TEDAVİ OLUNUZ

TEDAVİ OLUNUZ

Allah Kur’an-ı Kerim ile hayata bir kanun ve emir koyduğu gibi, kâinata da bir kanun koymuştur.

İkisine de uyulması zaruridir.

Bazı özel istisnalar olsa da, ateşin Hz. İbrahim Peygamberi yakmaması gibi Allah’ın kanunlarına uyma mecburiyeti vardır.

Allah kimsenin keyfi için kanunlarını kaldırmaz.

Elini ateşe koyarsan yakar, yüzme bilmiyor ve denize düşmüşsen boğuşursun.

Aynı şekilde sağlığa dikkat edilmezse de hasta olunur.

Hasta olunduğunda da sebeplere müracaat etmeyi din de, akıl da, vicdan da emreder.

-Ebu’d Derda (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

“Allah Teâlâ Hazretleri hastalığı da ilacı da indirmiştir. Ve her hastalığa bir ilaç var etmiştir. Öyleyse tedavi olun. Ancak haram olan şeyle tedavi olmayın.”[1]

Peygamberimiz bir gün Medine’nin kenar semtinde sahabesi ile giderken, ihtiyar bir hanımın ağladığını görür. Devesinin iyileşmesi için Allah’a dua ettiğini duyan Peygamberimiz: Ey Nine! Devenin yaralanmış yerine katran sür”, buyurur.

*Üsame bin Şüreyk şöyle dedi:

“Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) sahabeler ile beraber iken geldim. Onlar Nebinin yanında başlarının üzerinde kuş varmış hareket ettiklerinde uçacakmış gibi idiler. Onlara selam verip oturdum. Civar köylerden bedevi Araplar geldi ve:

−Ya Rasulallah, hasta olduğumuzda tedavi olalım mı? dediler.

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

−‘Evet, tedavi olunuz zira Allah yarattığı her derde deva yaratmıştır. Ancak ihtiyarlık müstesnadır’ buyurdu.”[2]

-Ebu Said el-Hudri (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Cebrail (Aleyhisselam), Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e gelerek:

–Ey Muhammed! Hastalandın mı? diye sordu.

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’de:

–‘Evet’ dedi. Cebrail (Aleyhisselam):

–Allah’ın ismiyle seni rahatsız edecek her şeyden, her bir canlının zararından hasetçinin gözünden, seni okuyup sana dua ederim. Allah sana şifa versin. Allah’ın adıyla sana dua edip nefes ederim dedi.”[3]

-Hz. Peygamber şöyle buyurmuşlardır: “İnsanların çoğunun aldandığı (ve kıymetini takdir etmediği) iki nimet vardır: Vücut sağlığı, boş vakit.”[4]

-“Allah da temizlenenleri sever.”[5] 

-“Temizlik, imanın yarısıdır.”[6]

Peygamber Efendimiz (s.a.s.) şöyle buyuruyordu: “Bir yerde tâûn (veba) bulunduğunu işitirseniz oraya girmeyin. Bulunduğunuz yerde meydana gelmiş ise oradan da ayrılmayın.”[7]

-Din namaz için Necâsetten Tahâret ile maddî temizliği, Hadesten Tahâret ile de manevî temizliği emreder.

-”Hasta olduğumda bana O şifa verir.”[8]

Tıbbın babası olan İbni Sina’nın Tıb alanında yazmış olduğu Kanun adlı eser asırlardır Avrupa Tıp Fakültelerinde okunmaktadır.

Tavsiyeleri isabetli ve asırlardır tecrübe edilmiştir.

Bu konuda yazmıştım.[9]

İbni Sina Tıp ilmi konusunda özetle ve özellikle şöyle der:

“İlm-i tıbbı iki satırla topluyorum. Sözün güzelliği kısalığındadır. Yediğin vakit az ye. Yedikten sonra dört beş saat kadar daha yeme. Şifa hazımdadır. Yani, kolayca hazmedeceğin miktarı ye, nefse ve mideye en ağır ve yorucu hal, taam taam üstüne yemektir.”

Azeri Atasözünde; Az yiyerem Hekimle işim olmaz; düz giderem Hâkimle işim olmaz.

