terörist hamisi ,kurucusu ve destekçisi olduğunu haykırması lazım.

 

Fetö birinci derecede dışa açılmamamızı engellemek amacıyla, içte kaos ve oyunlar kurdu.

Asıl hedef Türkiye-nin çevreden kuşatılması idi.

Fetö bu milleti çok oyaladı.

Abd Fetöyü çok iyi kullandı.

Hedef Türkiye-yi bağlamak ve islam dünyasını bir asır kontrol etmekti.

 

-Barzani, hadiste belirtilen Müslüman Yahudi savaşını körüklüyor.

Ömer ibn-i Hamza (ra) bildirmiştir: “Resulullah Aleyhissalâtu Vesselâm buyurdular ki:

“Sizler Yahûdîlerle muhakkak savaşacaksınız! Harp o kadar şiddetli olacaktır ki, hattâ taş: ‘Ey Müslüman! Şu arkamdaki bir Yahûdî’dir! Gel de onu öldür!’ diyecektir.”(Müslim, Fiten, 80)

Abdullah bin Ömer (ra) bildirdi: “Resûl-i Ekrem Efendimiz Aleyhissalâtu Vesselâm şöyle buyurdu: 

“Yahûdîler sizinle savaşacaktır! Fakat netîcede siz onlara musallat kılınacaksınız! Öldürme o kadar şiddetli olacak ki, bir kaya parçası: ‘Ey Müslüman! Şu arkamda duran kişi bir Yahûdî’dir. Onu öldür!’ diye haber verecektir.”[2]

-Ebû Hüreyre (ra) bildirmiştir: “Resûl-i Ekrem Efendimiz Aleyhissalâtu Vesselâm şöyle buyurdu: 

“Müslümanlarla Yahudiler harb etmedikçe kıyâmet kopmayacaktır. O harpte Müslümanlar (gâlip gelerek) Yahudileri öldürecekler. Öyle ki, Yahudi, taşın ve ağacın arkasına saklanacak da, taş veya ağaç; ‘Ey Müslüman, Ey Allah’ın kulu, şu arkamdaki Yahudi’dir, gel de onu öldür!’ diye haber verecektir. Sadece Garkad ağacı müstesna, çünkü o, Yahudilerin ağaçlarındandır.”[3]

Evet, Ahir zaman Peygamberi (asv) buyuruyor:

“Müslümanlar, Yahudilerle harp etmedikçe kıyamet kopmayacak. Harp olacak ve Müslümanlar onları yenip öldürecekler. Öyle ki, Yahudiler ağaç ve taşların arkasına saklanacaklar, o ağaç ve taşlar konuşarak, ‘Ey Müslüman, ey Allah’ın kulu, arkamda bir Yahudi var, gel onu öldür.’ diyecek. Sadece arkad ağacı haber vermeyecek, çünkü bu ağaç, onların ağacıdır.”[4]

-İsrail Devleti’nin o günkü başbakanı Şimon Perez’e “Kur’an-ı Kerim, sizin devletinizin yıkılacağından haber veriyor.” diye hatırlattıklarında, Perez şu cevabı vermişti:

“Kur’an’ın bahsettiği Müslümanlar gelsin, düşünürüz.”[5]

Hadiste adı geçen arkad ağacı, Kâmus’ta “Sincan dikeni” veya “Yahudi ağacı” olarak belirtilir. Anadolu’nun muhtelif bölgelerinde ise Karaçalı, Karadiken, Kunar, Çalıtohumu, Çalıdikeni, Çeşmizen ve Hz. İsa (as) dikeni gibi çeşitli isimler altında tanınır. Boyu iki-üç metre olan bu ağacın Lâtince ismi “PALIURUS SPINA CHRISTI”dir.

Tehlikeli dikenlere sahip olan bu ağaç, Filistin havalisinde Yahudiler tarafından hâlen çok yaygın bir şekilde dikilmektedir…[6]

-Abd hadiste haber verilen Ğarkad ağacının manevi ve mecazi himaye edici ağacını temsil etmektedir.

-Tam zamanı. Fitnenin,terörün ve darbelerin kaynağı olan İNCİRLİK,ABD.YE KAPATILSIN.

-Büyükelçilerinin ve elçiliklerinin bile terörü beslediği ABD.YE, ‘ SECOND ONE MİNUTE’ deme zamanıdır.

-Tükürün o ehl-i zulmün o merhametsiz yüzüne!

Tükürün o zalimlerin hayâsız yüzüne!

Mehmet Özçelik

11-10-2017

[1] https://sorularlaislamiyet.com/vatan-sevgisi-imandandir-sozu-hadis-midir

www.fetva.net/yazili-fetvalar/vatan-sevgisi-imandandir-sozu-hadis-midir-hadis-ise-sahih-midir.html

[2] Müslim, Fiten, 81.

[3] Müslim, Fiten, 82.

[4] Ennihaye, cilt 1, shf. 87, 103, 104, 117; İbni Mace, cild: 2, shf: 1363; Müslim, cild: 4 Shf: 2239.

[5] Tercüman Gazetesi, Ergun Göze, 1986.

[6] https://sorularlaislamiyet.com/peygamber-efendimiz-asvin-yahudileri-oldurunuz-seklinde-bir-hadisi-var-mi

 

Loading

No ResponsesEkim 13th, 2017