İSLAMİ EKONOMİ

İSLAMİ EKONOMİ

İslami bir ekonomi oluşturulmasında olması gerekenler. Bunlar kısaca;

1-Sadaka ve zekat eksenli olmalı.

2-Faizden uzak durmalıdır. Faizsiz bankacılık yaygınlaştırılmalıdır.

3-Borç sistemi geliştirilmeli.

4-Aydat havuzu oluşturulmalı.

5-İleriye dönük gelişmeli ve yenilenmelidir.

6-İslam ülkeleriyle koordineli olmalı.

7-Dünya ile iletişimde ve paylaşımda bulunmalı.

8-İşe küçük yaşta eleman kazandırmalı.

9-İhtiyaçlar belirlenmeli, işe uygun eleman yetiştirip sevkedilmelidir.

10-İflas edenler desteklenmeli.

11-İşsizlik fonu oluşturulmalı.

12-Tarladan müşteriye, tezgahtan bireye sevk ve pazarlaması yapılmalıdır.

13-En başta helal eksenli çalışmalı, haram ve rüşvetin önü kapanmalıdır.

14-Alın teri karşılıksız kalmamalı.

15-Her konuda akid, yazışma, teminat oluşturulmalıdır. Sağlam teminat oluşturulmalıdır.

16-Mağdur etmekten ve olmaktan korunulmalıdır.

17-Ekonomi dünya faaliyetli, ahiret hesaplı olmalıdır.

18-Fakir islam ülkeleri desteklenmeli ve kalkındırılmalıdır.

19-İslam ülkeleri arasında iş birliği sağlanmalı, birbiriyle alışveriş yolu açılmalıdır.

20-Batının teknoloji ve sanayisi alınmalı, körü körüne taklitten kaçınılmalıdır. Kendi sistem ve çarkımızı kendimiz kurmalıyız.

21-Yer altı ve yer üstü kaynaklarımız işletilmeli, ekonomiye kazandırılmalıdır.

22-Kâr ve paylaşım sistemi üzerine bankalar oluşmalı.

23-Fikir üretme, düşünce geliştirme birimleri oluşturulmalı.

24-Şimdiye kadar yazılmış tefsir ve hadislerdeki ekonomik görüşler göz önünde bulundurulmalı.

25-Kur’an-ı Kerim ve Hadis-i Şerifler esas alınmalı.

26-Materyalist temelli olmamalıdır.

27-Sen çalış ben yiyeyim, değil, beraber çalışıp beraber yemeli, almayı değil vermeyi peygamber mesleği olarak sürdürmeli.

Alanın değil veren elin üstün olduğu düşüncesi yerleştirilmelidir.

MEHMET ÖZÇELİK

11-10-2017

Loading

No ResponsesEkim 11th, 2017