-Memleketimizde kendi geçmişinden bu kadar habersiz hatta daha ötesi bu kadar atasıyla utanıp geçmişinden kopuk bizdeki bazı kişiler kadar asla bulunmaz.

Karantinayı Peygamberine bağlamaktan utanarak bir Avrupalıya bağlayıp, el yıkamayı da dininin abdestinden habersiz yine bir batılıya bağlayan kopuk bir nesil az bulunur.

Maalesef bir dergide bu durum uzunca anlatılmıştı.

**********

Batının haçlı zihniyeti yine depreşti.

İsveç’teki hastaneden doktorlara “yaşlı Kovid-19 hastalarını yoğun bakıma almayın” talimatı.

İsveç’te bir hastanenin doktorlara verdiği talimat dikkat çekti. Hastane yetkilileri, koronavirüs taşıyan 80 yaş üstü hastaların yoğun bakıma alınmaması yönünde doktorlara talimat verdiği ifade edildi.[10]

Hipodrumlarda insanları hayvanlara parçalatanlar ve de delileri içerisine şeytan girmiş diyerek yakanların bu marifetinin ortaya çıkması normaldir.

Çünkü tinette var!!!

Onlar yapar da bizde bulunan haçlı kırıntıları durur mu?

Biri de maalesef bu örnekteki;

-Halk TV’de skandal sözler! “50 kişiyi katletseydiniz virüs yayılmazdı!”

Biyolog Ali Demirsoy Halk TV’de katıldığı programda skandal ifadelere imza attı. Koronavirüsle ilgili açıklamalarda bulunan Demirsoy önlem olarak ‘Biri beni arayıp deseydi ki Ali Demirsoy Çin’den böyle bir virüs ortaya çıktı ne yapalım? Ya oradaki 50-60 kişiyi bir adaya götürüp tecrit ederdim ya da öldürürdüm’ dedi.[11]

Oysa Kur’an-ı Kerim’de; Bir insanı öldürmek bütün insanları öldürmek, bir insana hayat vermek ise bütün insanlara hayat vermekle eş değerde değerlendirilmiştir.[12]

Ve İslâm Hukukuna göre; bir gemide bir masum olsa, 999 cani bulunsa o gemi batırılmaz.

Hak haktır, küçüğüne ve büyüğüne bakılmaz.

Ve hayatta en büyük hizmet, hayata hizmettir.

-Batı delilerini hipodrumlarda yakarken ecdad onları müzikle tedavi etmiştir.

Görmek isteyenler birkaç örneğinden biri olan Kayseri Selçuklu müzesini gezip görebilirler.

1983 yılında ilk defa burada İbni Sina Tıp Sempozyumu düzenlenmiş ve ona katılmıştım.

Buda belli ki; Prof. Dr. Fuat Sezgin merhumun dediği gibi:
“İşin ilginç tarafı, Müslümanların tarihte ne kadar büyük yerleri olduğuna önce Müslümanları inandıracaksın. Bu da işimizin ne kadar zor olduğunu gösteriyor.”

MEHMET ÖZÇELİK

10-04-2020


[1] Ebu Dâvud, Tıbb 11, (3874).

[2] Ahmed 4/278, Ebu Davud 3855, Tirmizi 2039, İbni Mace 3436.

[3] Müslim 2186/40, İbni Mace 3523.

[4] Tecrid-i Sarih Tercemesi, c. 12, s. 357, Hadis no.- 2162.

[5] Tevbe, 108.

[6] Müslim, Tahâret 1.

[7] Buhari, Tıp 30; Müslim, Selâm 92.

[8] Şu’arâ Suresi 80. Ayet.

[9] http://www.tesbitler.com/2018/06/07/saglikli-saglik-tavsiyeleri/

[10] https://m.haberturk.com/isvec-teki-hastaneden-doktorlara-yasli-kovid-19-hastalarini-yogun-bakima-almayin-talimati-haberler-2641217

[11] http://video.haber7.com/video-galeri/160188-halk-tvde-skandal-sozler-50-kisiyi-katletseydiniz-virus-yayilmazdi

[12] Mâide Suresi – 32 . Ayet.

Loading

No ResponsesNisan 10th, 2020